Nahodilost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nahodilost, také kontingence, je ve filozofii a logice stav výroků, které nejsou pravdivé pod každým možným hodnocení (tj. tautologie) ani nepravdivé pod každým možným hodnocení (tj. kontradikce). Podmíněný návrh není ani nutně pravdivý, ani nutně nepravdivý. Je opakem nutnosti a časové vymezenosti (terminovanosti).

Výroky, které jsou podmíněné, tomu mohou být proto, že obsahují logické spojky, které spolu s pravdivostní hodnotou kterékoli z jeho atomárních částí určují pravdivostní hodnotu výroku. To znamená, že pravdivostní hodnota věty je závislá na pravdivostních hodnotách vět, které ji tvoří. Podmíněné výroky závisí na faktech, zatímco analytické výroky jsou pravdivé bez ohledu na jakákoli fakta, o kterých mluví.

Spolu s podmíněnými výroky existují alespoň tři další třídy výroků, z nichž některé se překrývají:

  • Tautologické věty, které musí být pravdivé, bez ohledu na to, jaké jsou nebo by mohly být okolnosti (příklad: Je to tak, že nebe je modré, nebo není, aby nebe bylo modré.).
  • Kontradikce, které musí být nutně nepravdivé, bez ohledu na to, jaké jsou nebo by mohly být okolnosti (příklad: Prší a neprší.).
  • Možné výroky, které jsou pravdivé nebo mohly být pravdivé za určitých okolností (příklady: x + y = 4, což je pravdivé pro některé hodnoty x a y, ale nepravdivé pro jiné; Nebo existují pouze tři planety, které mohou být pravdivé, protože může mluvit o jiném světě, který sám o sobě může být skutečný nebo hypotetický. Totéž platí pro Existují více než tři planety). Každý nezbytně pravdivý výrok a každý podmíněný výrok je také možným výrokem.

Ve středověké scholastice se nahodilost nepovažovala pouze za svobodu Nejsvětější Trojice nestvořit vesmír, ale také na řád a zřetězení (kauzalitu) přírodních událostí.[1]

V 16. století skotismus a evropská reformovaná (karteziánská) scholastika objevily ideu synchronní nahodilosti Johna Dunse Scota, která dokázala odstranit rozpory mezi nutností, lidskou svobodou a svobodnou vůlí Boha stvořit svět.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Contingency (philosophy) na anglické Wikipedii.

  1. OMODEO, Pietro Daniel. Contingency and Natural Order in Early Modern Science. Redakce Omodeo Pietro Daniel. [s.l.]: Springer, September 19, 2019. ISBN 9783319673783. DOI 10.1007/978-3-319-67378-3_8. S2CID 203491340. OCLC 1119640000 Kapitola Secundum Quid and Contingentia: Scholastic Reminiscences in early Modern Mechanics, s. 156. (anglicky) 
  2. WISSE, Maarten; SAROT, Marcel. Introduction: Reforming views of reformed scholasticism. [s.l.]: Tilburg University/Brill, 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 23, 2021. ISBN 978-9004183179. OCLC 8679046516 S. 8. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • R. Rorty, Nahodilost, ironie, solidarita. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1996 - xv, 227 s. ISBN 80-86039-14-5
  • J. Sokol, Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad 2008

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]