NMEA 0183

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

NMEA 0183 je standard, původně určený pro automatizovaný přenos dat mezi jednotlivými zařízeními elektroniky lodí. Stanovilo a udržuje jej americké Národní sdružení pro lodní elektroniku (NMEA). Standard vznikl na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy nahradil starší standardy NMEA 0180 a NMEA 0182. Standard popisuje elektrické charakteristiky a přenosový protokol, kódující informace pomocí ASCII znaků. Jedním z hlavních využití v současnosti je přenos mezi přijímači Globálních družicových polohových systémů a elektronikou, která jejich informace využívá.

Fyzická vrstva využívá standardu sériové komunikace RS-232. Základní nastavení definuje komunikační rychlost 4800 bit/s, 1 stop-bit, žádná parita ani potvrzování.

Datová vrstva je pak tvořena ACSII řetězci stanoveného formátu.

Formát zpráv[editovat | editovat zdroj]

Všechny zprávy mají stanoven formát podle následujícího schematu:

$XXYYY,a1,a2,a3,....,an*cc

 • Zprávu tvoří řádek ASCII znaků (písmen a číslic), následovaný znaky <CR> a <LF> (návrat vozíku a přechod na novou řádku)
 • Každý řádek začíná znakem $ (nebo též !)
 • Znaky (obvykle 5 znaků), následující po znaku $, identifikují druh zprávy (ve schematu XXYYY).
  • První dva znaky z této pětice určují typ vysílače (ve schematu XX)
  • Pokud je první znak po $ písmeno P, jedná se o proprietární protokol, který může mít svá vlastní pravidla
  • Další tři znaky označují konkrétní druh zprávy (ve schematu YYY)
 • Pak následují datová pole. Tato pole jsou od úvodního řetězce i od sebe navzájem oddělena čárkami (ve schematu a1 až an ).
 • Po posledním datovém poli následuje (už bez čárky) znak *
 • Za znakem * jsou už jen dva znaky kontrolního součtu. Kontrolní součet je tvořen hexadecimálním zápisem bytu, který vznikne jako XOR všech předchozích ASCII kódů znaků zprávy mezi znaky $ a *.

Formát zpráv přijímačů družicové navigace[editovat | editovat zdroj]

Formát zpráv, který používají přijímače systémů družicové navigace, splňuje pravidla, uvedená výše. Používá se ale jen podmnožina celého protokolu.

Identifikace zprávy družicového přijímače[editovat | editovat zdroj]

Pro označení zpráv družicové navigace se používají následující identifikace vysílačů (XX ve schematu):

 • GP – GPS
 • GL – GLONASS
 • BD,GB – Baidou
 • GA – Galileo
 • GN – kombinace více systémů – nejčastěji GPS+Glonass u navigačních stanic s příjmem obou signálů

Druh zprávy družicového přijímače[editovat | editovat zdroj]

 • RMC – recommended minimum data – základní sada údajů, kterou poskytují všechny přijímače
 • VTG – Vector track an Speed over the Ground – údaje o rychlosti a směry pohybu
 • GGA – Sada údajů o odchylkách, umožňující přesnější určení polohy a výšky,
 • GSA – seznam čísel nejvýše 12 satelitů, použitých pro navigaci
 • GSV – Detailnější údaje o satelitech – síla signálu a poloha na obloze
 • GLL – Lat/Lon – jen geografická poloha a čas (podmnožina údajů RMC)

Tento seznam není úplný a může se u jednotlivých přijímačů lišit