Přeskočit na obsah

NMEA 0183

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

NMEA 0183 je standard, původně určený pro automatizovaný přenos dat mezi jednotlivými zařízeními elektroniky lodí. Stanovilo a udržuje jej americké Národní sdružení pro lodní elektroniku (NMEA). Standard vznikl na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy nahradil starší standardy NMEA 0180 a NMEA 0182. Standard popisuje elektrické charakteristiky a přenosový protokol, kódující informace pomocí ASCII znaků. Jedním z hlavních využití v současnosti je přenos mezi přijímači Globálních družicových polohových systémů (GNSS) a elektronikou, která jejich informace využívá.

Fyzická vrstva využívá standardu sériové komunikace RS-232. Základní nastavení definuje komunikační rychlost 4800 bit/s, 1 stop-bit, žádná parita ani potvrzování.

Datová vrstva je pak tvořena ACSII řetězci stanoveného formátu.

Formát zpráv[editovat | editovat zdroj]

Všechny zprávy mají stanoven formát podle následujícího schématu:

$XXYYY,a1,a2,a3,....,an*cc

  • Zprávu tvoří řádek ASCII znaků (písmen a číslic), následovaný znaky <CR> a <LF> (návrat vozíku a přechod na novou řádku)
  • Každý řádek začíná znakem $ (nebo též !)
  • Znaky (obvykle 5 znaků), následující po znaku $, identifikují druh zprávy (ve schématu XXYYY).
    • První dva znaky z této pětice určují typ vysílače (ve schématu XX)
    • Pokud je první znak po $ písmeno P, jedná se o proprietární protokol, který může mít svá vlastní pravidla
    • Další tři znaky označují konkrétní druh zprávy (ve schématu YYY)
  • Pak následují datová pole. Tato pole jsou od úvodního řetězce i od sebe navzájem oddělena čárkami (ve schématu a1 až an ).
  • Po posledním datovém poli následuje (už bez čárky) znak *
  • Za znakem * jsou už jen dva znaky kontrolního součtu. Kontrolní součet je tvořen hexadecimálním zápisem bytu, který vznikne jako XOR všech předchozích ASCII kódů znaků zprávy mezi znaky $ a *.

Formát zpráv přijímačů družicové navigace[editovat | editovat zdroj]

Formát zpráv, který používají přijímače systémů družicové navigace, splňuje pravidla, uvedená výše. Používá se ale jen podmnožina celého protokolu.

Identifikace zprávy družicového přijímače[editovat | editovat zdroj]

Pro označení zpráv družicové navigace se používají následující identifikace vysílačů (XX ve schématu)[1][2]:

  • GA – Galileo
  • GB – BeiDou
  • GL – GLONASS
  • GN – kombinace více systémů – nejčastěji GPS+GLONASS u navigačních stanic s příjmem více signálů
  • GP – GPS

Druh zprávy družicového přijímače[editovat | editovat zdroj]

  • GGA – Sada údajů o odchylkách, umožňující přesnější určení polohy a výšky,
  • GLL – Lat/Lon – jen geografická poloha a čas (podmnožina údajů RMC)
  • GNS – čas, poloha a odchylky[3]
  • GSA – seznam čísel nejvýše 12 satelitů, použitých pro navigaci
  • GSV – Detailnější údaje o satelitech – síla signálu a poloha na obloze
  • RMC – recommended minimum data – základní sada údajů, kterou poskytují všechny přijímače
  • VTG – Vector track an Speed over the Ground – údaje o rychlosti a směry pohybu

Tento seznam není úplný a může se u jednotlivých přijímačů lišit

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. NMEA 0183 Message Format. www.hemispheregnss.com [online]. [cit. 2022-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-01-05. 
  2. Quectel EG25-G GNSS Configuration and location tracking. forum.pine64.org [online]. [cit. 2022-01-05]. Dostupné online. 
  3. 4. GNSS Receiver. infocenter.nokia.com [online]. [cit. 2022-01-03]. Dostupné online.