Národní síť Zdravých měst ČR

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Národní síť Zdravých měst České republiky / Healthy Cities of the Czech Republic
Logo asociace NSZM ČR
Logo asociace NSZM ČR
Mapa členů asociace NSZM ČR
Mapa členů asociace NSZM ČR
Zkratka NSZM ČR / HCCZ
Motto Spojujeme města, obce, regiony v Česku k podpoře kvality života, zdraví a udržitelného rozvoje
Vznik 1994
Typ Asociace místních samospráv
Právní forma Zájmové sdružení právnických osob
Účel Kvalita veřejné správy pro města, obce, regiony - strategické řízení a participace pro kvalitu života, zdraví a udržitelný rozvoj
Sídlo Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1
Působnost ČR, zahraničí
Členové NSZM ČR má 130 členů (ke dni 24.9.2017)
Předseda Mgr. Petr Hermann
1. místopředseda asociace Mgr. Petr Řezníček
2. místopředseda asociace Ing. Bc. Martin Hyský
Ředitel Ing. Petr Švec
Mateřská organizace WHO/OSN
Oficiální web www.zdravamesta.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Národní síť Zdravých měst ČR (zkráceně NSZM ČR; anglicky Healthy Cities, Towns and Regions of the Czech Republic - zkráceně HCCZ) je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.

Projekt Zdravé město WHO[editovat | editovat zdroj]

Vznik[editovat | editovat zdroj]

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní program Zdravé město (WHO Healthy Cities), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. V současnosti je do programu zapojeno 1300 Zdravých měst, obcí a regionů ve více než 30 zemích evropského regionu. Od roku 2018 startuje nová pětiletá VII. fáze programu Zdravých měst.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. V roce 2017 má asociace 130 členů, s regionálním vlivem na 2152 měst, obcí a regionů, ve kterých žije 5,423 milionu obyvatel (52% populace České republiky).

Program Zdravých měst WHO již v roce 1994 na mezinárodní úrovni podpořil vznik "Aalborské charty udržitelných měst Evropy" a v roce 2004 "Aalborské závazky", které NSZM ČR přenáší i do podmínek municipalit a regionů v ČR.

Hodnoty[editovat | editovat zdroj]

Posláním asociace je propojovat municipality navzájem i odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Členstvím v NSZM ČR vyjadřují členové vůli podle svých možností podporovat, propagovat, realizovat a rozvíjet dlouhodobý program Zdravé město WHO, které vycházejí z dokumentu Světové zdravotní organizace (WHO) „Zdraví 2020“ a z dokumentu OSN „Agenda 2030 - tzv. SDGs“.

Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá se prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, co jak v praxi znamenají pojmy:

 • strategické plánování a řízení na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na kvalitu života, udržitelný rozvoj a podporu zdraví
 • plánování pro zdraví - zdravotní profily, plány a koncepce
 • dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance).

Kvalitní postup Zdravých měst lze měřitelně zjišťovat metodami kvality, které jsou zastřešeny Ministertsvem vnitra ČR, Ministerstvem životního prostředí a dalšími národními institucemi - např. MA21, ISO, CAF, EFQM, ad.

Metodika[editovat | editovat zdroj]

Nástrojem k realizaci mezinárodního programu Zdravé město a region je v podmínkách České republiky Metodika NSZM, která vznikla a je rozvíjena ve spolupráci s řadou odborných partnerů, např. Univerzitou Karlovou a dalšími vysokými školami a odbornými institucemi. Metodika NSZM je on-line know-how báze navzájem propojených doporučení, která jsou formulována na základě zkušeností řady pokročilých členů asociace NSZM ČR – měst, obcí, mikroregionů i krajů. Jejím cílem je podat přesné návody pro postup k uplatňování udržitelného rozvoje, podpory zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni v ČR. NSZM ČR pravidelně získává akreditaci ze strany Světové zdravotní organizace (WHO) vůči platným mezinárodním standardům pro evropské sítě Zdravých měst. Postup Zdravých měst byl inspirací pro Kritéria MA21 v České republice. NSZM ČR společně s UK, za podpory MŽP a dalších finančních zdrojů dlouhodobě rozvíjí "Metodiku hodnocení udržitelného rozvoje", která je využívána i v některých metodách kvality (MA21, CSR). Základem struktury témat pro analýzu stavu a trendů udržitelnosti jsou již uvedené mezinárodní Aalborské závazky, podporované programem Zdravých měst WHO.

Ocenění[editovat | editovat zdroj]

V roce 2000 získala "Metodika NSZM ČR" titul „Světový projekt EXPO 2000“. V roce 2003 získala NSZM ČR za svoji činnost Cenu ministra životního prostředí. V roce 2006 postoupila do celosvětového finále ceny OSN za prosazování kvality ve veřejné správě (UN Public Service Awards) a získala Cenu Ministerstva vnitra za inovaci v územní veřejné správě za informační systém pro strategické řízení – DataPlán NSZM. NSZM ČR je akreditovanou vzdělávací institucí (akreditace MV ČR).

Kvalita postupů členů[editovat | editovat zdroj]

Členové NSZM ČR jsou metodicky vedeni k aktivnímu a kvalitnímu postupu, který je již od roku 1998 měřitelně sledován za pomoci interní "Ligy NSZM".

Zdravá města, obce a regiony využívají v ČR také oficiální metody kvality. Členské municipality NSZM jsou dlouhodobě nejpokročlejšími v rámci Kritérií MA21 v ČR, přičemž stabilně tvoří 80-95% aktivních uživatelů státem gestorované metody MA21. Zároveň vynikají v dalších metodách - CAF, EFQM, CAF, EMAS, a získávají celostátní i mezinárodní ocenění za kvalitu veřejné správy i další témata udržitelného rozvoje.

Pokročilí členové asociace postupují koncepčně k podpoře zdraví obyvatel města či regionu za využití „Zdravotní politiky kraje“ nebo „Zdravotního plánu města“. Základním podkladem pro tento koncepční přístup je expertní Analýza zdravotního stavu obyvatel.

Databázové informační systémy[editovat | editovat zdroj]

DataPlán NSZM[editovat | editovat zdroj]

Informační systém DataPlán NSZMje základní platformou speciálních on-line nástrojů pro členy NSZM ČR i další uživatele.

Strategické nástroje umožňují systémový přístup ke sledování strategických cílů, projektů a finančních prostředků ve městech, obcích a regionech vůči udržitelnému rozvoji, kvalitě života a podpoře zdraví. V databázovém prostředí systému lze přehledně pracovat s veškerou strategickou dokumentací i se vstupy z místního procesu participace. Speciální část tvoří eAudity udržitelného rozvoje, které vznikají na základě výše uvedené Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje.

Databáze Dobré Praxe / Galerie udržitelného rozvoje[editovat | editovat zdroj]

Databáze DobráPraxe, propojená do široké "Galerie udržitelného rozvoje měst" obsahuje osvědčené postupy a řešení, které v sobě zároveň zahrnují inovace, nové myšlenky a nápady. Tato veřejně přístupná databáze pomáhá jednotlivé příklady shromažďovat, systematicky třídit a poté nabízet zájemcům z řad státní správy a samosprávy, neziskovým organizacím, soukromému sektoru, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. Současně jsou v jednotlivých tématech udržitelného rozvoje uváděny cíle aktuálních strategií z jednotlivých měst, sledované indikátory, porvnání výsledků Auditů měst i externí informační zdroje.

Databáze Strategií[editovat | editovat zdroj]

Na základě zadání Ministerstva pro místní rozvoj vytvořila NSZM v roce 2011 unikátní nástroj Databáze strategií. Jedná se o sofistikovaný databázový systém, který přispívá k celkovému zlepšení strategického řízení na všech úrovních veřejné správy v ČR. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle, opatření a další zadané parametry od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň. Z toho důvodu je Databáze využívána mj. jako nástroj pro kohezní politiku ČR v období 2014-2020. Databáze strategií funguje na platformě info-systému DataPlán NSZM.

Řízení asociace a zajištění výkonu činností[editovat | editovat zdroj]

Řídicím orgánem NSZM ČR je Rada, kterou tvoří zástupci devíti členských municipalit, v čele stojí předseda a místopředsedové. Kontrolním orgánem je Revizní komise složená ze zástupců členských municipalit. Schůze Rady jsou společné s Revizní komisí. Koncepční postup i průběžné aktivity a provoz asociace zajišťuje ředitel NSZM ČR s Kanceláří NSZM ČR. Ředitel je současně pověřen funkcí národního koordinátora programu Zdravé město WHO v Česku a zastupuje asociaci v národních orgánech.

Spolupráce s partnery[editovat | editovat zdroj]

Celostátní rady a výbory při Vládě ČR a ministerstvech ČR[editovat | editovat zdroj]

Zastoupení NSZM ČR v orgánech na národní úrovni:

 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj - RVUR (Výbor pro udržitelné municipality; Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje; Pracovní skupina pro MA21 v gesci MŽP; Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území a Pracovní skupina pro Smart Cities v gesci MMR)
 • Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy (v gesci MV)
 • Odborná sekce kvality ve veřejné správě Rady kvality ČR (v gesci MV)

Národní partneři[editovat | editovat zdroj]

Uzavřena smlouva o spolupráci:

Mezinárodní spolupráce[editovat | editovat zdroj]

 • Evropská regionální kancelář Světové zdravotní organizace (WHO/EURO)
 • Národní sítě Zdravých měst v jednotlivých státech Evropy a světa
 • ICLEI – Local Governments for Sustainability]]
 • Energy Cities
 • Regionální environmentální centrum (REC)
 • Equiterre (Švýcarsko)
 • Únia miest Slovenska

Další odborní partneři[editovat | editovat zdroj]

 • Kancelář WHO v Praze
 • Informační centrum OSN v Praze (UNIC)
 • Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
 • A-CSR - Asociace společenské odpovědnosti
 • Asociace Entente Florale CZ - Souznění
 • Asociace měst pro cyklisty
 • Asociace regionálních značek
 • Centrum kvality bydlení
 • Česká evaluační společnost
 • Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
 • Fórum 50 %
 • Heinrich-Böll-Stiftung
 • HESTIA, občanské sdružení
 • Národní síť podpory zdraví
 • Nadace Partnerství
 • Nadace Proměny
 • STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život
 • Společnost pro Fair Trade
 • Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
 • Život 90

.. a mnoho dalších.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí[editovat | editovat zdroj]