Přeskočit na obsah

Nápověda:Reference ve wikikódu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Nápověda:Reference podrobně)

Jako reference se na Wikipedii označují odkazy na zdroje, ze kterých byly čerpány informace v článku. Takový zdroj (pramen) musí být důvěryhodný, veřejně dostupný a vhodně popsaný, aby bylo možné informace uváděné v článku ověřit. Zdroj může být například tištěná nebo elektronická kniha či časopis, seriózní internetová stránka (tedy nikoli např. osobní blog) apod. Referencí (zdrojem) by měly být opatřeny informace (fakta, čísla, tvrzení atd.), názory (názory bez vhodného zdroje na Wikipedii nepatří), citace autorů apod., obecně všechny informace, které by čtenáři článku mohli mít důvod zpochybnit nebo si chtít ověřit.

Podrobnější doporučení, které informace je třeba dokládat a jakými zdroji, naleznete na stráce Wikipedie:Uvádění zdrojů.

Význam referencí je pro kvalitu a důvěryhodnost Wikipedie klíčový. Články jsou kolektivním dílem více či méně anonymních tvůrců, kvalita a důvěryhodnost nejsou podložené renomovanými nakladateli, redaktory a autory, jak je tomu u klasických encyklopedií a dalších publikací. Uvádění zdrojů je proto jediný způsob, jak kvalitu a důvěryhodnost obsahu článku doložit. Vynaložená práce s doplňováním referencemi, které jsou zdánlivě jen jakýmsi doplňkem článku, je pro kvalitu Wikipedie stejně důležitá, jako zpracování vlastního textu.

Popis zdroje (publikace, internetové stránky atd.) je vhodné vkládat pomocí panelu referencí. Jsou dvě možnosti, kam popis vložit. Buď přímo do textu za dokládanou informaci, nebo pod článek a v textu se na referenci jen odkázat. Výsledná podoba článku bude v obou případech totožná.

Reference v textu

První způsob má výhodu, že editace se provádí jen v místě, kde se informace dokládá. Tam se vloží popis zdroje mezi značky pro referenci: <ref>Popis zdroje.</ref>. Pod článkem pod nadpisem „Reference“ musí být značka pro automatický výpis referencí <references />.

Reference pod článkem

Druhý způsob má výhodu, že rozsáhlý popis zdrojů pomocí citačních šablon je až pod článkem a během editace je text článku přehlednější, lépe se čte. Za dokládanou informaci se vloží odkaz na pracovně pojmenovanou referenci ve tvaru <ref name="jméno" /> a pod článek pod nadpis „Reference“ se vloží značka začátku referencí <references>, pak jednotlivé reference ve tvaru <ref name="jméno">Popis zdroje.</ref> a je nutné označit i konec referencí </references>. Každá reference musí mít v rámci článku jedinečné jméno.

Pojmenování referencí umožňuje opakovaně odkazovat na stejnou referenci. Používá se obdobně i u prvního způsobu, kde se u prvního místa v textu vloží <ref name="jméno">Popis zdroje.</ref> a na další místa už jen <ref name="jméno" />. Pro opakované odkazování na různé stránky již citovaného zdroje (knihy), vkládáme jako popis zdroje jeho zkrácené označení: Autor (rok vydání), s. čislo stránky.

Článek opatřený referencemi[editovat | editovat zdroj]

V článku vypadají reference tak, že je uvedena informace a za ní je malé číslo reference v hranatých závorkách[1]. Popis zdroje se objevuje pod článkem pod nadpisem „Reference“ a lze jej zobrazit kliknutím na číslo reference v textu. Před textem reference (popisem zdroje) je malá šipka ↑, která odkazuje (kliknutím) zpět na místo-informaci v textu, kterou reference dokládá. V případě opakovaného použití stejné reference jsou jednotlivá místa rozlišena malými písmeny za šipkou.

Literatura a externí odkazy nejsou reference

Referencemi se opatřuje každá jednotlivá informace přímo v textu článku. Naproti tomu publikace a internetové stránky uvedené pod nadpisy „Literatura“ a „Externí odkazy“ informují čtenáře, kde může čerpat další informace. Nemohou sloužit jako náhrada referencí, protože není zřejmé, které z informací uvedených v článku obsahují, ani ve které z uvedených publikací či externích stránek ji máme hledat. V praxi je běžné, že např. některá z knih v sekci Literatura je současně uváděna i u jednotlivých informací v článku jako reference (s uvedením stránky obsahující dokládanou informaci).

Nedoložené informace

Dobrý článek by měl mít všechny podstatné informace doloženy referencemi. Pokud je v článku uvedena informace bez vhodného zdroje, může být označena takto[zdroj?] jako nedoložená, což se provádí vložením kódu (šablony) {{doplňte zdroj}} na místo chybějící reference. Pokud článek obsahuje větší množství sporných a nedoložených informací, může se celý označit šablonou {{Neověřeno}}, přísněji {{Celkově zpochybněno}}. Text, který není vhodně doložen, může být také rovnou smazán. V praxi se zohledňuje, nakolik je nepřítomnost zdroje závažná. Např. text, že Praha je hlavní město České republiky nejspíš za neozdrojovaný nikdo neoznačí, opačný extrém, tvrzení, že ten a ten politik je zloděj, bude rovnou smazáno, protože bez seriózních referencí jde o pomluvu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Příklad reference. Zde by měl být popsán zdroj, ze kterého je informace čerpána.

Sekce referencí patří na konec článku za vlastní text. Zde pro ilustraci nestandardně vložena u příslušné ukázky.

Vkládání referencí[editovat | editovat zdroj]

Zde je popsáno, jak vkládat reference ve zdrojovém kódu. Návod, jak vytvářet reference pomocí Vizuálního editoru, naleznete na stránce Nápověda:Reference ve Vizuálním editoru.


Reference je nejjednodušší vkládat pomocí panelu referencí. Ten zprostředkuje vložení reference pomocí citační šablony a její opatření značkami pro referenci tak, jak je popsáno níže.

Označení reference[editovat | editovat zdroj]

Reference, která je v článku použita pouze jednou

Pokud je reference v článku použita pouze jednou, postačí referenci uvést bez jejího pojmenování. Popis zdroje se umisťuje mezi značky reference:

<ref> Popis zdroje </ref>

kde první značka označuje začátek, druhá konec reference.

Reference, která je v článku použita několikrát a reference zapsané pod článkem

Pokud je tatáž reference použita v článku několikrát nebo jedná-li se o referenci zapsanou pod článkem, doplní se ke značce reference její pojmenování (jméno), které musí být v celém článku unikátní, tedy jméno se nesmí u jiné reference opakovat. Jméno se vpisuje do uvozovek a musí začínat písmenem. Zápis pojmenované reference vypadá takto:

 <ref name="jméno"> popis zdroje </ref>

Vkládá se na místo prvního použití opakované reference (u referencí zapsaných v textu) a do seznamu referencí (všechny reference zapsané pod článkem).

Odkaz na pojmenovanou referenci

Pokud je reference pojmenována popsaným způsobem, může se do textu vložit tímto zápisem:

 <ref name="jméno" />

Vkládá se do textu, na druhé a každé další místo použití (opakované použití u referencí v textu) a pro každé i jediné použití (reference pod článkem).

Popis zdroje[editovat | editovat zdroj]

Popis zdroje (vlastní obsah reference) informuje, odkud dané tvrzení pochází, např: Časopis 21. století, srpen 2011, str.52, Jak zemské desky hrají přetlačovanou. Zdroj je možno popsat prostým textem v článku následovně:

<ref>Časopis 21. století, srpen 2011, s. 52, Jak zemské desky hrají přetlačovanou.</ref>

Reference na konci článku bude potom zobrazena následovně:

 • Časopis 21. století, srpen 2011, s. 52, Jak zemské desky hrají přetlačovanou.


Zdroj je však lepší popsat pomocí vhodné citační šablony

Použití citační šablony má výhody, že reference mají jednotnou podobu, jednotlivá pole napoví, co všechno je vhodné vyplnit, a některé položky se automaticky formátují jako odkazy (např. ISBN a ISSN odkazují do knihovních fondů). Nejpoužívanější šablony:

Pro tištěné zdroje:
{{Citace monografie}} – pro knihu / {{Citace sborníku}} / {{Citace periodika}} – pro noviny, časopisy apod.

Pro elektronické zdroje:
{{Citace elektronického periodika}} / {{Citace elektronické monografie}} – používá se také pro odkazy na běžné internetové stránky.
Kompletní seznam používaných citačních šablon lze nalézt v Kategorie:Šablony:Citační.

Pro běžné potřeby vkládání zdroje pomocí šablony dobře poslouží zmiňovaný panel referencí, který doplní i značky reference.

Zápis výše uvedeného příkladu pomocí citační šablony vypadá takto:

<ref>{{Citace periodika
 | příjmení = Andrle
 | jméno = Michal
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautoři = 
 | titul = Jak zemské desky hrají přetlačovanou
 | periodikum = 21. století
 | odkaz na periodikum = 21. století (časopis)
 | rok = 2011
 | měsíc = srpen
 | ročník = 
 | číslo = 8
 | strany = 
 | url = 
 | issn = 1214-1097
}}</ref>

Reference bude potom zobrazena následovně:

Kromě běžnější zalamované verze citační šablony (každá položka na novém řádku) je možné použít i kompaktní (řádkovou) verzi.

Značka pro výpis referencí[editovat | editovat zdroj]

Aby se reference v článku zobrazily na určeném místě (viz vzhled a styl) pod nadpisem „Reference“, je nutno na tomto místě použít značku (kód), která se liší pro jednotlivé způsoby zápisu referencí:

<references /> (s lomítkem na konci)
… systém sám na tomto místě zajistí zobrazení referencí, které jsou vloženy do textu článku …
<references> ... úvodní značka bez lomítka
… sem se vkládají pojmenované reference, na které se v textu odkazuje pomocí jména …
</references> ... ukončovací značka s lomítkem na začátku
 • kombinace obou způsobů
V některých případech může být pro kratší reference použit zápis do textu a pod článkem jen rozsáhlejší reference (s šablonou). Pod nadpisem zapíšeme reference „pod článkem“, reference v textu se zobrazí společně s nimi (není pro ně potřeba vkládat značku <references />).

Vkládání referencí na příkladu[editovat | editovat zdroj]

Reference v textu[editovat | editovat zdroj]

Zdroj informace je při editaci možné popsat přímo do textu článku za dokládanou informaci mezi značky <ref> a </ref>.

Schéma pro použití reference v textu:

Text článku...
...informace, kterou chceme doložit<ref> Popis zdroje. </ref>
...
== Reference ==
<references />
...

Následující obsah článku vyžaduje uvedení referencí u tučně zvýrazněných tvrzení (číslice v hranatých závorkách vkládá systém automaticky):

Traveller byla parní lokomotiva konstruktéra Williama Bruntona z Pentrichu ve střední Anglii. Pro svoji neobvyklou konstrukci byla označována jako mechanický cestovatel[1] nebo parní kůň.[2] Důvodem k tomuto označení byl způsob přenosu tažné síly, a to přes soustavu pák, která napodobovala chůzi koně.

Reference je možno vložit do textu použitím zalamované nebo kompaktní (řádkové) verze citační šablony:

 • v zalamovaném zápisu citační šablony ...

Traveller byla parní lokomotiva konstruktéra Williama Bruntona z Pentrichu ve střední Anglii. Pro svoji neobvyklou konstrukci byla označována jako mechanický cestovatel<ref>
{{Citace elektronické monografie
|příjmení= Sinclair
|jméno= Angus
|url= http://www.archive.org/stream/cu31924003627167#page/n491/mode/2up
|datum vydání= 1907
|vydavatel= A. Sinclair publishing company
|titul= Development of the locomotive engine
|místo=New York
|datum přístupu= 2011-06-26
|jazyk=anglicky}}
</ref>
nebo parní kůň.<ref>
{{Citace elektronické monografie
|url= http://www.lordbrunton.com/bruntons.html
|vydavatel=
|titul= Bruntons In History: William Brunton (1777-1851)
|datum přístupu= 2011-6-26
|jazyk=anglicky}}
</ref>
Důvodem k tomuto označení byl způsob přenosu tažné síly, a to přes soustavu pák, která napodobovala chůzi koně.

 • v kompaktním (řádkovém) zápisu citační šablony ...

Traveller byla parní lokomotiva konstruktéra Williama Bruntona z Pentrichu ve střední Anglii. Pro svoji neobvyklou konstrukci byla označována jako mechanický cestovatel<ref>{{Citace elektronické monografie|příjmení=Sinclair |jméno=Angus |url=http://www.archive.org/stream/cu31924003627167#page/n491/mode/2up |datum vydání=1907 |vydavatel=A. Sinclair publishing company |titul=Development of the locomotive engine |místo=New York |datum přístupu= 2011-06-26|jazyk=anglicky}}</ref> nebo parní kůň.<ref name="Brunton">{{Citace elektronické monografie|url=http://www.lordbrunton.com/bruntons.html|vydavatel= |titul=Bruntons In History: William Brunton (1777-1851) |datum přístupu =2011-6-26|jazyk=anglicky}}</ref> Důvodem k tomuto označení byl způsob přenosu tažné síly, a to přes soustavu pák, která napodobovala chůzi koně.

Pod textem článku, v části vyhrazené pro reference, se uvede pouze značka pro umístění referencí:

=== Reference ===
<references />

Reference pod článkem[editovat | editovat zdroj]

Protože popis zdroje (autor, název, ISBN, atd. dle použité šablony) zpravidla obsahuje značné množství informací, může přímý zápis reference do textu snižovat přehlednost textu pro další editory. Při zápisu referencí pod článek se všechny reference popíší mimo text v odpovídající sekci na konci článku a v textu se pak uvádí jen odkazy na ně. Odkazuje se pomocí jména reference, z toho důvodu je nezbytné každé referenci přiřadit unikátní jméno.

Schéma pro použití reference pod článkem:

Text článku...
...informace, kterou chceme doložit<ref name="jméno" />
...
== Reference ==
<references>
<ref name="jméno"> Popis zdroje. </ref>
...
</references>
...

Do textu se vkládá odkaz na pojmenovanou referenci ve tvaru <ref name="jméno" />, tučně jsou dokládaná tvrzení:

Traveller byla parní lokomotiva konstruktéra Williama Bruntona z Pentrichu ve střední Anglii. Pro svoji neobvyklou konstrukci byla označována jako mechanický cestovatel <ref name="Sinclair"/> nebo parní kůň. <ref name="Brunton"/> Důvodem k tomuto označení byl způsob přenosu tažné síly, a to přes soustavu pák, která napodobovala chůzi koně.

Pod textem článku pod nadpisem „Reference“ se označí začátek referencí <references>, uvedou jednotlivé reference odlišené unikátním jménem (v ukázce Sinclair a Brunton) a označí se konec referencí </references>. Každá z referencí se uvádí značkou <ref name="jméno">, následuje popis zdroje a ukončuje se značkou </ref>. Reference je možno zapsat jak v zalamovaném zápisu citační šablony (reference "Sinclair"), tak i v kompaktním (řádkovém) zápisu (reference "Brunton").

=== Reference ===
<references>
 <ref name="Sinclair">
 {{Citace elektronické monografie
 |příjmení= Sinclair
 |jméno= Angus
 |url= http://www.archive.org/stream/cu31924003627167#page/n491/mode/2up
 |datum vydání= 1907
 |vydavatel= A. Sinclair publishing company
 |titul= Development of the locomotive engine
 |místo=New York
 |datum přístupu= 2011-06-26
 |jazyk=anglicky}}
 </ref>

 <ref name="Brunton">{{Citace elektronické monografie |url= http://www.lordbrunton.com/bruntons.html |vydavatel= |titul= Bruntons In History: William Brunton (1777-1851) |datum přístupu= 2011-6-26 |jazyk=anglicky}}</ref>
</references>
Poznámka 1

Pozor na správný zápis značky </references> ukončující výpis referencí: Jde tu o uzavírací část párové značky, lomítko je tu na začátku značky, nikoli na jejím konci, na rozdíl od <references />, pro výpis referencí definovaných v textu.

Poznámka 2

Výpisem referencí sice lze další reference definovat, aby použity někde výše v textu, sám výpis ale reference volat neumí, definované jinde v článku: v textu, či v sousedním výpise referencí.

 • V textu lze reference jak definovat <ref name="jméno">zdroj</ref>, tak i použít <ref name="jméno" />, jsou-li pojmenované. Dokonce toto WikiMedia umí nezávisle na pořadí, tedy pojmenovaný odkaz na referenci <ref name="jméno" /> nejdříve použít, a definovat ji sice také v textu, ale až někde níže.
 • Naproti tomu výpis referencí <references>...</references> umí reference jen definovat. Pouhé použití pojmenované reference, definované někde jinde, takto z párového výpisu volat nelze: Je zobrazeno chybové hlášení citaci označené xyz není určen žádný text. Navíc každá definovaná reference musí být použita: Na <ref> se jménem „uvw“ definovaný uvnitř <references> nejsou v předchozím textu žádné odkazy.

Tyto dva způsoby generování výpisů referencí mají každý svá specifika:

 • Nepárová značka <references /> vypisuje pouze reference definované v textu. To odpovídá živelné praxi, kdy se běžně nejdříve napíše článek, až pak se pro jednotlivá tvrzení dokládají zdroje.
 • Párová <references>...</references> vypisuje pouze reference definované uvnitř ní samotné, a pouze pojmenované: Na tyto pak v textu má být odkázáno, aby se použily. To odpovídá filozofii psaní podle zdrojů, kdy se ještě bez jakéhokoli textu v článku nejdříve uvedou zdroje, ze kterých encyklopedista míní čerpat, a až na základě nich do článku přidává fakta, striktně zdrojovaná.

Reference a poznámky[editovat | editovat zdroj]

Pokud v článku používáte poznámky, je nutno zápis těchto poznámek sjednotit se zápisem referencí zapsaných pod článkem. Zde je důležité, že se zápis referencí i poznámek ukončuje stejným zápisem </references>. Poznámky se čtenáři zobrazují stejným způsobem jako reference. Zápis poznámek při editaci potom vypadá takto:

Traveller byla parní <ref group="pozn." name="P1"/> lokomotiva konstruktéra Williama Bruntona z Pentrichu ve střední Anglii.

Pod textem článku, v části vyhrazené pro poznámky se uvede značka a obsah poznámek, které jsou odlišeny jménem (v ukázce P1).

=== Poznámky ===
<references group="pozn.">
<ref name="P1">Parní lokomotiva jezdí na uhlí a vodu.</ref>
</references>

Vnoření referencí a poznámek[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránce Nápověda:Poznámky.

Tagy <ref> nelze vnořovat, nelze tedy v poznámce jednoduše uvést odkaz na zdroj v ní předkládaného tvrzení. Existuje ale trik pomocí kouzelného {{#tag:ref}}

{{#tag:ref|Text poznámky s odkazem na zdroj<ref>Text reference</ref>|group="pozn."}}

Rovněž lze použít šablonu {{Refn}}, která využívá stejného postupu.

Opakované použití reference[editovat | editovat zdroj]

Jeden zdroj, použitý pro referování tvrzení v článku, bývá často použit vícekrát. V takovém případě není nutno vypisovat referenci celou znova, ale je možno použít referenci, která již byla definována u předchozího tvrzení a taktéž dokládající nové (další) tvrzení. Reference u předchozího tvrzení musí být pojmenována, aby na ní bylo možno odkazovat.

Poznámka. Pokud potřebujeme odkazovat na různé stránky jedné knihy, použijeme zkrácený zápis popsaný níže.

Pro případ referencí zapsaných pod článkem stačí znovu vložit stejný odkaz ve tvaru <ref name="jméno"/>.

Pro případ referencí zapsaných v textu je třeba do první reference přidat jméno: <ref name="jméno"> Popis zdroje. </ref>. Na dalších místech už se jen odkazujeme na pojmenovanou referenci: <ref name="jméno"/> – za jménem je mezera a lomítko.

Pokud používáme zápis referencí do textu, doplníme do první reference u předcházející ukázky její jméno:

nebo parní kůň.<ref name="Brunton">
{{Citace elektronické monografie
|url= http://www.lordbrunton.com/bruntons.html
|vydavatel=
|titul= Bruntons In History: William Brunton (1777-1851)
|datum přístupu= 2011-6-26
|jazyk=anglicky}}
</ref>

Důvodem k tomuto označení byl způsob přenosu tažné síly, a to přes soustavu pák, která napodobovala chůzi koně.

U dalších tvrzení, která je vhodná doplnit již jednou použitou referencí, vložíme odkaz na pojmenovanou referenci:

Lokomotiva byla skutečně v roce 1814 <ref name="Brunton"/> nasazena do provozu na průmyslové železnici v Newbattle Colliery, <ref name="Brunton"/> kraj Durham se stoupáním 1:36, <ref name="Brunton"/> kde byla používána přes zimu roku 1814. <ref name="Brunton"/> Mimo provozu na průmyslové železnici ...

Poznámka: Vložení tohoto počtu referencí v jedné větě je pouze ukázkové, pro ilustraci opakovaného vložení reference. V praxi postačí uvést referenci na konci věty.

Zobrazení referencí[editovat | editovat zdroj]

Ve všech případech zápisu budou reference zobrazeny následovně:

 • SINCLAIR, Angus. Development of the locomotive engine [online]. New York: A. Sinclair publishing company, 1907 [cit. 2011-06-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 • Bruntons In History: William Brunton (1777-1851) [online]. [cit. 2011-06-26]. Dostupné online. (anglicky) 

Před textem bude ještě šipka ↑ odkazující na referovaná místa v textu článku. V případě opakovaného použití budou jednotlivá místa rozlišena malými písmeny za šipkou.

Různé stránky jedné knihy[editovat | editovat zdroj]

Pokud potřebujeme odkazovat na různé stránky jedné knihy, není potřeba v každé referenci uvádět kompletní informace (titul knihy, jméno autora, nakladatele, místo a rok vydání, ISBN a další…). Ty uvedeme pouze jednou a na další stránky se již odkazujeme jen zkráceným označením knihy a číslem stránky. Pokud je kniha či internetový zdroj současně doporučený a popsaný citační šablonou v sekci Literatura či Externí odkazy, nemusíme citaci znovu vkládat do referencí a můžeme zkrácený zápis použít pro všechny na ně odkazující reference.

Referování s odkazem na stránku knihy je možno použít pro reference zapsané v textu i reference zapsané pod článkem. Případně je možno oba způsoby kombinovat, kdy pod článkem je první citace se šablonou a zkrácené reference jsou psány přímo do textu.

Zkrácený zápis[editovat | editovat zdroj]

Při zkráceném zápisu je v opakované referenci daná publikace určena pouze příjmením autora, případně ještě uvedením titulu knihy nebo jeho začátku. Zkrácené označení je vhodné uvést v citační šabloně do pole | poznámka = textem dále jen „zkrácené označení“. Pokud bychom v uvedeném příkladu chtěli přidat reference na strany 25 a 30 citované knihy, přidáme u stávající reference pole „| poznámka = dále jen Sinclair“ a v textu na příslušném místě použijeme zkrácený zápis:

<ref>Sinclair, s. 25.</ref>
<ref>Sinclair, s. 30.</ref>

Uvedený příklad je pro případ referencí v textu. Pro reference pod článkem viz příklady dále.

Pokud je pro zdrojování použito více knih stejného autora, rozliší se reference ve zkráceném zápisu uvedením roku vydání — Příjmení autora (rok vydání).

<ref>Sinclair (1907), s. 30.</ref>

Pro případ, že se cituje více publikací stejného autora z téhož roku (např. články v časopise), je možné přidat rozlišení písmenem: Sinclair (1907a).

Tento způsob (autor (rok)) má výhodu, že je stručný, přehledný, jednoduše se tvoří, informace jednoho autora (z různých publikací) jsou označeny jeho jménem a je také často používaný v odborné literatuře. Je ale možné rozlišit i jinými způsoby, např. pomocí autora a (začátku) titulu - Sinclair: Development..., s. 30. Zde je naopak výhoda snazší orientace v jednotlivých titulech. Při volbě zkráceného zápisu také přihlížíme k ostatním referencí, aby byl pokud možno jednotný pro všechny reference v daném článku.

Pokud nastane složitější situace v použitých zdrojích, je potřeba varianty vzájemně zkombinovat. Například pro rozlišení různých publikací stejného názvu, pokud není možné rozlišit pomocí autora (např. ročenky, časopisy ap.), je vhodný titul a datum vydání.

Příklad zkráceného zápisu u referencí pod článkem

Odkazy na jednotlivé stránky jedné knihy (máme ji fyzicky k dispozici na stole) je možno zapsat pro uvedený příklad následujícím způsobem:

Lokomotivu Puffing Billy navrhl inženýr William Hedley. <ref name="Sinclair24"/> U této lokomotivy byl použit vícetrubkový kotel, jehož princip využil i Robert Stephenson pro svoji lokomotivu Rocket v roce 1829. <ref name="Sinclair25"/> Celková konstrukce lokomotivy Rocket se pak stala základem pro moderní parní lokomotivy. <ref name="Sinclair30"/>

Zápis referencí s odkazy na stránky pod článkem bude vypadat takto:

<ref name="Sinclair24">
{{Citace monografie
 |příjmení= Sinclair
 |jméno= Angus
 |vydavatel= A. Sinclair publishing company
 |rok= 1907
 |titul= Development of the locomotive engine
 |místo= New York
 |strany= 24
 |poznámka = [dále jen Sinclair]
 |jazyk=anglicky}} 
</ref>

<ref name="Sinclair25">Sinclair, s. 25.</ref>

<ref name="Sinclair30">Sinclair, s. 30.</ref>

V závěru článku se reference zobrazí takto:

 • SINCLAIR, Angus. Development of the locomotive engine. New York: A. Sinclair publishing company, 1907. S. 24. (anglicky)  [dále jen: Sinclair]
 • Sinclair, s. 25.
 • Sinclair, s. 30.

Stránky digitalizované knihy[editovat | editovat zdroj]

Pokud byla publikace elektronicky zpracována a je k dispozici v některé z veřejných elektronických knihoven, je možno pomocí vhodné šablony vložit do reference přímý odkaz na stránku knihy. Pokud však použijete tento způsob, věnujte pozornost číslování stránek. Tištěná kniha má na začátku a na konci několik stránek obsahující titul knihy, impresum a tiráž, které nebývají číslovány. Při elektronickém zpracování je však i těmto stranám přiřazeno číslo stránky. Při zadávání čísla stránky tedy používejte číslo stránky, které je uvedeno v tisku knihy.

Zápis referencí s odkazy na elektronické stránky knihy bude vypadat takto:

<ref name="Sinclair24">
{{Citace elektronické monografie
 |příjmení= Sinclair
 |jméno= Angus
 |url= http://www.archive.org/stream/cu31924003627167#page/n5/mode/2up
 |datum vydání= 1907
 |vydavatel= A. Sinclair publishing company
 |titul= Development of the locomotive engine
 |místo=New York
 |datum přístupu= 2011-06-26
 |kapitola= Early Attempts at Locomotive Construction
 |url kapitoly= http://www.archive.org/stream/cu31924003627167#page/n33/mode/2up
 |strany= 24
 |poznámka = [dále jen Sinclair]
 |jazyk=anglicky}}
</ref>

<ref name="Sinclair25">[http://www.archive.org/stream/cu31924003627167#page/n33/mode/2up Sinclair] str. 25</ref>

<ref name="Sinclair30">[http://www.archive.org/stream/cu31924003627167#page/n39/mode/2up Sinclair] str. 30</ref>

V závěru článku se reference zobrazí takto:

Automatické vkládání zdrojů[editovat | editovat zdroj]

Pro automatické vkládání zdrojů bez nutnosti ručně vypisovat položky vztažené ke zdroji lze použít program Zotero pro správu zdrojů a generování citací a bibliografie.

Jak postupovat[editovat | editovat zdroj]

 • Zdroj uložte do databáze Zotera
 • Jako exportní formát zvolte Wikipedia Citation templates (Nastavení → export → základní výstupní formát)

Pro vložení citace lze:

 • zdroj přetáhnout myší do cílového textu
 • označený zdroj kopírovat klávesovými zkratkami Ctrl-Alt-C nebo Cmd-Shift-C a do cílového textu jednoduše vložit
 • exportovat zdroj (pravé tlačítko myši → exportovat vybranou položku) – zde lze ručně nastavit exportní formát bez ohledu na defaultní nastavení exportního formátu. Výsledkem je pak soubor obsahující citované zdroje v nastaveném formátu

Výhody a úskalí[editovat | editovat zdroj]

Díky Zoteru lze jedním klikem automaticky uložit do jeho databáze údaje o zdrojích většiny vědeckých databází a periodik. Pokud tedy pracujete s tímto typem zdrojů, můžete vložit do svého článku citaci pouhými dvěma úkony, což značně urychlí vaši práci. Pokud ovšem pracujete se zdroji, u kterých Zotero není schopen rozpoznat a uložit jednotlivé položky (př. autor, ISSN, atd.) či se zdroji, které nejsou k dispozici v digitální podobě, můžete si ručně tyto údaje doplnit. To může být výhodné pouze, pokud plánujete jednu referenci používat opakovaně.

Související[editovat | editovat zdroj]