Miloslav Sovadina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Miloslav Sovadina
Miloslav Sovadina
Miloslav Sovadina
Narození2. ledna 1949
Brno
VzděláníFilozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně - 1972
Alma materFilozofická fakulta Masarykovy univerzity
Povoláníarchivář 19722009
ZaměstnavatelStátní oblastní archiv v Litoměřicích
TitulPhDr.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Miloslav Sovadina (* 2. ledna 1949 Brno) je historik, archivář, autor mnoha odborných prací, který pracoval v letech 19722009 v Okresním archivu v České Lípě.

Životopis[editovat | editovat zdroj]

Narodil se v Brně. Po základní škole absolvoval tamní střední všeobecně vzdělávací školu, na níž maturoval v roce 1967. V letech 1967– 1972 vystudoval obor archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně.[1]

V roce 1972 se přestěhoval do České Lípy, kde získal od 4. července místo v okresním archivu. Krátce poté, v září 1972, nastoupil k základní vojenské službě. Po svém návratu jako odborný archivář prováděl inventarizace fondů finančních úřadů, obcí a zrušených ONV Doksy, Dubá a Jablonné v Podještědí na Českolipsku. V letech 19851989 byl v něm zastupujícím ředitelem (ředitelka Jana Blažková byla na mateřské dovolené), i po rezignaci z této funkce v archivu zůstal jako archivář. Podílel se podstatně na úpravě archivních prostor v zámku ve Stvolínkách a později na stěhování okresního archivu do nové budovy, kterou nyní Státní okresní archiv používá. Pro Stvolínky psal kroniku obce. V roce 1988 se rozhodl, že za pomoci spolupracovníků obnoví vydávání sborníku Bezděz. Sestavil jeho první redakční radu a na sedm let se stal jejím předsedou.[2] Měl hlavní zásluhu na vydání prvního obnoveného sborníku, který byl vydán v roce 1990. Funkci hlavního redaktora předal roku 1995, redaktorem zůstal až do roku 2009.

V roce 1991 se stal jednatelem Vlastivědného spolku Českolipska.[3] Po spojení spolku s Klubem přátel muzea byl v novém výboru členem výboru. Po roce 1990 se stal členem redakční rady a hlavním redaktorem sborníku Bezděz. Funkci hlavního redaktora předal roku 1995, v roce 2005 rezignoval z funkce jednatele spolku, redaktorem zůstal až do roku 2009. Na sklonku roku 2009 ve svých 60 letech se z České Lípy odstěhoval zpátky do Brna.[4]

Region Českolipska dokonale poznal a jako turista celý prochodil. Má zálibu ve fotografování, své fotografie vystavil roku 1995 na své výstavce v českolipském muzeu. Byl znám i jako příznivec motorismu, automobilových závodů. Od roku 1993 byl členem občanského sdružení Drobné památky severních Čech.

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

Samostatné publikace[editovat | editovat zdroj]

 • Dějiny okresního archivu Česká Lípa, Albis International, Ústí nad Labem 1997, ISBN 80-86067-07-6.
 • Správní vývoj okresu Česká Lípa od roku 1848 do roku 1990, Česká Lípa, Státní okresní archiv Česká Lípa, l998, ISBN 80-238-3843-1.
 • Kravaře v Čechách, Obec Kravaře v Čechách, Kravaře v Čechách 2013, ISBN 978-80-260-4191-7.

Články a studie[editovat | editovat zdroj]

 • Lenní listiny biskupa Bruna, Sborník archivních prací, 24, 1974, s. 426 - 460.
 • Beneš Krabice z Weitmile a jeho vztah k České Lípě, Českolipsko literární, 2, 1977, s. 15 - 25.
 • Ruská vojska na Českolipsku roku 1813. In: Cesty nezapomenuté a nezapomenutelné. Sborník příspěvků k československo-sovětské vzájemnosti na Českolipsku na počest 60. výročí VŘSR. Česká Lípa 1977, s. 25 - 33.
 • Vývoj obyvatelstva na okrese Česká Lípa v letech 1850-1980. Z minulosti Děčínska a Českolipska, 4, 1985, s. 113 - 145.
 • Záchrana údolí Peklo roku 1881. Památky a příroda, 1986, č. 1, s. 41-43.
 • Postoj sudetských Němců k československé pozemkové reformě. In: Vznik a vývoj iredentistických snah německého obyvatelstva v letech 1918-1945, Ústí nad Labem - Litoměřice, 1987, s. 93-103.
 • Jablonné v Podještědí. Historický přehled. In: Zdislava z Lemberka, Česká Lípa 1991, s. 39-52.
 • Rodina Zdislavy z Lemberka, Časopis Matice moravské, 112, 1993, s. 217-236.
 • Tři příspěvky k počátkům města Kravař. Bezděz, 3, 1995, s. 7-24.
 • Dvůr Václava I. Sborník archivních prací, 45, 1995, s. 3-40.
 • Staré mlýny. (Pověst z Lužických hor). 1. Pověsti v severočeském pohraničí. Bezděz, 4, 1996, s. 87-89. (společně s Ladislavem Smejkalem).
 • Ronovci a Žitava ve 13. a v první čtvrtině 14. století. Bezděz, 6, 1997, s. 7-18.
 • Rozrod Žitavských Ronovců ve druhé polovině 13. století. Bezděz, 7, 1998, s. 15-34.
 • Sloup od pravěku do Bílé hory. In: Sloup v Čechách. Průvodce historií a přírodními krásami obce a okolí. Sloup v Čechách, 1998, s. 14-18.
 • Stručný místopis Sloupska. In: Sloup v Čechách. Průvodce historií a přírodními krásami obce a okolí. Sloup v Čechách, 1998, s. 41-46. (společně s Miroslavem Honců).
 • Znak města Jablonné v Podještědí. In: Jablonné v Podještědí. Pohledy do minulosti. Jablonné v Podještědí, 1998, s. 56-58.
 • Město a jeho sousedé. In: Jablonné v Podještědí. Pohledy do minulosti. Jablonné v Podještědí, 1998, s. 117-122.
 • Obecní kroniky na okrese Česká Lípa do roku 1945. Bezděz, 8, 1999, s. 277-293.
 • Výroba automobilů Gatter v Zákupech. Bezděz, 9, 2000, s. 177-205.
 • Rok vlády Václava III. In: Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. Sborník příspěvků. Brno 2000, s. 155-167.
 • Kdo byl otcem Jindřicha z Lipé. Mediaevalia Historica Bohemica, 7, 2000, s. 91-108, (spolu s Richardem Klosem).
 • Pekařské řemeslo na Českolipsku. In: Historie pekárenství v Českých zemích. Ed. Dagmar Broncová, Praha, Milpo Media, 2001, s. 132-135.
 • Jindřich z Lipé. I. - První muž království. Časopis Matice Moravské, 120, 2001, č. 1, s. 5-36.
 • Jindřich z Lipé. I. - První muž království. (Dokončení). Časopis Matice Moravské, 121, 2002, č. 1, s. 3-32 .
 • Iniciativa Zákup ve správní reformě v letech 1848-1850. Bezděz, 11, 2002, s. 121-129.
 • Školní kroniky na okrese Česká Lípa, Bezděz, 12, 2003, s. 367-389. (spolu s Jaroslavou Jarolímkovou)
 • O hrozných nestvůrách. Bezděz, 12, 2003, s. 443-449.
 • Jindřich z Lipé II. - Dominium nostrum atque bona nostra. Časopis Matice Moravské, 122, 2003, č. 1, s. 21-59.
 • Tajemný hrad v Lužických horách, Bezděz 13, 2004, s. 5-21. (spolu s Richardem Klosem)
 • Spolkové kroniky na okrese Česká Lípa, Bezděz, 13, 2004, s. 263-270. (spolu s Jaroslavou Jarolímkovou)
 • O hrozných nestvůrách, Muzejní a vlastivědná práce - Časopis společnosti přátel starožitností, roč. 42 (112), 2004, s.
 • Farní kroniky na okrese Česká Lípa, Bezděz, 14, 2005, s. 241-263. (spolu s Jaroslavou Jarolímkovou)
 • Jindřich z Lipé. Zvláštní otisk z Časopisu Matice moravské roč. 120 (2001), 121 (2002) a 122 (2003), Brno, Matice moravská, 2005, 59 s.
 • Eine geheimnisvolle Burg in den Lausitzer Bergen, Oberlausitzer Heimatblätter, 5, 2005, s. 32-47. (spolu s Richardem Klosem)
 • Stopami vlastivědy. Čtyřicet let činnosti Klubu přátel muzea, Bezděz 16, 2007, s. 191-214 (spolu s Ladislavem Smejkalem)
 • Vlastivědný sborník Bezděz a jeho přínos k regionální vlastivědě, Bezděz, 20, 2011, s. 203-218.
 • Vznik vlastivědného spolku Nordböhmischer Excursions-Club, Bezděz 23, 2014, s. 81–104.
 • Vlastivědný časopis Mitteilungen des nordböhmischen Exkursions-Klubs v historickém přehledu, Bezděz 25, 2016, s. 69–88.
 • Jak dál ve vlastivědné práci, Bezděz 25, 2016, s. 5–11.
 • Redaktor Karl Zimmermann, Bezděz 27, 2018, s.55–92.
 • Nordböhmischer Excursions-Club. Stručný nástin historie a činnosti spolku v letech 1878–1938, in: Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku, Vlastivědný spolek Českolipska, Česká Lípa 2018, s. 9–63.
 • Vlastivědná práce na Českolipsku v letech 1945–1990, tamtéž, s. 99–141 (s Ladislavem Smejkalem).
 • Historie Vlastivědného spolku Českolipska, tamtéž, s. 145–166 (spolu s Jaroslavem Panáčkem).

Bibliografické soupisy[editovat | editovat zdroj]

 • Bibliografie časopisu Bezděz 1930-1948, Česká Lípa, Státní okresní archiv 1992 (spolu s Monikou Polcarovou)
 • Bibliografie historicko-vlastivědných článků publikovaných v okresních novinách Nástup 1960- 1990. Česká Lípa, Státní okresní archiv, 2001 (spolu s Monikou Polcarovou)
 • Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za rok 2000–2008. Česká Lípa, Státní okresní archiv, 2001–2009 (2008 spolu s Petrem Kozojedem)
 • Bibliografie vlastivědného sborníku Bezděz., svazek 1-20 (1990-2011), Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 2011

Drobné články s regionální tematikou[editovat | editovat zdroj]

 • Tisk v dějinách Českolipska I. Bez písma by nebylo kultury. Českolipský Nástup, 25, 1975, č. 27.
 • O heraldice našich měst. Českolipský Nástup, 27, 1977, č. 6.
 • Českolipská fotografická tradice. Forbína, 1981, č. 2.
 • Výroba automobilů v Zákupech, Průboj, 1982, 16. 10. 1982.
 • Záchrana údolí Peklo roku 1881. Průboj, 38, 1986, č. 51.
 • Výroba automobilů Gatter v Zákupech. Českolipský Nástup, 36,1986, č. 32, 33.
 • Kdo byl Vilibald Gatter. Auto a moto veterán. 1986, č. 8.
 • Řemeslná výroba v Kravařích. Nové Kravaře, 1986, č. 50, s. 20-21.
 • Správa městečka Kravaře v 16. - 17. století. Nové Kravaře, 1986, č. 50, s. 20.
 • Novoborská privilegia v Okresním archivu Česká Lípa. Zpravodaj Klubu přátel historie Nový Bor, 1987, č. 2, s. 1-2.
 • Renesanční náhrobky ve Stvolínkách. Kulturní listy Litoměřického okresu, 1988, s. 19-21.
 • Rok 1848 na Českolipsku. Českolipský Nástup, 38, 1988, č. 30, 31, 32, 33, 34.
 • Domov zvaný Českolipsko. Českolipský Nástup, 40, 1990, č. 27, 28, 29, 30.
 • Cechy a řemeslná výroba v České Lípě. Zpravodaj Česká Lípa, 1990, č. 7-8, s. 11-13.
 • Exkurse do archivu. Zpravodaj Česká Lípa, 1990, č. 7-8, s. 9-11.
 • Počátky Kamenického Šenova a jeho sklářská tradice. Českolipské listy, 1991, č. 24.
 • K 100. výročí úmrtí Viléma Horna. Názor. Čtrnáctideník pro Českou Lípu, 1991, č. 15.
 • Zkáza vodního hradu. Příspěvek k neslavnému jubileu. Názor. Čtrnáctideník pro Českou Lípu, 1992, č. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 • Jak se rodí městská vlajka. Názor. Čtrnáctideník pro Českou Lípu, 1992, č. 13.
 • Cechy a společenstva v České Lípě. Názor. Čtrnáctideník pro Českou Lípu, 1992, č. 2-6, 8-21; 1993, č. 1, 2, 4, 5.
 • Napoleon v Jablonném v Podještědí. Českolipský deník, 1,1993, č. 108, s. 10.
 • Stalin v Pekle. Bezděz, 7, 1998, s. 221-223.
 • Reliéf Richarda Wagnera v Pekle. Bezděz, 8, 1999, s. 315.
 • O starobylém městě Jablonném v Podještědí. Sedm set padesát let od první zmínky. Jizerské a Lužické hory, 1999, č. 3, s. 4.
 • Svatba Františka Ferdinanda d´Este v Zákupech. Bezděz, 9, 2000, s. 439-442.
 • Osudy kamenickošenovského městského archivu. 1 - 3. Šenovské listy, 2002, č. 1-2, s. 13-14, č. 3, s. 7-8, č. 4, s. 6
 • Dislokace vojenských orgánů a útvarů československé armády v letech 1918-1938 na Českolipsku. Bezděz, 11, 2002, s. 317-319.
 • Počátky osídlení Kravařska - založení obce a osad v okolí. Obecní noviny Kravař v Čechách, 2003, červen, s. 3.
 • Změna v územním rozsahu okresu Česká Lípa, Bezděz 16, 2007, s. 283-286

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PÁNEK, Jaroslav – VOREL, Petr, Lexikon současných českých historiků, Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha 1999, s. 282, ISBN 80-85268-84-1
 2. BLAŽKOVÁ, Jana. K padesátinám Miloslava Sovadiny. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska. 1998, roč. 7, s. 341. ISSN 1211-9172. ISBN 80-900-896-8-2. 
 3. HOFFMANNOVÁ, Jaroslava – PRAŽÁKOVÁ, Jana, Biografický slovník archivářů českých zemí, Libri, Praha 2000, s. 591, ISBN 80-7277-023-3
 4. PANÁČEK, Jaroslav. Editorial. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska. 2009, čís. 18, s. 8. ISSN 1211-9172. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Roedl, Bohumír, Sedmdesátník Miloslav Sovadina, Archivní časopis 68, 2018, č. 4, s. 407–409.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]