Milan Mráz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
O českém politikovi a poslanci ČNR za KSČ pojednává článek Milan Mráz (politik).
Milan Mráz
Celé jménoDoc. PhDr. Milan Mráz, CSc.
RegionZápadní filosofie
Narození20. února 1939
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Úmrtí14. prosince 2010 (ve věku 71 let)
Praha
ČeskoČesko Česko
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Milan Mráz (20. února 1939 Praha14. prosince 2010 Praha) byl český filosof, historik filosofie a překladatel, ředitel Filosofického ústavu AV ČR.

Život[editovat | editovat zdroj]

Protože nedostal doporučení ke studiu na gymnáziu, vystudoval průmyslovou školu a po maturitě v letech 1957–1972 pracoval ve stavebnictví. V letech 1966–1972 studoval externě na FF UK filosofii, latinu a řečtinu. Roku 1972 byl na základě konkurzu přijat do oddělení dějin filosofie tehdejšího Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV (později Filozofický ústav AV ČR), kde pak působil až do konce života. Doktorát získal v oboru klasická filologie prací Akolúthésis v Aristotelově logice v roce 1975, v roce 1982 pak obhájil kandidátskou práci K implikaci v Aristotelově logice. V letech 1990–1992 byl předsedou Vědecké rady FÚ a v letech 1992–2001 jeho ředitelem. Od roku 1993 pak působil i jako pedagog v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kde přednášel především o antické filosofii a zvláště o Aristotelovi. V roce 2002 byl jmenován docentem UK v oboru filosofie.[1]

Dílo[editovat | editovat zdroj]

Ve své odborné a badatelské činnosti se zaměřoval především na Aristotelovu filosofii a dále na aristotelismus v dějinách filosofie (zvl. pozdně středověké). Velmi se také zasloužil o překládání Aristotelových spisů do češtiny - připravil k vydání překlady několika spisů z pozůstalosti Antonína Kříže (např. Topiky, O sofistických důkazech, O vzniku a zániku, Malá přírodovědecká pojednání); sám také vytvořil nový překlad Poetiky, části Politiky a Porfyriova Úvodu k Aristotelovým Kategoriím. V poslední době pracoval na novém překladu Kategorií a Fyziky.

Monografie[editovat | editovat zdroj]

 • K implikaci v Aristotelově logice. Praha: Academia, 1988.
 • Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii. Praha: Filosofia, 2001. (Dostupné online)

Studie[editovat | editovat zdroj]

 • Aristotelés a problém vztahů mezi jazykem a skutečností. AUC Philosophica et historica, 1977, č. 4. - Studia philosophica VI, s. 29-65.
 • Aristotelés - poznání skutečnosti a skutečnost poznání. Filosofický časopis. 1978, r. XXVI, č. 6, s. 896-923.
 • Commentarium Magistri Johannis Wenceslai de Praga super "De anima" Aristotelis (Der gegenwärtige Zustand der Forschungsarbeit). Mediaevalia Philosophica Polonorum. 1982, r. XXVI, s. 79-91. Česky: Komentář M. Jenka Václavova k Aristotelovu spisu "De anima". In: SVATOŠ, Michal (ed.). Mezinárodní vědecká konference "Doba Karla IV." v dějinách národů českých. Praha: UK, 1981, s. 53-73.
 • Die Formulierungen der einzelnen Modi des kategorischen Syllogismus bei Aristoteles. Listy filologické. 1987, r. 110, č. 2, s. 76-86.
 • Die grundlegenden Komponenten der Zeitanffassung bei Aristoteles. Eirene. 1989, r. XXVI, s. 59-73.
 • Pojem "oikiá" v klasické řecké filosofii. Filosofický časopis. 1989, r. XXXVII, č. 5, s. 716-733.
 • Fysis v I. knize Aristotelovy Politiky jako překladatelský problém. Filosofický časopis. 1998, r. XLVI, č. 4, s. 543-565.
 • Das infinitum actuale in Arriagas Cursus Philosophicus. In: SAXLOVÁ, Tereza; SOUSEDÍK, Stanislav (ed.). Rodrigo de Arriaga - Philosoph und Theologe. Praha: Karolinum, 1998, s. 51-64. Česky: Problematika aktuálního nekonečna v Arriagově spisu "Cursus Philosophicus". Filosofický časopis. 1999, r. XLVII, č. 1, s. 15-29.
 • Descartes a antická metafysika. In: SOBOTKOVÁ, Alena (ed.). Filosofické dílo René Descartesa - Soubor úvah z mezinárodní konference k 400. výročí narození René Descartesa. Praha: Filosofia, 1998, s. 19-36.

Překlady[editovat | editovat zdroj]

 • Porfyriův Úvod k Aristotelovým Kategoriím. Filosofický časopis. 1970, r. XVIII, č. 6, s. 971-987. (překlad, úvod, poznámky)
 • Aristotelés, Poetika. Praha: Oikúmené 2008. (nový překlad, vč. úvodní studie, komentáře a překladu anonymního Pojednání o komedii)
 • Aristotelés, Politika I. Praha: Oikúmené 1999.
 • Aristotelés, Politika II. Praha: Oikúmené 2004.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]