Milan Lindovský

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ing. Bc. Milan Lindovský, PhD., MBA.


Podnikatel, sociální pracovník. Narozen 28. března 1956 ve Skřipově. Vystudoval automatizaci, management, obchodní právo. Doktorskou práci obhájil v roce 2015 na téma Řízení vodárenských systémů při mimořádných podmínkách. Od roku 1993 zakladatel a ředitel inženýrsko-technologické firmy v oboru petrochemie a vodárenství VAE CONTROLS a holdingu VAE CONTROLS Group, a.s. v Ostravě[1]. Tato firma je evropským lídrem v oboru automatizace skladů a terminálů petrochemických produktů jejíž reference lze proto najít v zemích EU, ostatních zemí Evropy, Číně, Africe[2],[3],[4].  Autor a spoluautor odborných článků a přednášek z oblasti řízení vodárenských systémů. Za své manažerské aktivity a výsledky byl zařazen v roce 1998 a 2001 mezi nejlepší manažery České republiky [5] a následně byl v roce 2002 zařazen i do prestižní personální encyklopedie Who is Who[6]. Po ukončení aktivní podnikatelské činnosti ve firmě VAE CONTROLS v roce 2017 se začal aktivně věnovat sociální oblasti. Je spoluzakladatel neziskové organizace Zkušení.cz, z.u.[7] , která provozuje také sociální portál Zkušení.cz. Tato nezisková organizace se věnuje problematice seniorů a jejich sociálního začleňování do současné společnosti[8].

MLI2016.jpg


[1] https://www.detail.cz/osoba/milan-lindovsky-skripov-236-skripov/KvkiNXRT2Ys/

[2] reference VAE CONTROLS: www.vaecontrols.cz

[3] nebo i také: World Pipelines:

The leading international magazine for the oil and gas pipeline industry, Volume 15, Number 12 – December 2015: Nigel Jones, VAE CONTROLS, CZE: A new era of monitoring

[4] Deník Hospodářské noviny, 8. června 2000, Ostrava (sab): Odborníkům se daří

[5] Deník Svoboda, 11.3.1999, Svatava Baďurová: Hvězdy mezi českými manažery; měsíčník HN: Moderní řízení, číslo 3, březen 2002: Manažer roku 2001

[6] Personální encyklopedie Who is Who (v České republice), I. vydání, 20.6.2002, Verlag für Personenenzyklopäedien  AG,Switzerland

[7] https://www.podnikatel.cz/rejstrik/osoby/milan-lindovsky-45652/

[8] Blíže na www.zkuseni.cz


Seznam publikační a přednáškové činnosti

Seznam publikací

[1] Milan Lindovský a R.Řežáb. Dispečerské řízení  a postavení dispečinku vodohospodářské společnosti, recenzovaný článek, časopis Vodní hospodářství č.10/2005, s.299-300, ISSN 1211-0760

[2] Milan Lindovský a R.Řežáb. Ztráty vody a vodárenský dispečink, recenzovaný článek, časopis SOVAK č.2/2006, s.6-7, ISSN 1210-3039

[3] Hladký Oldřich a M.Lindovský. Nejistá budoucnost kvality vodohospodářských staveb? recenzovaný článek, časopis Vodní hospodářství č. 10/2006, s.360-361, ISSN 1211-0760

[4] Kročová Šárka a M. Lindovský. Bezpečnost a ochrana vodárenských systémů, recenzovaný článek, časopis SOVAK č. 9/2011, s.18-22,ISSN 1210-3039

[5] Kročová Šárka a M.Lindovský. Rizika a možnosti provozování vodárenských systémů, recenzovaný článek, časopis Vodní hospodářství č. 4/2012,s.285-291, ISSN 1211-0760

[6] Lindovský Milan a Š.Kročová. Vodárenský dispečink jako nástroj na zvýšení provozní bezpečnosti, recenzovaný článek, časopis Vodní hospodářství č. 10/2012, s.340-344,ISSN 1211-0760

[7] Kročová Šárka a M. Lindovský. Bezpečnostní inženýrství ve vodárenství, recenzovaný časopis Spektrum č.1/2012,s.15-18, ISSN 1211-6920

[8] Kročová Šárka a M. Lindovský. Vodárenství a jeho provozování v souvislosti se změnami krizového zákona, recenzovaný  časopis 112 č.4/2012,s.24-29, ISSN 1213-7057

[9] Lindovský Milan a Š.Kročová.  Řízení vodárenských systémů při nedostatku vody, recenzovaný časopis Vodní hospodářství č. 5/2013, s.156-159,ISSN 1211-0760

[10] Kašparec Jiří, M. Lindovský, Miroslav Feikus. Centrální dispečink jako nástroj zvýšení provozní bezpečnosti kanalizačních sítí, recenzovaný časopis SOVAK č. 9/2013, s.10-12, ISSN 1210-3039

[11] Lindovský Milan. Anylysis of Crisis Management Water Supply System, impaktovaný časopis  Journal Inzynieria mineralna2(34),2014,  s.91-94, PL ISSN 1640-4920

[12] Lindovský Milan.  Monitoring a řízení vodárenských systémů , recenzovaný časopis Vodní hospodářství č. 12/2014, s.131-132,ISSN 1211-0760

[13] Lindovský Milan a Šárka Kročová.  Water System Management in Emergency Situations, impaktovaný časopis Journal of Geological Resource and Engineering,Volume 3, May-June2015 (Serial Numer 8), s.150-162, USA ISSN 2328-2193

[14] Kašparec Jiří a Milan Lindovský. Zvyšování provozní bezpečnosti vodovodních a stokových sítí, recenzovaný časopis Vodní hospodářství č. 12/2015, s.6-9, ISSN 1211-0760

[15]Lindovský Milan a Jiří Kašparec. Kybernetická a provozní bezpečnost řídicích  systémů ve vodárenství, recenzovaný časopis SOVAK č. 9/2017, s.13-14, ISSN 1210-3039

Seznam konferencí

[1] Hladký, O.; Lindovský, M. Nejistá budoucnost automatizace v českém vodárenství. In Pitná voda Zlín 2006: Sborník přednášek X. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Moravská vodárenská, 2006, 205s. ISBN 80-239-6523-9. s.199-205.

[2] Kročová,Š.; Lindovský, M. Řízení vodárenských systémům ve standardních a mimořádných podmínkách. In Rizika ve vodním hospodářství 2010: Sborník přednášek mezinárodní konference. 1.vyd. Brno: VÚT Brno,2010. 271s, ISBN 978-80-7204-703-1. s.119-126.

[3] Kročová,Š.; Lindovský, M. Zvýšení spolehlivosti vodovodních sítí.  In Provoz vodárenských a kanalizačních sítí 2010: Sborník přednášek  mezinárodní konference. 1.vyd. Plzeň: SOVAK Praha, 2010, 196 s. ISBN 978-80-87140-17-8. s. 167-173.

[4] Kročová,Š.; Lindovský, M. Rizika provozování vodárenských systémů.  In Pitná voda Zlín 2011: Sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Veolia Praha, 2011, 198s. ISBN 978-80-254-9113-3, s. 23-32.

[5] Kročová,Š.; Lindovský, M. Bezpečnostní inženýrství ve vodárenství. In  Provoz vodovodů a kanalizací 2011: Sborník přednášek mezinárodní konference. 1. vyd. Ostrava: SOVAK Praha, 2011, 214  s. ISBN 978-80-87140-20-8, s. 34-41.

[6] Kročová,Š.; Lindovský, M.  Rizika provozování vodárenských systémů 21. století. In Pitná voda 2009: Sborník přednášek mezinárodní konference .1.vyd. Trenčianské Teplice: VÚVH Bratislava, 2011. 320 s. ISBN 978-80-969974-5-9. s. 27-36.

[7] Lindovský,M; Kročová,Š. Zásobovaní vodou v podmínkách krizového řízení. In Pitná voda Zlín 2012: Sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Veolia Praha, 2012. 187s.

ISBN 978-80-260-1468-3. s. 21-30.

[8] Kročová,Š.; Lindovský, M. Systém krizového řízení dodávek pitné vody subjektům technické infrastruktury. In VAKINFO 2012: Sborník přednášek mezinárodní konference. 1.vyd.  Karlovy Vary: Medim Praha 2012. 117 s. ISBN 978-80-87140-28-4. s. 65-74.

[9] Lindovsky,M.; Kašparec.,J. Centrální dispečink jako nástroj zvýšení provozní bezpečnosti.

In Nové metody při provozování čistíren odpadních vod 2013:  Sborník přednášek XVIII. ročníku mezinárodní konference. 1.vyd.  Moravská Třebová: CzWA Praha, 2013. 167 s. ISBN 978-80-86020-76-1. s.126-134.

[10] Lindovský,M.; Kročová,Š. Možnosti řízení vodárenské soustavy Svitavy. In Pitná voda Zlín 2014: Sborník přednášek XVIII. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Veolia Praha, 2014. 208s.

,ISBN 978-80-905716-0-0. s. 21-30.

[11] Lindovský, M.;Hurych, M. Rizika a možnosti provozování kanalizačního systému Svitavy.

In Nové metody při provozování čistíren odpadních vod 2014:  Sborník přednášek XIX.  ročníku mezinárodní konference. 1.vyd. Moravská Třebová: CzWA Praha, 2014. 175 s. ISBN 978-80-86020-78-5. s.119-122.

[12] Lindovsky, M. Water supply system management in crisis situations as part environmental management. In Conference on Environment and Mineral Procesing 2014: Sborník přednášek

18. ročníku mezinárodní konference. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 222 s. ISBN 978-80-248-3427-6. s.123-130.

[13] Lindovský, M. Řízení vodárenského systému při mimořádné události. In Pitná voda Zlín 2015: Sborník přednášek XIX. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Veolia Praha, 2015. 190 s. ISBN 978-80-905716-1-7. s.163-169.

[14] Kašparec, J.; Lindovský, M. Moderní postupy při zvyšování bezpečnosti stokových sítí.

In Nové metody při provozování čistíren odpadních vod 2015:  Sborník přednášek XX. ročníku mezinárodní konference. 1.vyd.  Moravská Třebová: CzWA Praha, 2015. 154 s. ISBN 978-80-86020-69-3.  s.127-131.

[15] Lindovsky, M. Management of water treatment  plants during emergency.

In Conference on Environment and Mineral Procesing, 2015: Sborník přednášek 19. ročníku mezinárodní konference. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 224 s. ISBN 978-80-248-3754-3. s.61-69.

[16] Lindovsky, M.; Kašparec J. a Kročová Š. Bezpečnost řídicích systémů ve vodárenství,

In konference Riešení krízových situacií v špecifickom prostredí, 2016: Sborník přednášek 21. ročníku mezinárodní konference. 1.vyd. Žilina: UNIZA Žilinava, 2016. 739 s. ISBN 978-80-554-1213-9. s.312-322 (CD ROM).

[17]Lindovský,M.;Kašparec,J. a Kročová,Š. Bezpečnost provozování (nejen dispečerského) vodárenských sítí. In  Provoz vodovodů a kanalizací 2016: Sborník přednášek mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec-Králové: SOVAK Praha, 2016, 209 s. ISBN neuvedeno, s. 170 -175.

[18] Lindovský Milan a Petr Fiala. Integrace řízení vodárenské společnosti. In Pitná voda Zlín 2017: Sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Veolia Praha, 2017s.143-150, ISBN978-80-905716-31

[19] Kašparec J.;Lindovský M. a Večeřa R. Modernizace dispečinku pro řízení geograficky rozsáhlých vodárenských systémů.in Pitná voda Zlín 2018: Sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Veolia Praha, 2018s.123-128,ISBN 978-80-905716-4-8

[20] Kašparec J.;Lindovský M. a Vlková P. Nové postupy v řízení ÚV ve vazbě n aplikaci normyISO ČSN 2700. in Pitná voda Zlín 2019: Sborník přednášek 23. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Veolia Praha, 2019, s.117-121,ISBN 978-80-905716-5-5

[21] Kašparec, J.; Lindovský, M. a Novotný M. Nové postupy v řízení ČOV ve vazbě na aplikaci norem ČSN2700, in Nové metody při provozování čistíren odpadních vod 2019:  Sborník přednášek 24.  ročníku mezinárodní konference. 1.vyd.  Moravská Třebová: CzWA Praha, 2019,s 88-93. ISBN 978-80-86020-88-4

[22] Vozňák, M.Lindovský,M, Kašparec,J. a Slívová M., Problematika současných trendů v oblasti řídicích a informačních technologií ve vodárenstvíí. In  Provoz vodovodů a kanalizací 2019: Sborník přednášek mezinárodní konference. 1. vyd. Plzeň: SOVAK Praha, 2019, 229 s. ISBN 978-80-907303-2-8, s. 136-140.

[23] Soukup B.;Lindovský M. a Kašparec J. Koncepce řízení provozních vodárenských dat a informací ve vodárenské skupině VEOLIA. In Pitná voda Zlín 2020: Sborník přednášek 24. ročníku mezinárodní konference . 1.vyd. Zlín: Veolia Praha, 2020, 176s. ISBN 978-80-905716-6-2, s.19-24.