Přeskočit na obsah

Metanogen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Methanogeneze)

Metanogen (též methanotvorný či methanprodukující organismus[1] ) je organismus z domény archea, který produkuje metan (CH4), tedy je schopný metanogeneze.

Proces[editovat | editovat zdroj]

Při anaerobním rozkladu organických látek, zejména celulózy, vzniká velké množství odpadních produktů, z nichž mnohé mohou být donory vodíku a elektronů. Příkladem odpadních produktů je kyselina mravenčí a octová (tzv. acetotrofie), methanol, oxid uhličitý a vodík. Tyto donory pak zajišťují redukci oxidu uhličitého (CO2) na metan (CH4). Dá se proto říct, že metanogeneze je formou anaerobní respirace oxidu uhličitého.[1]

Předpokládaný reakční mechanismus:[1]

  1. nejprve je CO2 aktivován methanofuranem (MT)
  2. následně redukován na formyl (-HCO)
  3. formyl je poté transportován z MT na tetrahydromethanopterin
  4. formyl je dehydratován a redukován na methylen (-CH2-)
  5. methylen je redukován na methyl (-CH3)
  6. methyl je z methanopterinu přenesen na koenzym M
  7. methyl-koenzym M je redukován na methan pomocí methylreduktáz

Příklady konkrétních procesů:

  • CO2 + 4 H2 → CH4 + 2H2O
  • CH3COOH → CH4 + CO2

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Jelikož metanogeni navazují na anaerobní rozkladné procesy organických látek, jako je celulóza, musí žít v prostředí, kde tyto reakce probíhají. Typickým příkladem jsou mokřady, mořské sedimenty, ale zejména pak trávicí soustava přežvýkavců a termitů, kde žijí prvoci schopní trávit celulózu.[1]

Zástupci[editovat | editovat zdroj]

K metanogenům patří například archea z těchto rodů:[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d e KLABAN, Vladimír. Svět mikrobů; ilustrovaný lexikon mikrobiologie životního prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-687-4. S. 416.