Přeskočit na obsah

Mendelova univerzita v Brně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mendelova univerzita v Brně
latinsky Universitas Mendeliana Brunensis
Logo univerzity
Logo
Budova Agronomické fakulty v Brně
Budova Agronomické fakulty v Brně
ZkratkaMENDELU
Rok založení1919
Typ školyveřejná
Vedení
Rektor (seznam)prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Prorektor pro tvůrčí činnostdoc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnostdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikacidoc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Prorektor pro vzdělávací činnost a kvalituMgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Prorektor pro informační a komunikační technologieprof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahyprof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Kvestor Ing. Jiří Ševčík
KancléřkaIng. Lucie Janečková
Předseda ASdoc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2017[1])
Bakalářských studentů5709
Magisterských studentů2561
Doktorandů473
Akademických pracovníků918
Další informace
Počet fakult5
SídloBrno
AdresaZemědělská 1665/1, Brno, 613 00, Česko
Zeměpisné souřadnice
https://www.mendelu.cz
Profil na Facebooku
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Mendelova univerzita v Brně (zkratka MENDELU[2]) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzita je pojmenována po významném vědci na poli genetikyJohannu Gregoru Mendelovi.

Původně byla zřízena v Brně v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Poté nesla do 31. prosince 2009 název Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.[3][4] Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe téměř dvacet tisíc zemědělských inženýrů, více než šest a půl tisíc lesních inženýrů a téměř pět a půl tisíc inženýrů ekonomů.[zdroj?]

Sídlí v Brně, jedna z jejích fakult se nachází v Lednici.

Fakulty[editovat | editovat zdroj]

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

Počet studujících na všech fakultách univerzity a na institutu v roce 2008 činil více než 12 000 aktivních studií.

V letech 1952–1959 existovala také Zootechnická fakulta a v letech 1952–1969 byla součástí školy i Veterinární fakulta.

Vzdělávací program[editovat | editovat zdroj]

Areál univerzity v Brně

Vzdělávací program při vzniku této vysoké školy vycházel z jejich původních dvou odborů, tj. hospodářského a lesnického, a doznal v jisté časové posloupnosti svého výrazného rozšíření. Postupně docházelo k jeho doplňování o nové studijní programy a jejich obměňování tak, aby byly vhodněji naplňovány potřeby získávání vysokoškolské kvalifikace příslušného odborného zaměření. V současné době[kdy?] má univerzita akreditováno 19 studijních programů s 32 studijními obory pro bakalářské studium, 16 studijních programů s 37 studijními obory pro navazující (příp. pětileté) magisterské studium a 19 studijních programů s 30 studijními obory pro doktorské studium. V rámci studijních programů se mohou studenti rovněž individuálně profilovat v řadě odborných předmětů, jejichž obsahová náplň byla upravena s ohledem na potřeby spojené se vstupem Česka do Evropské unie. Univerzita dále nabízí studium v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v 6 studijních programech (8 studijních oborech) a od roku 2003 také výuku v rámci Univerzity třetího věku (3 studijní obory).

Od roku 2012 používá Mendelova univerzita pro kontrolu závěrečných prací studentů systém Theses. Po případu diplomové práce Taťány Malé v roce 2018 mělo být zpřísněno ověřování závěrečných prací v podobě zavedení třístupňové kontroly.[5]

Odebrání akreditace v doktorském studiu v roce 2023[editovat | editovat zdroj]

V roce 2021 proběhlo šetření a následně došlo na jaře roku 2022 Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) k odebrání akreditace pro doktorské studium v ekonomických oborech na Provozně ekonomické fakultě kvůli plagiátům a tzv. rychlostudiu zejména zahraničních, tedy platících studentů (zahraniční studenti studující v jiném než českém studiu zajišťují univerzitám příjem[6][7]) v anglickojazyčném oboru Economics and Management, získávaných částečně od roku 2013 přes specializovanou rakouskou agenturu.[8][9][10][11] Mendelova univerzita si rovněž na základě rozhodnutí nebude moci sama schvalovat nové studijní plány pro nové doktorské studijní programy v ekonomických oborech.[9] Univerzita se proti odebrání akreditace odvolala, Přezkumná komise NAÚ rozhodnutí v srpnu 2022 zrušila a vrátila Radě NAÚ k novému projednání.[12] V lednu 2023 Rada NAÚ rozhodla o odebrání institucionální akreditace Mendelově univerzitě pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách a o zániku oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Ekonomika a management na PEF v češtině i angličtině.[13]

Vědecko-výzkumné úkoly[editovat | editovat zdroj]

Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity a fakult a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických a technických věd. Jedná se o otevřený okruh výzkumných aktivit, uplatňovaný v institucionálním výzkumu, ve výběrových řízeních grantových agentur, výzkumných centrech a v mezinárodních vědecko-výzkumných programech. Výzkumný program MENDELU v Brně sleduje v obecné rovině aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v zemědělských, lesnických, zahradnických a ekonomických vědách. V praktické realizaci se jedná o cílené řízení biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu. Důraz je kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů obecně a potravin zvláště v podmínkách rostoucí konkurence na liberalizujícím se světovém agrárním trhu. V kontextu se závěry Společné zemědělské politiky EU jako prioritní preferuje univerzita zejména témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví, významu jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji venkova.

Zahraniční styky[editovat | editovat zdroj]

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů.

Ubytování[editovat | editovat zdroj]

Budova menzy v areálu Černá Pole v Brně

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Tělovýchovné a sportovní vyžití je studentům umožněno v rámci fakultativní tělesné výchovy a prostřednictvím vysokoškolského sportovního klubu univerzity.

Koleje Mendelovy univerzity:[14]

 • Koleje Jana Amose Komenského (Kohoutova 3–11)
 • Tauferovy koleje (Jana Babáka 3)
 • Kolej Akademie (třída Generála Píky 7, v budově Z)
 • Koleje Petra Bezruče (Valtická 538, Lednice)
 • Koleje Zámeček (Valtická 340, Lednice) – pouze pro hosty a veřejnost

Praktická výuka[editovat | editovat zdroj]

Potřebám praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů, doplňující pedagogické studium mistrů odborné výchovy, výuku seniorů v rámci Univerzity třetího věku a vzdělávací kurzy podle potřeb a požadavků široké veřejnosti zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání, založený v roce 2003. Pro výukové účely je využívána také Botanická zahrada a arboretum v Brně. K dispozici je rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderní informační a počítačové centrum jako součásti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb. Ústav informačních technologií se stará o provoz informačního systému UIS a správu univerzitní IT infrastruktury. Audiovizuální centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky a výzkumu a spravuje celouniverzitní filmotéku a videotéku. K zachování a zpřístupnění archivního bohatství univerzity dalším generacím je zaměřena činnost Univerzitního archivu.

Stockholm Junior Water Prize[editovat | editovat zdroj]

Stockholm Junior Water Prize (SJWP) je mezinárodní projekt, který spojuje středoškolské studenty se zájmem o vodu a její udržitelnost. Každý rok tisíce studentů z více než 30 zemí světa soutěží o nejlepší práci, která přímo či nepřímo souvisí s vodou. V roce 2022 se soutěže poprvé zúčastnila i Česká republika. Mendelova univerzita v Brně poskytla akci záštitu a stala se organizátorem národního kola. Z tohoto kola vzejde vítěz, jenž reprezentuje svůj projekt, školu i Českou republiku v mezinárodním kole ve Stockholmu.

Panorama[editovat | editovat zdroj]

Panorama sídla univerzity v Brně
Panorama sídla univerzity v Brně

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017 [online]. Mendelova univerzita v Brně [cit. 2018-06-28]. S. 165. Dostupné online. 
 2. Studenti Mendelovy univerzity si zvykají na nové jméno školy, Novinky.cz, 5. 1. 2010
 3. § 3 zákona č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné online
 4. Zákon č. 419/2009 Sb., o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online
 5. ČTK. Etická komise našla v diplomové práci exministryně Malé významné shody, titul jí ale nevezme [online]. Irozhlas.cz, 2018-08-10 [cit. 2022-12-04]. Dostupné online. 
 6. Zavřené hranice, chudé vysoké školy. Kvůli koronaviru univerzitám klesnou příjmy
 7. Rychlostudium v Brně. Doktorát na Mendelově univerzitě nabízela agentura za 605 tisíc
 8. Mendelova univerzita čelí skandálu s plagiáty a doktorskými rychlotituly
 9. a b Úřad odebral Mendelově univerzitě akreditaci pro doktorandské studium z ekonomie
 10. Snadný titul? Mendelova univerzita v Brně řeší plagiáty od zahraničních studentů
 11. Doktorát za 605 tisíc. Agentura nabízela rychlé a snadné studium na univerzitě v Brně
 12. Rozhodnutí vydaná Přezkumnou komisí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství za rok 2022 [online]. Nauvs.cz [cit. 2022-11-30]. Dostupné online. 
 13. PŠENIČKA, Jiří. Mendelova univerzita přišla o akreditaci pro část doktorského studia [online]. Seznamzpravy.cz, 2023-01-19 [cit. 2023-02-02]. Dostupné online. 
 14. Ubytovací zařízení [online]. Mendelu.cz [cit. 2022-10-07]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]