Meliatikum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tektonická mapa Západních Karpat

Meliatikum je tektonická superjednotka Západních Karpat. Je suturou po uzavření Meliatského oceánu. Horninové soubory vytvářející meliatikum tvoří několik celků příkrovového charakteru.[1] Jejich část vystupuje v tektonických oknech pod příkrovy silicika a turnaika v Slovenském krasu. Tato část je označována jako meliatská jednotka, ale další se nacházejí i v Maďarsku a Rakousku.[2] Jaklovská jednotka a příkrov Bôrky, které jsou považovány za součást meliatika jen v širším smyslu, leží v gemerském pásmu.

Obsahem meliatika je zejména triasovo-jurský akreční oceánický komplex.[3]

Název Meliatikum je odvozen podle výskytu blízko obce Meliata v okrese Rožňava. Termín se používá od roku 1973, kdy Heinz Kozur a Rudolf Mock vyčlenili meliatskou sérii jako zvláštní jednotku s vývojem odlišným od gemerika, ke kterému byla původně řazena. Rekonstrukce původní pozice jednotky je v důsledku destrukce sedimentárních sekvencí komplikovaná.

Tektonická stavba[editovat | editovat zdroj]

Názory na členění meliatika nejsou jednotné. Někteří autoři vyčleňují v meliatiku dvě jednotky - příkrov Bôrky, který přošel vysokotlakovou metamorfózu a meliatskou jednotku, jejíž části prošly slabou nebo zanedbatelnou přeměnou.[4] Další vědci dělí příkrov Bôrky na dvě části, z nichž jednu přiřazují k meliatské jednotce. Někteří autoři příkrov Bôrky přičleňují ke gemeriku.[1] Ostatní vyčleňují navíc i samostatnou jaklovskou jednotku (slabě metamorfované horniny subdukční melanže) a ofiolitovou formaci údolí Bodvy.[5].

Části meliatika stratigraficky patřící do oblasti Meliatského oceánu jsou:

Do struktury příkrovu byly inkorporovány kromě součástí, vývojově spojených s Meliatským oceánem i starší formace, označované jako spodní komplex nemeliatskeho původu. Tvoří jej fylonitizované amfibolity a ruly v blízkosti obce Rudník; přeměněné permské klastické sedimenty, místy s pyroklastiky a bazickými metapyroklastiky v Nižnoslanské depresi a Slovenském krasu (oblast Jasova, Hačavy a Medzeva).[4]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Meliatikum na slovenské Wikipedii.

  1. a b Hók, J., Kahan, Š., Aubrecht, R., 2001. Geológia Slovenska. Archivováno 19. 7. 2011 na Wayback Machine Univerzita Komenského, Bratislava, 43 s.
  2. Biely, A. (Editor), Bezák, V., Elečko, M., Gross, P., Kaličiak, M., Konečný, V., Lexa, J., Mello, J., Němčok, J., Potfaj, M., Rakús, M., Vass, D., Vozár, J., Vozárová, A., 1996; Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenska (1 : 500 000), GÚDŠ, Bratislava, 1996, 76 s.
  3. Plašienka, D., Grecula, P., Putiš, M., Kováč, M. a Hovorka, D., 1997; Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. Mineralia Slovaca - Monograph, Košice, s. 1 – 24
  4. a b Krenome, B., Some constraints to internal division of the Meliata Unit s.l. (Inner Western Carpathians, Slovakia) based on petrographic study and field relations. Proceedings of XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association Bratislava, September 1st - 4th 2002
  5. Ivan, P., 2002; Relics of the Meliata ocean crust: Geodynamic implications of mineralogical, petrological and geochmical proxies. Geologica Carpathica, 53, 4, s. 245 - 256
  6. Gaál, Ľ., 1987, Súčasné otázky stratigrafie meliatskej skupiny. Geologické Práce, Správy, 86, s. 143 - 156
  7. Faryad, S.H., Árkai, P., Balogh, K., 2001, Accretionary Type Metamorphism in the Meliata Unit (Western Carpathians, Slovakia). GeoLines 13, s. 52 - 53