Mealyho automat

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

V informatice se pojmem Mealyho stroj označuje konečný automat s výstupem. Výstup je generován na základě příchozího vstupu i momentálního stavu, ve kterém se automat nachází. To znamená, že stavový diagram automatu má ke každému přechodu přiřazenu nejen vstupní hodnotu, kterou je přechod aktivován, ale i výstupní hodnotu, která je při aktivaci přechodu vygenerována. Tímto Mealyho automat připomíná synchronní komunikaci: Nejen že reaguje na hranu vstupního signálu, ale jakmile ho zpracuje a dosáhne dalšího stavu, jednou vygeneruje výstupní hodnotu, puls výstupního signálu, a pak už žádný výstup neposkytuje; zase až do další vstupní hodnoty předložené ke zpracování. Totiž nejen, že jsou stavy Mealyho stroje podmnožinou kartézského součinu množiny (předešlých) stavů a vstupní abecedy, ale i jeho výstupy jsou podmnožinou kartézského součinu stavů a výstupní abecedy.

Mealyho stroje jsou obdobou Mooreových strojů, u těch ale výstup nezáleží na současném vstupu, a proto mají Mooreovy stroje vždy zpoždění. Ovšem z pohledu realizované logické funkce je každý Mealyho stroj ekvivalentní nějakému Moorově stroji.[zdroj?] Na rozdíl od Mealyho automatů jsou Moorovy automaty schopny trvale poskytovat hodnotu svého vnitřního stavu, zpřístupněnou výstupem. Výstupy Moorových automatů jsou přímo kopií jeho stavů, bez kartézského součinu.

Formální definice[editovat | editovat zdroj]

Principiální schema Mealyho automatu

Mealyho stroj je uspořádaná šestice , kde:

 • Z = {z1, z2, ... ,zn} - konečná vstupní abeceda
 • Q = {q1, q2, ... ,qn} - neprázdná konečná množina stavů proměnlivých v čase
 • Y = {y1, y2, ... ,yn) - konečná výstupní abeceda
 • Φ = q(t+1) = Φ[q(t), z(t)] - přechodová funkce
 • Ψ = y(t) = Ψ[q(t), z(t)] - výstupní funkce, záleží na stavu, ve kterém se automat nachází a zároveň i na vstupním signálu
 • q - počáteční stav z množiny Q

nebo podle jiné terminologie (S, Σ, Λ, T, G, s0), kde

 • Q = S je neprázdná konečná množina stavů
 • Z = Σ je konečná vstupní abeceda
 • Y = Λ je konečná výstupní abeceda
 • Φ = T je přechodová funkce (T : S × ΣS)
 • Ψ = G je výstupní funkce (G : S × ΣΛ)
 • q = s0S je počáteční stav.

V definici může být použita i sedmice: sedmým parametrem by pak byla množina koncových stavů.

Příklad s diagramem[editovat | editovat zdroj]

Přechodový diagram příkladového automatu.

Automat je popsán svým přechodovým diagramem:

 • Tento stroj generuje výstup bez zpoždění.
 • Pro vstupy x0x1…xn vygeneruje sekvenci 0y0y1…yn-1.
 • S0, S1 a S2 jsou stavy.
 • S0 je počáteční stav.
 • Každá hrana přechodu je nadepsána "j / k", kde j je přijatý vstup a k je vygenerovaný výstup. Samotným stavům pak nejsou žádné hodnoty určeny. Výstup automatu, závislý na vstupech, je pak dán až aktivací odchozího přechodu.

Jiný příklad s tabulkami[editovat | editovat zdroj]

Mealy[editovat | editovat zdroj]

Automat má tabulkou definovanou svou přechodovou funkci a jednu výstupní funkci:

Mealyho tabulky
přechodů a výstupů
stav vstup z stav výstup y
0 1 yz=0 yz=1
A C B A 0 0
B C A B 1 0
C A C C 1 0

Převod Mealy → Moore[editovat | editovat zdroj]

Rozšíření počtu stavů:

 • Každý Mealyho stav se rozdvojí, protože každý Mooreho stav může mít dvě hodnoty. Stejně se rozdvojí i jeho odchozí přechody, počet hran se tak až zdvojnásobí.
 • Hodnota v Mooreho stavu je dána požadovanou výstupní hodnotou, obrácená úvaha.

Celkový počet výstupních hodnot se nezmění: zde se ze tří Mealyho stavů generujících každý dvě výstupní hodnoty stane šest Mooreho stavů, kde každý generuje právě jednu výstupní hodnotu.

Mooreho tabulka
přechodů a výstupů
stav vstup z hodnota q
výstup y
0 1
(A,0) (C,0) (B,0) 0
(A,1) (C,0) (B,0) 1
(B,0) (C,1) (A,0) 0
(B,1) (C,1) (A,0) 1
(C,0) (A,1) (C,0) 0
(C,1) (A,1) (C,0) 1

Vyškrtání nedosažitelných stavů: Zde stav (B,1) není cílem ani jednoho z 12 přechodů, takže je nedosažitelný. Tento stav by ale stále mohl mít význam jako počáteční: Sice se nedá dostat do něj, ale dá se dostat z něj.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]