Master of Laws

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Master of Laws, psáno formou zkratky nejčastěji LL.M. uváděnou za jménem, z lat. Magister Legum, je akademický titul udělovaný absolventům postgraduálního právnického studia. Ve světě je dostupné široké spektrum programů zakončených titulem LL.M., které umožňují specializaci na téměř všechna právní odvětví. Druh specializace může být uveden v závorce za titulem (např. (EuR), (Tax), (Com)).

Historie

Donedávna bylo možné jej získat jen na zahraničních univerzitách, v České republice tento typ studia jako první nabídla Masarykova univerzita ve spolupráci s Nottingham Trent University, jedná se o postgraduální studium obchodního práva (první absolventi promovali na podzim 2007).

Následovala University of New York in Prague, která vyučuje LL.M. kurz mezinárodního a komerčního práva. Nabídku LLM programů pak v roce 2011 rozšířila Univerzita Karlova, která tento program vyučuje ve dvou variantách – se zaměřením na právní systém v ČR a střední Evropě či se zaměřením na lidská práva a životní prostředí.

Titul LLM je možné získat také na Brno International Business School (BIBS, a.s.), a to v oborech české obchodní právo v kontextu práva EU a právo v managementu a podnikání.

V listopadu 2015 začala třísemestrální postgraduální studium LL.M. zaměřené na arbitráž a mediaci nabízet za účasti předních představitelů České advokátní komory vysoká škola CEVRO Institut, nově pak (od listopadu 2017) nový program: Ochrana informací, zaměřený na ochranu osobních údajů, elektronickou identitu, kybernetickou bezpečnost a compliance v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob.

Další institucí, na které je možno studovat LL.M. je Evropský ústav práva a soudního inženýrství (EUPSI), sídlící v Hodoníně, umožňující úzce specializované studium kriminologie a penologie, příp. aplikované kriminalistiky zejména příslušníkům policie a vězeňské služby, v úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR. Na EUPSI je možné studovat též právo a právní vědu, ochranu osob a majetku, daňové a rodinné právo.

Definice titulu

Akademický titul LL.M. uděluje akademická instituce (univerzita) ve své zemi dle příslušných zákonů. V České republice, pokud je titul LL.M. udělován jako akademický titul (obdoba řádného vysokoškolského studia), potom česká škola musí mít akreditaci od zahraniční vzdělávací instituce, která má řádnou akreditaci ve své zemi. Typický akademický titul LL.M. je možné získat na University of New York in Prague. Pokud je však v České republice titul LL.M. udělován českou univerzitou, potom nemá povahu akademického titulu, ale titulu profesního. Udělování profesních titulů není upraveno zákonem, nejedná se o řádné vysokoškolské vzdělání, ale o jistý druh profesní nástavby – kurzu. Profesní tituly nepodléhají žádné akreditaci, nebo kontrole ze strany státního dozoru, a proto kvalita poskytovaného vzdělání může být zpochybněna.