Marketingové prostředí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Marketingové prostředí

Úvod:

Definovatelné jako komplexní a často se měnící prostředí v němž se firma nachází

Rozlišujeme na:                     Makroprostředí – nelze ovlivnit

                                               Mikroprostředí – lze ovlivnit

K průzkumu mar. prostředí slouží MIS (Marketingový informační systém)

1.       Makroprostředí

Lze jej ovlivnit málo nebo vůbec

1.1. Dělíme jej na 4 skupiny podle počátečních písmen STEP.

1.2. S = Sociální (kulturní a demografické) Kulturní sdružují názory a fakty dané kultury – obyčeje a víra. Názory pak lze dělit jako primární (zažité) a Sekundární (dané vlivem komunity). Demografické faktory jsou například věk, pohlaví, sociální stav atp.

1.3. T = Technické lze rozdělit na Znalostní a technickou část kdy je na obě kladen velký důraz s ohledem na rychlost vývoje a rozšiřování základny znalostí. Nutí firmy neustále zlepšovat postup či zvyšovat nároky na zaměstnance. Technické prostředí se dá rozšířit ještě o živelné prostředí, kdy firmy musí vzít v úvahu lokalitu.

1.4. E = Ekonomické mezi ekonomické faktory patří kupní síla trhu a spotřebitelů. Firmy sledují růst mzdy, pokles mzdy aj.

1.5. P = Politické a právní faktory velmi silně ovlivňují chování firem. Nelze je ignorovat a firma se musí přizpůsobit. Legislativní rámec omezuje firemní fungování a chování. Patří sem i daňová zátěž aj.

2.       Mikroprostředí

Lze jej ovlivňovat a týká se bezprostředně firmy.

2.1. Mezi jeho hlavní faktory patří podnik, konkurence, dodavatelé, distribuce, zákazníci a spotřebitelé.

2.2. Podnik – Firma je nucena se neustále zlepšovat a reagovat na požadavky zaměstnanců i vnitřní kultury společnosti. Patří sem vnitropodnikové vzdělávání, komunikace mezi celky aj.

2.3. Konkurence – Výrazně ovlivňuje nabídku společnosti, kterou je třeba přizpůsobit cenovou politikou nebo marketingovou kampaní či výzkumem. V případě konkurenčního boje by firma neměla svou konkurenci poškodit.

2.4. Dodavatelé – Společnost musí klást důraz na správný výběr dodavatelů ti totiž nepřímo a velmi silně ovlivňují výrobní i prodejní schopnosti společnosti.

2.5. Distribuční články a prostředníci – Patří sem distribuční kanály finálních výrobků ale i reklamní společnosti, pojišťovny zajišťující finanční krytí či přeprava

2.6. Zákazníci a spotřebitelé – S největší pravděpodobností nejdůležitější faktor proč vyrábět auto nebo výrobek, jenž nikdo nekoupí. Velký důraz na zákazníky především po druhé světové válce. Příkladem je Toyota production system a jiné produkční systémy, jenž kladou velký důraz nejen na specifikace výroby ale i specifikace přání zákazníka včetně cenových a technických odchylek.