Marcellus I.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Šablona:Papež Šablona:Infobox Papež

Svatý Marcel I. byl 30. papež katolické církve. Datum narození není známo. Papežem byl zvolen v květnu nebo červnu roku 308 a zemřel v roce 309 nebo 310.

Po smrti papeže Marcellina v roce 304 Diocletiánovo pronásledování křesťanů pokračovalo s mimořádnou krutostí. Po abdikaci císaře Diocletiana a nástupu nového císaře Maximiana , které se uskutečnilo v říjnu 306, se křesťané v Římě těšili relativnímu klidu. Nicméně trvalo téměř dva roky, než se církev zkonsolidovala natolik, aby mohl být zvolen nový biskup římský.

Marcel převzal vedení církve ve velkém nepořádku. Modlitebny i pohřebiště byly zkonfiskovány a běžné aktivity církve byly přerušeny. V církvi bez pevného vedení se množily různé odštěpenecké názory a navíc se ti, kteří v době perzekuce od církve odpadli domáhali opětovného přijetí do křesťanské komunity, aniž by byli jakkoliv potrestáni.

Podle Liber Pontificalis Marcel rozdělil území Říma na dvacet pět okrsků v nichž ustanovil představitele církve, který měl dohlížet na přípravy uchazečů o křest svatý a organizovat veřejná pokání odpadlíků. Kromě toho byli odpovědni za řádné pohřbení mučedníků a uctění jejich památky. Nechal rovněž vybudovat nový hřbitov Cemeterium Novellae na Via Salaria v blízkosti katakomb sv. Priscily. Dochoval se list do Antiochie, v němž dovozuje, že římská církev je hlavou celého křesťanstva a že bez svolení římského biskupa se nesmí konat žádný církevní sněm.

Marcel vystupoval jako přísný zastánce církevních předpisů a to zejména v otázce návratu odpadlíků do církve. Podle některých zpráv byl tento postoj nejen kritizován jeho odpůrci, ale dokonce spor se přenesl do ulic a vyvolal veřejné nepokoje. Podle jedné z verzí císař Maximianus, aby znovu nastolil pořádek, nechal Marcela vyhnat z města.

Jiná legenda vypráví o jisté bohaté vdově Lucině, která odkázala celé své jmění církvi. Císař se chtěl tohoto majetku zmocnit a proto vyzval papeže, aby se vzdal úřadu a zmíněný majetek obětoval bohům. Když tak neučinil byl odsouzen, aby devět měsíců uklízel ve zvěřinci u dravých zvířat chovaných ke gladiátorským hrám. Poté byl ztlučen kyjem a vyhnán z města.

V obou verzích zemřel krátce po vyhnání. Některé prameny uvádějí datum 16. ledna 310, ale není zřejmé zda jde o datum smrti nebo pohřbu. Byl pochován jako jeho předchůdce v katakombách sv. Priscilly. Chrám zasvěcený sv. Marcelovi stojí údajně na místě domu vdovy Luciny, která byla prohlášena za blahoslavenou.

Podle historika Mommsena nebyl Marcel papežem, ale pouze administrátorem ustanoveným řídit církev do zvolení nového papeže. Podle něj je datum 16. leden 310 skutečně datem úmrtí Marcela a Eusebius byl zvolen papežem ještě za Marcelova života 18. dubna 309. Pro tuto konstrukci však nejsou věrohodné důkazy.

Památku sv. Marcela uctívá katolická církev 16. ledna.

Prameny

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Marcellus I. na Wikimedia Commons


Papež
Předchůdce:
308309
Marcellus I.
Nástupce: