Místo trvalého pobytu

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana v České republice, kterou si zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to ve k tomu způsobilé nemovitosti. Tento objekt musí být označen popisným, evidenčním nebo orientačním číslem a musí být přímo určen pro bydlení, ubytování nebo alespoň pro individuální rekreaci. Trvalý pobyt má ale pouze evidenční charakter kvůli potřebám státu a nemusí být proto totožný s reálným bydlištěm. Právní úprava místa trvalého pobytu je obsažena v § 10–12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Změny místa trvalého pobytu[edit | edit source]

Místem trvalého pobytu je v době narození místo trvalého pobytu matky, pokud není občankou, pak místo trvalého pobytu otce. V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu, rozumí se jím sídlo obecního úřadu (úřadu městské části či městského obvodu), v jehož územním obvodu se občan narodil.

Ke změně místa trvalého pobytu jakožto evidenčního údaje dochází už pouhým ohlášením obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu, tzv. ohlašovně. Ohlašovatel však musí doložit buď vlastnictví předmětné nemovitosti, oprávnění ji užívat (např. na základě nájemní smlouvy) nebo souhlas vlastníka či nájemce s ohlášením této změny. Z přihlášení občana k trvalému pobytu žádná práva k dané nemovitosti ani k jejímu vlastníkovi nevyplývají.

Ke zrušení místa trvalého pobytu pak může dojít tehdy, pokud byl jeho zápis proveden na základě falešných údajů, pokud zanikne daný objekt nebo pokud zanikne užívací právo k němu (v tomto případě však jen na návrh vlastníka či nájemce objektu, který musí takový zánik užívacího práva doložit). Po zrušení je novým místem trvalého pobytu přímo sídlo ohlašovny, která zrušení provedla.

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]