Lost Cause

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Custis Lee (1832–1913) na koni před památníkem Jeffersona Davise v Richmondu ve Virginii 3. června 1907 při přehlídce konfederačního srazu.
Členky United Daughters of the Confederacy kolem památníku Konfederace v Lakelandu na Floridě, 1915.

Termínem The Lost Cause nebo The Lost Cause of the Confederacy – „Ztracená věc (Konfederace)“ – se označuje pseudohistorická[1][2] a popíračská ideologie, která vyjadřuje přesvědčení, že příčina Konfederace během americké občanské války byla hrdinská, spravedlivá a že se nesoustředila na otroctví.[3] Jedná se o mýtus či mytologii.[4][5][6]

Tato ideologie dále posilovala přesvědčení, že otroctví je morální, protože zotročení lidé jsou šťastní nebo dokonce vděční, a že otroctví přináší ekonomickou prosperitu. Tato představa byla využívána k udržování rasismu a rasistických mocenských struktur v éře Jima Crowa na Jihu.[7] Zdůrazňuje domnělé rytířské ctnosti jihu v období před vypuknutím války. Válku tak chápe jako boj vedený především za záchranu jižanského způsobu života[8] a za ochranu "práv států", zejména práva na vystoupení z Unie. Secesi vykresluje jako konfrontaci s "drtivou agresí Severu". Současně minimalizuje nebo zcela popírá ústřední roli otroctví a teorií o nadřazenosti bílé rasy v přípravě a vypuknutí války.[7]

Zvláště intenzivní vlna aktivit v rámci Lost Cause proběhla během první světové války, kdy začali vymírat poslední veteráni Konfederace a vznikla snaha o zachování jejich památky. Druhá vlna aktivit v rámci Lost Cause byla reakcí na rostoucí podporu rasové rovnosti ze strany veřejnosti během hnutí za občanská práva v 50. a 60. letech 20. století. Prostřednictvím aktivit, jako bylo budování významných památníků Konfederace a psaní učebnic dějepisu, se hnutí Lost Cause snažilo zajistit, aby budoucí generace jižanských bělochů věděly o "opravdových" důvodech, proč Jih bojoval ve válce, a proto nadále podporovaly politiku nadřazenosti bílé rasy, jako byly zákony Jima Crowa. V tomto ohledu je nadřazenost bílé rasy ústředním rysem narativu Lost Cause.[9]

Narativy Lost Cause obvykle líčí věc Konfederace jako ušlechtilou a její vůdce a armády jako příklady staromódního rytířství. Tvrdí, že Jih, ačkoli měl větší vojenské schopnosti a odvahu, byl v americké občanské válce poražen větším počtem obyvatel a obrovskou průmyslovou silou Severu. Zastánci hnutí Lost Cause také odsuzovali éru rekonstrukce, která následovala po občanské válce, a tvrdili, že šlo o záměrnou strategii politiků a spekulantů ze Severu, jejímž cílem bylo ekonomicky vykořisťovat Jih a získat politickou moc. Téma ztracené věci také posloužilo ke stanovení genderových rolí v bělošských oblastech Jihu, a to ve smyslu zachování rodinné cti a rytířských tradic.[10] Inspirovalo výstavbu četných jižanských památníků a formování náboženských postojů.[11]

Původ[editovat | editovat zdroj]

Říká se, že dějiny píší vítězové. Občanská válka však byla vzácnou výjimkou. Možná, že potřeba udržet zemi pohromadě způsobila, že Sever musel mlčky sedět a přijmout pojetí konfliktu ze strany Jihu. Každopádně po většinu uplynulých 150 let se v našich školách, literatuře a od nástupu celovečerních snímků i ve filmech prosazovala verze války a éry rekonstrukce, kterou vytvořil Jih.
— Mick LaSalle, The San Francisco Chronicle, 2015[12]

Ačkoli myšlenka ztracené věci má více původů, spočívá především v argumentu, že otroctví nebylo hlavní příčinou občanské války.[13] Tento argument ignoruje prohlášení konfederačních států o odtržení, prohlášení kongresmanů, kteří opustili Kongres USA a připojili se ke Konfederaci, a úpravu otroctví v konfederační ústavě.[14] Vyprávění také popírá nebo bagatelizuje válečné spisy a projevy vůdců Konfederace, jako například Cornerstone Speech konfederačního viceprezidenta Alexandra Stephense, a místo toho upřednostňuje poválečné názory vůdců.[15] Argumentace Lost Cause zdůrazňuje myšlenku secese jako obrany proti ohrožení jižanského způsobu života ze strany Severu a tvrdí, že toto ohrožení porušuje práva států zaručená ústavou. Tvrdí, že každý stát měl právo se oddělit, což Sever důrazně popírá. Lost Cause vykresluje Jih jako více vyznávající křesťanské hodnoty než údajně chamtivý Sever. Otroctví vykresluje spíše jako dobrotivé než kruté a tvrdí, že učilo křesťanství a "civilizaci".

Příběhy šťastných otroků jsou často využívány jako propaganda ve snaze obhájit otroctví; organizace United Daughters of the Confederacy (Spojené dcery Konfederace) měla "Výbor pro památku věrných otroků" a postavila pomník Heywarda Shepherda (svobodného černocha, který zemřel při pokusu abolicionisty Johna Browna zmocnit se zbroje americké armády a osvobodit jižanské otroky) v Harpers Ferry v Západní Virginii. Tyto příběhy měly sloužit k vysvětlení otroctví obyvatelům Severu. Lost Cause líčí otrokáře jako laskavé ke svým otrokům. Při vysvětlování porážky Konfederace se objevuje tvrzení, že hlavním faktorem nebyla kvalitativní méněcennost vůdců nebo bojové schopnosti, ale masivní kvantitativní převaha severské průmyslové mašinérie.[16] Na vrcholu síly vojsk v roce 1863 převažovali vojáci Unie nad vojáky Konfederace v poměru více než dva ku jedné a Unie měla třikrát větší bankovní vklady než Konfederace.[17]

Historie[editovat | editovat zdroj]

19. století[editovat | editovat zdroj]

Henry Mosler dokončil svůj nejznámější obraz The Lost Cause (Ztracená věc) tři roky po skončení občanské války.

Porážka Konfederace zničila mnoho bílých obyvatel Jihu ekonomicky, emocionálně i psychicky. Před válkou mnozí hrdě věřili, že jejich bohatá vojenská tradice jim bude v nadcházejícím konfliktu ku prospěchu. V rámci své vlastní útěchy svou prohru přičítali faktorům, které nemohli ovlivnit, jako byla fyzická velikost a ohromující hrubá síla.[8]

Profesor Gary W. Gallagher z University of Virginia napsal:

Tvůrci Lost Cause jednali z různých pohnutek. Společně se snažili ospravedlnit své vlastní činy a umožnit sobě i ostatním bývalým konfederátům najít na všeobjímajícím neúspěchu něco pozitivního. Chtěli také poskytnout svým dětem a budoucím generacím bílých Jižanů "správný" příběh války.[8]

Téma Lost Cause se stalo klíčovou součástí procesu usmíření mezi Severem a Jihem kolem roku 1900 a stalo se základem vzpomínkových akcí mnoha bílých Jižanů po skončení války. Významná organizace United Daughters of the Confederacy je s Lost Cause spojena již více než sto let.[18]

Profesor historie na Yaleově univerzitě Rollin G. Osterweis shrnuje obsah, který pronikl do spisů o Lost Cause:

Legenda o ztracené věci vznikla především jako literární vyjádření zoufalství zatrpklého, poraženého národa nad ztracenou identitou. Byla to krajina posetá postavami vycházejícími převážně z minulosti: rytířským plantážníkem, jižanskou kráskou s vůní magnólie, hodným, šedivým veteránem Konfederace, kdysi rytířem v poli a v sedle, a úslužným starým strýcem Remusem. Ti všichni se sice rychle zahalili do zlatavého oparu, ale pro obyvatele Jihu se stali velmi skutečnými, protože jim tyto symboly pomohly obnovit jejich rozvrácenou civilizaci. Upevňovaly ideály starého Jihu a přinášely pocit útěchy novému Jihu.[19]

Profesor historie na Louisianské státní univerzitě Gaines Foster v roce 2013 napsal:

Vědci se shodli na tom, jakou roli hrála v těchto letech Lost Cause, ačkoli vědecké poznatky o Lost Cause, stejně jako samotná paměť, zůstávají sporné. Většina se shoduje na tom, že bílí obyvatelé Jihu věnovali obrovské úsilí oslavě vůdců a prostých vojáků Konfederace a zdůrazňovali, že zachovali čest sobě i Jihu.[20]

Termín Lost Cause se poprvé objevil v názvu knihy z roku 1866 od virginského spisovatele a novináře Edwarda A. Pollarda The Lost Cause: A New Southern History of the War of Confederates (Ztracená věc: Nové jižanské dějiny války Konfederace).[21] Propagoval mnoho z výše uvedených témat Lost Cause. Zejména odmítal roli otroctví při rozpoutání války a zlehčoval krutost amerického otroctví, dokonce ho propagoval jako způsob zlepšení života Afričanů:

Nebudeme se zabývat morální otázkou otroctví. Můžeme zde však vyslovit pochybnost, zda je tento odporný termín "otroctví", který byl tak dlouho vnucován přehnaným úsudkem severských spisovatelů, správně aplikován na ten systém otroctví na Jihu, který byl skutečně nejmírnější na světě; který nespočíval na aktech ponižování a zbavování občanských práv, ale povznášel Afričany a byl v zájmu lidského zlepšení; a který podle zákonů země chránil černochy na životě a zdraví a v mnoha osobních právech a v praxi tohoto systému jim poskytoval řadu individuálních požitků, které z nich činily vůbec nejnápadnější typ veselosti a spokojenosti na světě.[22]

Avšak teprve články, které napsal generál Jubal A. Early v 70. letech 19. století pro Southern Historical Society, upevnily pověst Lost Cause jako dlouhodobého literárního a kulturního fenoménu. V roce 1881 vyšla kniha Jeffersona Davise The Rise and Fall of the Confederate Government (Vzestup a pád vlády Konfederace), dvousvazková obhajoba jižanské věci, která se stala dalším důležitým textem v dějinách Lost Cause. Davis obviňoval nepřítele z toho, "cokoliv z krveprolití, devastace nebo otřesu republikánské vlády bylo výsledkem války". Obviňoval Seveřany ("Yankees"), že bojovali "se zuřivostí, která nerespektovala všechny zákony civilizovaného válčení". Kniha zůstala v tisku a často sloužila k ospravedlnění pozice Jihu a k jeho distancování od otroctví.[23]

Původní inspirací pro Earlyho názory mohl být generál Robert E. Lee. Když Lee zveřejnil svůj rozkaz na rozloučenou pro armádu Severní Virginie, utěšoval své vojáky zmínkami o "ohromujících zdrojích a počtech", proti nimž konfederační armáda bojovala. V dopise Earlymu si Lee vyžádal informace o síle nepřítele od května 1864 do dubna 1865, tedy v období, kdy jeho armáda bojovala proti generálporučíku Ulyssesovi S. Grantovi (kampaň Overland a obléhání Petersburgu). Lee napsal: "Mým jediným cílem je předat, pokud to bude možné, pravdu potomkům a učinit zadost našim statečným vojákům."[24] V dalším dopise Lee požadoval veškeré "statistiky týkající se počtu vojáků, zničení soukromého majetku federálními jednotkami atd.", protože chtěl ukázat rozdíl v síle obou armád a věřil, že "bude těžké přimět svět, aby pochopil, proti jaké přesile jsme bojovali". S odkazem na novinové zprávy, které ho obviňovaly z viny na prohře, napsal: "Nepovažoval jsem za vhodné si všímat, nebo dokonce opravovat zkreslené informace o mých slovech a činech. Budeme muset být trpěliví a nějakou dobu alespoň trpět..... V současné době není veřejná mysl připravena přijmout pravdu."[24] Všechna tato témata se dostala do popředí zájmu Earlyho a spisovatelů hnutí Lost Cause v 19. století a hrála důležitou roli i ve 20. století..[25]

Generál americké armády George Henry Thomas, Virgiňan, který ve válce bojoval na straně Unie, ve své zprávě z listopadu 1868 upozornil na snahy bývalých konfederátů vykreslit Konfederaci v pozitivním světle:

Největší úsilí poražených povstalců od konce války spočívalo v šíření myšlenky, že věc svobody, spravedlnosti, lidskosti, rovnosti a všech ctností svobody utrpěla násilím a křivdou, když úsilí o nezávislost Jihu selhalo. To je samozřejmě zamýšleno jako druh politického chvástání, jímž by se zločin zrady mohl přikrýt falešným lakem vlastenectví, aby strůjci povstání mohli vejít do dějin ruku v ruce s obránci vlády, a tak vlastníma rukama setřít své vlastní skvrny; je to druh sebeodpuštění, který je úžasný svou drzostí, když uvážíme, že život a majetek - spravedlivě propadlý podle zákonů země, války a národů, díky velkorysosti vlády a lidu - od nich nebyl vymáhán.
— George Henry Thomas, listopad 1868[26]

Pamětní spolky jako United Confederate Veterans, United Daughters of the Confederacy a Ladies Memorial Associations integrovaly témata spojená s Lost Cause, aby pomohly bílým Jižanům sympatizujícím s Konfederací vyrovnat se s mnoha změnami, které se v této době udály (především s rekonstrukcí).[27][28] Tyto instituce přetrvaly až do současnosti a potomci jižanských vojáků se nadále účastní jejich setkání.

V roce 1879 vydal John McElroy knihu Andersonville: A Story of Rebel Military Prisons. V předmluvě naznačil, že mytologie Konfederace je dobře zavedená a že kritika jinak zlidovělých konfederátů se setkává s opovržením:

Vím, že to, co je zde uvedeno, bude trpce odmítnuto. Jsem na to připraven. Ve svém chlapeckém věku jsem byl svědkem krutosti agitace ve prospěch otroctví – v mládí jsem cítil zuřivost nenávisti namířené proti všem, kdo stáli na straně národa. Vím, že peklo nemá takovou zuřivost jako pomstychtivost těch, kterým ublížilo, že jim byla řečena pravda.[29]

V roce 1907 Hunter Holmes McGuire, lékař Stonewalla Jacksona, publikoval v knize, kterou sponzoroval Grand Camp of Confederate Veterans of Virginia (Velký tábor veteránů Konfederace ve Virginii), argumenty na podporu Lost Cause, že "otroctví nebylo příčinou války" a že "Sever byl agresorem, který válku vyvolal". Kniha se rychle vyprodala a vyžádala si druhé vydání.[30]

Znovusjednocení Severu a Jihu[editovat | editovat zdroj]

Alan T. Nolan uvádí, že Lost Cause "usnadnila sjednocení Severu a Jihu".[31] Cituje Fostera, který napsal, že "projevy úcty ze strany bývalých nepřátel a severních vydavatelů usnadnily přijetí znovusjednocení. V polovině osmdesátých let se většina jižanů rozhodla budovat budoucnost v rámci sjednoceného národa. Několik málo lidí zůstalo nesmiřitelných, ale jejich vliv v jižanské společnosti rychle klesal".[32] Nolan zmínil druhý aspekt: "Znovusjednocení bylo výhradně fenoménem bílých mužů a cenou za znovusjednocení byla oběť Afroameričanů."[33]

Historička Caroline Janneyová uvedla:

Lost Cause poskytla úlevu bílým Jižanům, kteří se obávali, že budou porážkou zneuctěni. V následujících letech po válce byla do značné míry přijata bílými Američany, kteří ji považovali za užitečný nástroj ke smíření Severu a Jihu.[34]

Historik David W. Blight z Yaleovy univerzity napsal:

Lost Cause se stala nedílnou součástí národního usmíření díky sentimentalitě, politickým argumentům a opakovaným oslavám a rituálům. Pro většinu bílých obyvatel Jihu se Lost Cause stala jazykem ospravedlnění a obnovy, stejně jako řadou praktik a veřejných památek, jejichž prostřednictvím mohli upevnit svou jižanskou hrdost i amerikanismus. V 90. letech 19. století se vzpomínky na Konfederaci již tolik nezabývaly truchlením nebo vysvětlováním porážky; nabízely soubor konzervativních tradic, jimiž se celá země mohla opásat proti rasovým, politickým a průmyslovým nepokojům. A díky samotné hrdinské prohře poskytoval konfederační voják vzor mužské oddanosti a odvahy v době genderových úzkostí a bezohledného materiálního snažení.[35]

Historik William Tynes Cowa při zkoumání literatury smíření napsal: "Kult Lost Cause byl součástí širšího kulturního projektu: smíření Severu a Jihu po občanské válce." Identifikoval typický obraz v poválečné beletrii: materialistický, bohatý Yankee, který si bere chudou duchovní jižanskou nevěstu jako symbol šťastného národního sjednocení.[36] Při zkoumání filmů a výtvarného umění Gallagher identifikoval téma "bělochů ze Severu i Jihu, kteří vychvalují americké ctnosti, jež obě strany projevily během války, vyzdvihují obnovený národ, který vzešel z konfliktu, a zamlčují roli Afroameričanů".[37]

Historik a novinář Bruce Catton tvrdil, že mýtus Lost Cause pomohl dosáhnout národního usmíření mezi Severem a Jihem. Došel k závěru, že "legenda o ztracené věci posloužila celé zemi velmi dobře", a dále řekl:[38]

Věci, které se staly během občanské války, samozřejmě nebyly zapomenuty, ale nyní je vidíme přes závoj. Celý konflikt jsme povýšili do sféry, kde už není výbušný. Je to součást americké legendy, součást americké historie, součást, chcete-li, americké romantiky. Dodnes to lidmi mocně hýbe, ale nepohání je to k tomu, aby vzali do ruky zbraně a šli do toho znovu. Od konce války máme národní mír a budeme ho mít vždycky a myslím, že způsob, jakým se Lee a jeho vojáci chovali v hodinách kapitulace, s tím má velkou zásluhu.

Nový Jih[editovat | editovat zdroj]

Historikové uvádějí, že téma " Lost Cause" pomohlo bílým obyvatelům Jihu přizpůsobit se novému postavení a přejít do tzv. Nového Jihu. Hillyer uvádí, že příkladem tohoto řešení je Confederate Memorial Literary Society (CMLS), kterou založily elitní bílé ženy v Richmondu ve Virginii v 90. letech 19. století. CMLS založila Konfederační muzeum, aby dokumentovala a hájila konfederační věc a připomínala předválečné mravy, o nichž se domnívala, že je vytlačuje obchodní étos Nového Jihu. Tím, že se Konfederační muzeum zaměřilo na vojenské oběti, a nikoli na stížnosti týkající se Severu, napomohlo podle Hillyera procesu usmíření mezi jednotlivými sekcemi. Tím, že muzeum zobrazovalo otroctví jako blahodárné, posilovalo představu, že zákony Jima Crowa jsou správným řešením rasového napětí, které se během rekonstrukce vystupňovalo. A konečně, oslavováním obyčejného vojáka a zobrazováním Jihu jako "solidního" muzeum podporovalo přijetí průmyslového kapitalismu. Konfederační muzeum tak kritizovalo a zároveň usnadňovalo ekonomické transformace Nového Jihu a umožnilo Richmondu sladit vzpomínky na minulost s nadějemi do budoucna a nechat minulost za sebou při rozvoji nových průmyslových a finančních rolí.[39]

Historička Jacquelyn Dowd Hallová uvedla, že téma Lost Cause se naplno rozvinulo kolem roku 1900, kdy na Novém Jihu nepanovalo zoufalství, ale triumfalismus. Mnohé bylo z Lost Cause vynecháno:

Ani trauma otroctví Afroameričanů, ani jejich hrdinský a srdcervoucí boj za svobodu v tomto příběhu nenašly místo. Narativ Lost Cause však také potlačil vzpomínky mnoha bílých Jižanů. Vzpomínky na to, jak v otroctví moc plodila krutost. Vzpomínky na krvavou, nesnesitelnou realitu války. Vymazány byly i soupeřící vzpomínky a identity, které stavěly bílé Jižany proti sobě, stavěly plantážníky proti venkovanům, unionisty proti konfederátům, populisty a dělníky proti korporacím, ženy z domova proti válkou zbídačeným, zlomeným mužům.[40]

Sochy Mosese Jacoba Ezekiela[editovat | editovat zdroj]

Virginský sochař Moses Jacob Ezekiel, nejvýznamnější konfederační emigrant, byl jediným sochařem, který se účastnil bojů během občanské války. Ze svého ateliéru v Římě, kde hrdě visela konfederační vlajka, vytvořil sérii soch konfederačních "hrdinů", které jednak oslavovaly Lost Cause, v niž "upřímně věřil", jednak se staly velmi viditelným vzorem pro stavbu konfederačních pomníků na počátku 20. století.[41]

"Ezekielova práce je nedílnou součástí tohoto vstřícného pohledu na občanskou válku."[41] Mezi jeho konfederační sochy patří:

 • Virginia Mourning Her Dead (1903), za kterou Ezechiel odmítl honorář, ale jiný zdroj uvádí, že si účtoval polovinu svého obvyklého honoráře.[42]:s.83 Originál se nachází na jeho alma mater, Virginia Military Institute, na počest deseti padlých kadetů (studentů), z nichž jeden (Thomas G. Jefferson, prezidentův prapravnuk) zemřel v Ezechielově náručí v bitvě u New Marketu.[43]:s.109–111 Stojí poblíž hrobů šesti kadetů.[42]:s.83 V roce 1914 věnoval Ezekiel repliku ve 3/4 velikosti Muzeu Konfederace (od roku 2014 součást Amerického muzea občanské války) ve svém rodném Richmondu.[42]:s.84
 • Socha Stonewalla Jacksona (1910), Kapitol státu Západní Virginie, Charleston, Západní Virginie.[44] Replika se nachází ve Virginském vojenském institutu.
 • Southern, zvaná také The Lookout (1910), Konfederační hřbitov, Johnson's Island, Ohio. Objednaly ho United Daughters of the Confederacy; Ezekiel požádal pouze o proplacení nákladů na odlitek.[42]:s. 94
 • Tyler Confederate Memorial Gateway (1913), Městský hřbitov, Hickman, Kentucky. Objednala organizace United Daughters of the Confederacy.[42]:s.120
 • Socha Johna Warwicka Daniela (c. 1913), Lynchburg, Virginie.
 • Památník Konfederace (1914), Arlingtonský národní hřbitov v Arlingtonu ve Virginii, který Ezechiel nazval Nový Jih.[45] "Žádný památník však není lepším příkladem narativu Lost Cause než Ezekielův památník Konfederace v Arlingtonu, kde žena představující Jih jako by chránila černošské postavy pod ním." Ezechiel zahrnul "věrné otroky", protože chtěl zpochybnit to, co nazval "lží" o Jihu a otroctví v... Chaloupce strýčka Toma, a přál si "správně" (jeho slova) přepsat dějiny tak, aby zobrazovaly podporu černých otroků věci Konfederace.[46] Podle jeho potomka Judith Ezekielové, která stojí v čele skupiny jeho potomků požadujících odstranění sochy, "byla tato socha velmi, velmi záměrnou součástí revizionistické historie rasistické Ameriky". Podle historika Gabriela Reicha "socha funguje jako propaganda Lost Cause.... Horší už to být nemůže".[41]

Kali Hollowayová, ředitelka projektu Make It Right, který se věnuje odstraňování pomníků Konfederace, poukazuje na vliv Ezechiela:

Nejvíce vyniká trvalý dopad Ezekielových poct Konfederaci – jeho pocta "Stonewallovi" Jacksonovi v Západní Virginii; jeho pomník "loajálního otroka" v Arlingtonu; jeho zosobnění Virginie truchlící za své vojáky, kteří zemřeli v boji za zrádný národ vytvořený na obranu černošského otroctví. Konfederační památníky, včetně Ezekielových velmi viditelných soch, byly součástí kampaně, jejímž cílem bylo terorizovat černé Američany, romantizovat otroctví, propagovat ahistorickou lež o cti konfederační věci, vylévat do žuly to, co Jim Crow kodifikoval v zákoně. Důsledky všech těchto věcí nám stále přetrvávají.[47]

Díla Thomase Dixona Jr.[editovat | editovat zdroj]

Žádný spisovatel neudělal pro rozšíření Lost Cause tolik jako Thomas Dixon Jr. (1864–1946) – jižanský přednášející, spisovatel, dramatik, filmař a baptistický duchovní.[zdroj?]

Dixon, který pochází ze Severní Karolíny, je popisován jako

profesionální rasista, který se živil psaním knih a divadelních her napadajících přítomnost Afroameričanů ve Spojených státech. Dixon, který pevně věřil nejen v nadřazenost bělochů, ale také v "degeneraci" černochů po skončení otroctví, se domníval, že ideálním řešením rasových problémů Ameriky je deportace všech černochů do Afriky.[48]:s.510

Dixon předpovídal "rasovou válku", pokud budou současné trendy pokračovat, kterou podle něj běloši jistě vyhrají, protože mají "3000 let civilizace ve svůj prospěch".[49] Snahy o vzdělání a zcivilizování Afroameričanů považoval za marné, ba dokonce nebezpečné, a tvrdil, že Afroameričan je "v pořádku" jako otrok nebo dělník, "ale jako vzdělaný člověk je to zrůda".[50] Z krátkodobého hlediska považoval Dixon bělošské rasové předsudky za "sebezáchovu" a snažil se propagovat projižanský pohled na nedávné období rekonstrukce a šířit jej po celé zemi.[51] He decried portrayals of Southerners as cruel and villainous in popular works such as Uncle Tom's Cabin (1852), seeking to counteract these portrayals with his own work.[48]:s.510

Byl známým přednášejícím a často dostával mnohem více pozvání k přednáškám, než byl schopen přijmout.[52] Navíc pravidelně přitahoval velmi početné davy, větší než kterýkoli jiný protestantský kazatel ve Spojených státech té doby, a noviny často informovaly o jeho kázáních a projevech.[53]:s.389[54]:s.18 Vzdal se svého duchovního zaměstnání, aby se mohl věnovat přednáškám na plný úvazek, a živil tak svou rodinu. Měl obrovský počet příznivců a "jeho jméno se stalo pojmem".[54]:s.30 V typické recenzi se píše, že jeho přednáška byla "rozhodně zábavná a poučná..... Byly v ní velké záhony solidních myšlenek a v dolní části včasné poučení."[55]

V letech 1899 až 1903 ho slyšelo více než 5 000 000 lidí, jeho hru The Clansman vidělo přes 4 000 000 diváků.[56] Běžně byl označován za nejlepšího přednášejícího v zemi.[57]:s.50–51 Měl "slušné příjmy" z přednášek a honorářů za své romány, zejména za svůj podíl na Zrození národa. Koupil si "parní jachtu" a pojmenoval ji Dixie.[52]

Po zhlédnutí divadelní verze Chaloupky strýčka Toma "byl posedlý myšlenkou napsat trilogii románů o období rekonstrukce".[57]:s.64 Trilogii tvořila díla The Leopard's Spots. A Romance of the White Man's Burden—1865–1900 (1902), The Clansman: A Historical Romance of the Ku Klux Klan (1905) a The Traitor: A Story of the Fall of the Invisible Empire (1907). "Každý z románů jeho trilogie rozvíjel onen černobílý boj prostřednictvím scénářů znásilnění a lynčování, které jsou vždy představovány jako předzvěst totální rasové války, pokud se elitním bělochům nepodaří vyřešit 'černošský problém' národa."[58] Dixon napsal také román o Abrahamu Lincolnovi The Southerner (1913), "příběh toho, koho Davis nazval 'skutečným Lincolnem'",[57]:s.80 další, The Man in Grey (1921), o Robertu E. Leeovi a jeden o Jeffersonu Davisovi, The Victim (1914).

Dixonova metoda je úderná, senzační a nekompromisní: je snadné pochopit důvody velké popularity těchto svižných příběhů, které se zabývají problémy velmi blízkými lidem, kteří zažili občanskou válku a rekonstrukci; a tisíce lidí, kteří rekonstrukci zažili, v době vydání románové trilogie ještě žily. Dixonova literární dovednost vyvolat staré vzpomínky a hluboce zakořeněné předsudky učinila z tohoto spisovatele respektovaného mluvčího – zastánce lidí, kteří chovali hořkou zášť."[57]:s.75

O Dixonových nejslavnějších románech The Leopard's Spots a The Clansman a o jejich ještě slavnějším a vlivnějším produktu Zrození národa (1915), prvním filmu promítaném v Bílém domě, který byl následujícího dne promítnut celému Nejvyššímu soudu, 38 senátorům a ministru námořnictva, bude pojednáno níže.[59]:s.171–172[60][61][62][63]

Od 20. století do současnosti[editovat | editovat zdroj]

Bývalá vlajka státu Mississippi s motivem válečné vlajky Konfederace. Byla přijata v roce 1894 po takzvaném "vykoupení" státu a zřekla se jí v roce 2020 během protestů po smrti George Floyda.
Vlajka státu Georgie (1956–2001)

Základní předpoklady Lost Cause se ukázaly jako trvalé pro mnoho lidí na moderním Jihu. Principy Lost Cause se často objevují během sporů týkajících se veřejného vyvěšování vlajky Konfederace a různých státních vlajek. Historik John Coski poznamenal, že Synové veteránů Konfederace (Sons of Confederate Veterans, SCV), "nejviditelnější, nejaktivnější a nejefektivnější obhájce vlajky", "přenesli do jednadvacátého století prakticky beze změny historické interpretace a ideologickou vizi Lost Cause formulovanou na začátku dvacátého století".[64] Coski napsal o "válkách o vlajky na konci dvacátého století":

Od ... počátku 50. let 20. století bránili představitelé SCV integritu válečné vlajky před banalizací a před těmi, kteří trvali na tom, že její vystavování je nevlastenecké nebo rasistické. Mluvčí SCV opakovali důsledný argument, že Jih vedl legitimní válku za nezávislost, nikoli válku na obranu otroctví, a že nastupující "yankeeovský" pohled na dějiny falešně očerňuje Jih a vede lidi k nesprávnému výkladu válečné vlajky.[65]

Konfederované státy používaly v letech 1861–1865 několik vlajek. Od konce americké občanské války pokračuje osobní i oficiální používání konfederačních vlajek a vlajek z nich odvozených za značně kontroverzních podmínek. Druhá státní vlajka státu Mississippi, přijatá v roce 1894 po takzvaném "vykoupení" státu a zrušená v roce 2020 během protestů po smrti George Floyda, obsahovala konfederační válečnou vlajku. Vlajka města Trenton ve státě Georgie, která obsahuje konfederační válečnou vlajku, byla přijata v roce 2001 jako protest proti tomu, že generální shromáždění státu Georgie odhlasovalo výrazné zmenšení konfederační válečné vlajky na své státní vlajce.[66] Vlajka města Trenton se velmi podobá bývalé státní vlajce Georgie.[67][68]

Dne 23. března 2015 se k Nejvyššímu soudu Spojených států dostal případ týkající se vlajky Konfederace. Spor Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans se soustředil na to, zda stát Texas může zamítnout žádost SCV o vydání vlastních poznávacích značek, které obsahují konfederační bojovou vlajku. Soud se případem zabýval 23. března 2015.[69] Dne 18. června 2015 Nejvyšší soud v poměru 5:4 rozhodl, že Texas má právo návrh SCV zamítnout.[69]

V říjnu 2015 propuklo na internetu pobouření poté, co byla v jedné texaské škole objevena učebnice zeměpisu, která popisovala otroky jako "přistěhovalce" a "dělníky".[70][71] Vydavatelství McGraw-Hill oznámilo, že znění změní.

Náboženský rozměr[editovat | editovat zdroj]

Charles Wilson tvrdí, že mnoho bílých obyvatel Jihu, většinou konzervativních a zbožných evangelických protestantů, hledalo příčiny porážky Konfederace v náboženství. Měli pocit, že porážka Konfederace ve válce byla Božím trestem za jejich hříchy, a motivováni tímto přesvědčením se stále častěji obraceli k náboženství jako ke zdroji útěchy. V poválečném období se zrodilo regionální "občanské náboženství", které bylo silně zatíženo symbolikou a rituály; hlavními celebranty tohoto nového náboženství byli duchovní. Wilson říká, že duchovní budovali

rituální formy Lost Cause, které oslavovaly jejich regionální mytologické a teologické představy. Lost Cause využívali k tomu, aby varovali obyvatele Jihu před jejich úpadkem od minulých ctností, propagovali morální reformy, povzbuzovali k přijímání křesťanství a vzdělávali mladé lidi v jižanských tradicích; v plném rozsahu se vztahovali k americkým hodnotám.[72]

Na kulturní i náboženské úrovni se bílí Jižané snažili bránit to, co jim porážka v roce 1865 znemožnila bránit na politické úrovni. Porážka Jihu v údajné "svaté válce" zanechala Jižany tváří v tvář vině, pochybnostem a triumfu zla. Těmto skutečnostem tak Jižané čelili tím, že si vytvořili to, co C. Vann Woodward nazval jedinečně jižanským smyslem pro tragédii dějin.[73]

Poole uvedl, že v boji za porážku republikánské rekonstrukční vlády v Jižní Karolíně v roce 1876 bílí demokraté líčili scénář Lost Cause prostřednictvím oslav "Hamptonových dnů" a volali: "Hampton nebo peklo!". Souboj mezi odpůrcem rekonstrukce a demokratickým kandidátem Wadem Hamptonem a stávajícím guvernérem Danielem H. Chamberlainem inscenovali jako náboženský boj mezi dobrem a zlem a vyzývali k "vykoupení".[74] Konzervativci, kteří svrhli rekonstrukci, byli na celém Jihu často označováni za "vykupitele", což bylo v souladu s křesťanskou teologií.[75]

Genderové role[editovat | editovat zdroj]

Organizace United Daughters of the Confederacy pomáhala propagovat ideologii Lost Cause výstavbou mnoha památníků, jako je tento v Tennessee.

Mezi spisovateli zabývajícími se Lost Cause byly genderové role spornou oblastí. Pro mužské autory bylo typické, že zdůrazňovali naprostou oddanost žen věci. Ženské autorky však zdůrazňovaly ženský aktivismus, iniciativu a vůdčí schopnosti. Vysvětlovaly, že když všichni muži odešli, ženy převzaly velení, našly náhradní potraviny, znovuobjevily své staré tradiční dovednosti s kolovrátkem, když se tovární látky staly nedostupnými, a řídily všechny zemědělské nebo plantážnické operace. Čelily zjevnému nebezpečí, aniž by měly muže, kteří by plnili jejich tradiční roli ochránců.[76]

O popularizaci výkladu Lost Cause a vztyčování pomníků se zasloužily především jižanské ženy, jejichž centrem se stala organizace United Daughters of the Confederacy (UDC).[77]:s.198

Vedoucí představitelky UDC byly odhodlány prosadit kulturní autoritu žen prakticky ve všech zobrazeních minulosti regionu. Lobbovaly za vytvoření státních archivů a výstavbu státních muzeí, za zachování národních památek a výstavbu historických dálnic, sestavovaly rodokmeny, vedly rozhovory s bývalými vojáky, psaly učebnice dějepisu a stavěly pomníky, které se nyní vítězoslavně přesunuly ze hřbitovů do center měst. Více než půl století předtím, než se historie žen a veřejné dějiny staly předmětem zkoumání a činnosti, se UDC spolu s dalšími ženskými sdruženími snažila vtělit úspěchy žen do historických záznamů a přenést dějiny mezi lidi, z dětských pokojů a krbů do škol a na veřejná prostranství.
— Jacquelyn Dowd Hall[78]

Povinnost uctívat památku mrtvých z řad Konfederace byla pro Jižany, kteří byli oddáni Lost Cause, jednou z hlavních činností a pobočky UDC při ní hrály ústřední roli.[79] UDC měla na počátku 20. století velký vliv zejména na Jihu, kde bylo jejím hlavním úkolem zachovávat a udržovat památku veteránů Konfederace, zejména manželů, synů, otců a bratrů, kteří padli ve válce. Její dlouhodobý vliv spočíval v prosazování obrazu Lost Cause, který představoval plantážnický Jih v období před válkou jako idealizovanou společnost, jež byla rozdrcena silami yankeeovské modernizace, která zároveň podkopávala tradiční genderové role.[80] V Missouri, hraničním státě, se UDC aktivně podílela na vytvoření vlastního systému památníků.[81]

Jižní státy vytvořily vlastní důchodové systémy pro veterány a jejich závislé osoby, zejména pro vdovy, protože žádná z nich neměla nárok na důchod z federálního důchodového systému. Důchody byly určeny k uctění Lost Cause a ke snížení velké chudoby, která v regionu převládala. Muži žádající o důchod museli prokázat svou trvalou věrnost "ztracené věci". Ženy žádající o důchod byly odmítnuty, pokud byla zpochybněna jejich morální pověst.[82]

V Natchezu ve státě Mississippi se na udržení Lost Cause podílely místní noviny a veteráni. Elitní bělošské ženy však měly zásadní podíl na zakládání památníků, jako je například Civil War Monument (Památník občanské války), který byl vysvěcen v Den památky obětí války v roce 1890. Hnutí Lost Cause umožnilo ženám, které nebyly účastnicemi bojů, vznést nárok na ústřední událost v jejich novém vymezení jižanských dějin.[83]

UDC byla poměrně významná, ale vůbec ne výjimečná ve své přitažlivosti pro bílé ženy na jihu. "Počet ženských klubů věnujících se filiopietismu a historii byl ohromující," uvedl historik W. Fitzhugh Brundage. Všímal si klubů žen v Texasu a Mississippi, které patřily k United Daughters of the Confederacy, Daughters of the American Revolution, Association for the Preservation of Virginia Antiquities, Daughters of the Pilgrims, Daughters of the War of 1812, Daughters of Colonial Governors, Daughters of the Founders and Patriots of America, Order of the First Families of Virginia, Colonial Dames of America a několika dalším historicky orientovaným společnostem. Naopak srovnatelní muži se o členství v historických organizacích zajímali mnohem méně, místo toho se věnovali tajným bratrským spolkům a kladli důraz na sportovní, politické a finanční výkony, aby prokázali svou mužnost. Brundage poznamenává, že po nástupu volebního práva pro ženy v roce 1920 historická role ženských organizací erodovala.[84]

V době jejich největšího rozkvětu v prvních dvou desetiletích 20. století dospěl Brundage k závěru, že:

Tyto architektky historické paměti bělochů vysvětlovaly a zároveň mystifikovaly historické kořeny nadvlády bělochů a moci elit na Jihu a plnily tak významnou občanskou funkci v době zvýšených obav o udržení sociálních a politických hierarchií. Přestože jim bylo odepřeno volební právo, hrály organizované bílé ženy dominantní roli při vytváření historické paměti, která měla být základem jižanské politiky a veřejného života.[85]

Principy[editovat | editovat zdroj]

William Henry Fitzhugh Lee se ohradil proti příliš často používané frázi, že konfederáti bojovali za to, co považovali za správné. Bojovali za to, co věděli, že je správné. Stejně jako Řekové bojovali za domov, hroby svých otců a rodnou zemi.
— New York Times, "Annual Meeting of the Virginia Division", October 29, 1875
Černoši byli díky svým otrockým instinktům spokojeni se svým údělem a jejich trpělivá práce obdařila zemi, kde žili, nezměrným bohatstvím. Jejich silná místní a osobní oddanost jim zajistila věrnou službu... nikdy neexistovala šťastnější závislost práce a kapitálu na sobě navzájem. Pokušitel přišel jako had v Edenu a nalákal je kouzelným slovem "svoboda"... Dal jim do rukou zbraně, vycvičil jejich pokorné, ale emocionální povahy k násilným činům a krveprolitím a poslal je pustošit své chlebodárce.
— Prezident Konfederace Jefferson Davis, The Rise and Fall of the Confederate Government (1881)[86][87]
Ideologie Lost Cause obsahuje mylné představy o vztazích mezi otroky a jejich pány.

Mezi principy hnutí Lost Cause patří:[88][89]

 • Stejně jako se státy rozhodly vstoupit do federální unie, mohou se také rozhodnout z ní vystoupit.
 • Obrana práv států, a nikoli zachování otroctví, byla hlavní příčinou, která vedla jedenáct jižních států k vystoupení z Unie, a tím k válce.
 • Secese byla ospravedlnitelnou a ústavní reakcí na kulturní a ekonomickou agresi Severu proti nadřazenému, rytířskému způsobu života Jihu, jehož součástí bylo otroctví. Jih bojoval za svou nezávislost. Mnozí o ni stále stojí.
 • Sever neútočil na Jih z čistých, i když mylných pohnutek: ukončit otroctví. Jeho motivy byly ekonomické a prodejné.
 • Otroctví bylo blahodárnou institucí a "pozitivním dobrem". Nebylo založeno na ekonomické chamtivosti a otroci byli šťastní a loajální ke svým laskavým pánům (viz Heyward Shepherd). Otroctví bylo dobré pro otroky, jejichž život byl mnohem lepší než v Africe nebo než jaký by měli jako svobodní černoši na Severu, kde docházelo k četným protičernošským nepokojům. (Černoši byli vnímáni jako cizinci, přistěhovalci, kteří berou práci bělochům tím, že pracují za méně peněz, a také jako nebezpečně sexuální). Nevyznačovala se rasismem, znásilňováním, barbarskými pracovními podmínkami, brutalitou, bičováním, nuceným rozdělováním rodin a ponižováním..[90]
 • Allgood v rámci Lost Cause identifikuje jižanský aristokratický rytířský ideál, obvykle nazývaný "jižanský kavalírský ideál". Objevil se zejména ve studiích o konfederačních partyzánech, kteří bojovali za liniemi Unie, jako byli Nathan Bedford Forrest, Turner Ashby, John Singleton Mosby a John Hunt Morgan. Spisovatelé zdůrazňovali, jak ztělesňovali odvahu tváří v tvář těžké přesile, stejně jako jezdecké umění, mužnost a bojového ducha.[91]
 • Konfederační generálové jako Robert E. Lee, Albert Sidney Johnston a Stonewall Jackson představovali ctnosti jižanské šlechty a bojovali statečně a čestně. Na druhou stranu většina severních generálů byla charakterizována jako generálové s nízkou morální úrovní, protože vystavovali jižanské civilní obyvatelstvo ponižujícím činům, jako byl Shermanův pochod k moři a vypálení údolí Shenandoah Philipem Sheridanem v roce 1864. Unijní generál Ulysses S. Grant je často líčen jako alkoholik.[92]
 • Ztráty na bojišti byly vzhledem k převaze Severu ve zdrojích a živé síle nevyhnutelné. Ztráty na bitevním poli byly někdy také důsledkem zrady a neschopnosti některých podřízených generála Leeho, například generála Jamese Longstreeta, který byl za pochybnosti o Leeovi v bitvě u Gettysburgu odsuzován.
 • Ideologie Lost Cause se zaměřuje především na Leeho a východní frontu v severní Virginii, Marylandu a Pensylvánii. Obvykle považuje Gettysburg za zlomový bod války a ignoruje vítězství Unie v Tennessee a Mississippi a skutečnost, že nic nemohlo zastavit ponižující postup armády Unie přes Georgii, Jižní Karolínu a Severní Karolínu, který skončil kapitulací armády Severní Virginie u Appomattoxu.
 • Generál Sherman ničil majetek z podlosti. Vypálení Kolumbie v Jižní Karolíně, která byla před válkou ohniskem secese, nemělo žádný vojenský účel. Mělo pouze ponížit a ožebračit.
 • Poskytnutí volebního práva nově osvobozeným otrokům bylo politickou katastrofou. Nebyli schopni rozumně hlasovat a snadno se nechali podplatit nebo oklamat. Rekonstrukce byla katastrofou, ze které měli prospěch pouze severští darebáci (scalawagové). Bylo zapotřebí velkého úsilí rytířských jižanských gentlemanů, aby byla obnovena nadvláda bílých, což bylo mimo jiné to, co chtěl Bůh.

Symboly[editovat | editovat zdroj]

Generálové Konfederace[editovat | editovat zdroj]

Nejsilnějšími obrazy a symboly Lost Cause byli Robert E. Lee, Albert Sidney Johnston a Pickett's Charge. David Ulbrich napsal: "Robert E. Lee, uctívaný již během války, získal po ní v jižanské kultuře božskou mystiku. Lee, na kterého se vzpomíná jako na vůdce, jehož vojáci ho loajálně následovali do každého boje bez ohledu na to, jak zoufalý byl, se z konfliktu stal ikonou Lost Cause a ideálem předválečného jižanského gentlemana, čestného a zbožného muže, který nezištně sloužil Virginii a Konfederaci. Leeho taktická brilantnost u Druhého Bull Runu a Chancellorsville nabyla legendárního statusu, a přestože přijal plnou odpovědnost za porážku u Gettysburgu, zůstal Lee pro Jižany do značné míry neomylný a až do nedávné doby byl ušetřen kritiky i ze strany historiků." Victor Davis Hansen upozorňuje, že Albert Sidney Johnston byl prvním důstojníkem, kterého Jefferson Davis jmenoval řádným generálem a který vedl konfederační síly v západním divadle. Jeho smrt během prvního dne bitvy u Shilohu pravděpodobně vedla k porážce Konfederace v tomto konfliktu.[27]

Pokud jde o Leeovy podřízené, klíčovým padouchem byl podle Jubala Earlyho generál Longstreet. Ačkoli Lee vzal veškerou odpovědnost za porážky (zejména tu u Gettysburgu) na sebe, Earlyho spisy kladou porážku Konfederace u Gettysburgu přímo na Longstreetova bedra, když ho obviňují z toho, že 2. července 1863 brzy ráno nezaútočil podle Leeho pokynů. Ve skutečnosti však Lee nikdy nevyjádřil nespokojenost s akcemi svého "starého válečného koně" druhého dne. Longstreet byl jižanskými veterány široce znevažován kvůli své poválečné spolupráci s americkým prezidentem Ulyssesem S. Grantem, s nímž ho před válkou pojilo blízké přátelství, a kvůli vstupu do Republikánské strany. Grant v roce 1878 v jednom rozhovoru odmítl argumenty Lost Cause a řekl, že odmítá představu, že Jih byl prostě přemožený početní převahou. Grant napsal: "Takto se vytvářelo veřejné mínění během války a takto se tvoří dějiny i nyní. Nikdy jsme Jih nepřemohli.... To, co jsme od Jihu získali, jsme získali tvrdým bojem." Grant dále poznamenal, že při porovnávání zdrojů se "4 000 000 černochů", kteří "udržovali farmy, chránili rodiny, podporovali armády a byli ve skutečnosti záložní silou", nepovažovalo za jižanský majetek.[93]

"Válka severské agrese"[editovat | editovat zdroj]

Jedním z podstatných prvků hnutí Lost Cause bylo tvrzení, že samotný akt secese byl legitimní, jinak by se všichni čelní představitelé Konfederace stali zrádci Spojených států. Aby legitimizovali vzpouru Konfederace, zpochybňovali myslitelé z hnutí Lost Cause legitimitu federální vlády a jednání Abrahama Lincolna jako prezidenta. Příkladem toho byla kniha Mary Scrughamové "Force or Consent as the Basis of American Government" (Síla nebo souhlas jako základ americké vlády), v níž předložila nesmyslné argumenty proti legalitě Lincolnova prezidentství.[94] Pro označení Unie jako síly, která rozpoutala válku, se používá označení "válka severské agrese".[95][96] Název vznikl v éře Jima Crowa v 50. letech 20. století, kdy jej vymysleli zastánci segregace, kteří se snažili přirovnat současné úsilí o ukončení segregace k úsilí o zrušení otroctví v 19. století.[97][98] Tento název byl kritizován historiky, například Jamesem M. McPhersonem, protože Konfederace "převzala iniciativu tím, že se oddělila navzdory volbě prezidenta ústavní většinou" a "začala válku střelbou na americkou vlajku".[99]

Vzhledem k tomu, že svobodné státy a většina neyankeeských skupin (Němci, Američané nizozemského původu, newyorští Irové a jižansky orientovaní osadníci v Ohiu, Indianě a Illinois) projevily nesouhlas s rozpoutáním občanské války,[100] používali ostatní sympatizanti Konfederace název "válka yankeeské agrese"[101] k označení občanské války jako války yankeeské, nikoliv války Severu jako takového.[102]

Naopak "válka jižanské agrese" je používána těmi, kdo tvrdí, že válku rozpoutala Konfederace. Ti tvrdí, že Konfederace rozpoutala válku tím, že zahájila boj u pevnosti Fort Sumter.[99][103][104]

Romány Thomase Dixona Jr.[editovat | editovat zdroj]

The Leopard's Spots[editovat | editovat zdroj]

V románu The Leopard's Spots (Levhartí skvrny) Dixon na titulní straně citoval Jeremiáše 13:23: "Může Etiopan změnit svou barvu nebo levhart své skvrny?". Tvrdil, že stejně jako levhart nemůže změnit své skvrny, nemůže ani černoch změnit svou povahu. Cílem románu bylo posílit nadřazenost "anglosaské" rasy a obhajovat buď nadvládu bělochů nad černochy, nebo oddělení obou ras.[57]:s.68 Podle historika a Dixonova životopisce Richarda Allena Cooka je "černoch podle Dixona surovec, nikoli občan: dítě zdegenerované rasy přivezené z Afriky".[57]:s.68 Dixon tyto názory vyložil ve filadelfském deníku The Times, když v roce 1902 hovořil o románu: "Černoch je lidský osel. Můžete ho vycvičit, ale koně z něj neuděláte."[105] Dixon popsal "vznášející se postavu osvobozeného černocha" jako "stále zlověstnější, až jeho hrozba zastíní chudobu, hlad, smutek a devastaci Jihu a vrhne svůj stín na budoucí generace, skutečnou černou smrt pro zemi a její lid".[105] Na postavách z Chaloupky strýčka Toma ukazuje "šťastného otroka", který je nyní, na svobodě a zmanipulovaný carpetbaggery, neproduktivní a neuctivý, a věřil, že osvobození muži neustále usilují o sexuální vztahy s bílými ženami.[57]:s.68 V Dixonově díle hrdinný Ku Klux Klan chrání americké ženy. "Je to jednoznačně mužská kniha," řekl Dixon deníku The Times.[105]

Román, který "hýří řečnickým ohňostrojem", "vzbudil pozornost hned, jak vyšel z tiskárny", a rychle se ho prodalo více než 100 000 výtisků.[105][52] "Prodej nakonec překročil milionovou hranici, objevily se četné zahraniční překlady díla a Dixonova sláva se stala mezinárodní."[57]:s.70

Dixon trval na tom, že román vychází ze skutečnosti:

V poznámce autora... pan Dixon říká: "V odpovědi na stovky dopisů bych rád uvedl, že všechny události použité v první knize, která je vlastně prologem mého příběhu, byly vybrány z autentických záznamů nebo mi byly osobně známy. Jedinou vážnou volností, kterou jsem si dovolil vůči historii, je zmírnění faktů – aby byly ve fikci věrohodné.[52]

The Clansman[editovat | editovat zdroj]

Frontispis od Arthura I. Kellera k prvnímu vydání Dixonova románu The Clansman.
"Ohnivý kříž starých skotských kopců!"Ilustrace z prvního vydání knihy The Clansman, Arthur I. Keller.

V románu The Clansman, nejznámějším ze tří románů, Dixon podobně prohlásil: "V tomto románu jsem se snažil zachovat literu i ducha tohoto pozoruhodného období..... The Clansman rozvíjí skutečný příběh 'spiknutí Ku-klux-klanu', které svrhlo režim Rekonstrukce".[106]

"Lincoln je vykreslen jako laskavý a sympatický muž, který se statečně snaží udržet svou politiku navzdory tlakům, které na něj byly vyvíjeny, aby zaujal vůči jižanským státům pomstychtivější postoj."[57]:s.71 Rekonstrukce byla pokusem Augusta Stonemana (což byl odkaz na amerického poslance Thaddeuse Stevense z Pensylvánie, "největšího a nejodpornějšího muže, který kdy chodil po chodbách amerického Kongresu") zajistit, aby se Republikánská strana udržela u moci tím, že si zajistí hlasy černochů z Jihu.[57]:s.71 Stonemanova nenávist k americkému prezidentovi Andrewu Johnsonovi pramení z toho, že Johnson odmítl zbavit bělochy z Jihu volebního práva. Stonemanův hněv vůči bývalým otrokářům zesílí po zavraždění Abrahama Lincolna a Stoneman přísahá pomstu Jihu. Jeho programy odebírají půdu vlastněnou bělochy a dávají ji bývalým otrokům, stejně jako při tradiční představě "čtyřiceti akrů a jednoho mezka". Muži, kteří tvrdí, že zastupují vládu, zabavují materiální bohatství Jihu a ničí rodiny vlastníků plantáží. Nakonec bývalé otroky učí, že jsou nadřazeni svým bývalým majitelům a měli by proti nim povstat. Tyto údajné nespravedlnosti byly podnětem ke vzniku Ku-klux-klanu. "Cílem pana Dixona je zde ukázat, že původní zakladatelé Ku Klux Klanu byli novodobí rytíři, kteří se chopili jediného dostupného prostředku k nápravě křivd."[107] Dixonův otec patřil ke Klanu a jeho strýc z matčiny strany a chlapecký idol, plukovník Leroy McAfee, jemuž je kniha The Clansman věnována, byl regionálním vůdcem nebo, slovy věnování, "velkým titánem neviditelné říše Ku Klux Klanu".[59]:s.21

Vyobrazení pálení křížů Klanem, jak je znázorněno na ilustracích prvního vydání, je Dixonovou novinkou. Klan jej dříve nepoužíval, ale později jej převzal.

"V Dixonově vášnivé próze se kniha také obšírně zabývá chudobou, hanbou a ponížením, které Jižané utrpěli od černochů a bezohledných Seveřanů."[57]:s.72 Je vyhlášeno stanné právo a jsou vyslány americké jednotky, stejně jako během rekonstrukce. "Vítězství Jihu bylo dokonáno, když Klan porazil federální jednotky na celém území státu."[57]:s.72

Aby své názory dále propagoval, přepsal Dixon román The Clansman do podoby divadelní hry. Stejně jako román měla hra velký komerční úspěch; v různých městech ji současně uvádělo několik kočovných společností. Někdy byla zakázána. Film Zrození národa je ve skutečnosti založen spíše na divadelní hře, která nebyla do roku 2007 publikována, než přímo na románu.

Zrození národa[editovat | editovat zdroj]

Dalším významným a vlivným popularizátorem názoru Lost Cause byl velmi úspěšný film D. W. Griffitha Zrození národa (1915), který byl natočen podle Dixonova románu The Clansman. Blight napsal:

Dixonova zvrácená verze myšlenky, že černoši způsobili občanskou válku svou přítomností a že severní radikalismus během rekonstrukce nepochopil, že svoboda přivedla černochy jako rasu k barbarství, elegantně zarámovala příběh vzestupu hrdinského domobranectví na Jihu. Neochotně museli příslušníci Ku-klux-klanu – bílí muži – vzít zákon do vlastních rukou, aby zachránili jižanské bílé ženstvo před sexuální brutalitou černých mužů. Dixonova vize zachytila postoje tisíců lidí a v podobě příběhu vytvořila kolektivní paměť o tom, že válka byla sice prohraná, ale rekonstrukce byla vyhraná – pro Jih a smířený národ. Klan jako maskovaná kavalerie zastavil zkorumpovanou vládu, zabránil anarchii "vlády černochů" a především zachránil nadvládu bílých.[108]

V knize i ve filmu je Klan zobrazován jako pokračovatel ušlechtilých tradic předválečného Jihu a hrdinného vojáka Konfederace, který brání jižanskou kulturu obecně a jižanské ženství zvláště před znásilňováním a pleněním ze strany propuštěnců a Yankeeů během rekonstrukce. Dixonovo vyprávění bylo tak rychle přijato, že se filmu připisuje zásluha na oživení Klanu v 10. a 20. letech 20. století. Druhý Klan (který však Dixon odsuzoval) dosáhl vrcholu v počtu 2–5 milionů členů.[109] Odkaz filmu je v dějinách amerického rasismu velmi rozsáhlý a i dnes již kultovní pálení křížů Ku-klux-klanu vycházelo z Dixonova románu a filmu, který byl podle něj natočen. První Klan přitom kříže nepálil, byla to původně skotská tradice "Crann Tara", jejímž cílem bylo shromáždit klany do války.[110]

Pozdější literatura a filmy[editovat | editovat zdroj]

Romantizace Lost Cause je zachycena ve filmech jako Zrození národa, Jih proti Severu, Song of the South a Tennessee Johnson, který San Francisco Chronicle označil za "vrchol jižanské mytologie". Film Bohové a generálové údajně oslavuje Jacksona a Leeho.[12] CNN uvedla, že tyto filmy "přetvářejí předválečný Jih jako měsíční a magnóliový ráj šťastných otroků, láskyplných otrokářů a zlotřilých Yankeeů".[111]

Literatura po 20. letech 20. století[editovat | editovat zdroj]

William Faulkner se ve svých románech o rodině Sartorisových odvolával na ty, kteří podporovali ideál Lost Cause. Naznačoval však, že ideál jako takový je scestný a zastaralý.[112]

Měsíčník Confederate Veteran, který vycházel v Nashvillu ve státě Tennessee v letech 1893 až 1932, se díky svému vydavateli Sumneru Archibaldu Cunninghamovi stal vůdcem hnutí Lost Cause.[113]

Jih proti Severu[editovat | editovat zdroj]

Pohled Lost Cause oslovil desítky milionů Američanů díky bestselleru Margaret Mitchellové Jih proti Severu (Gone with the Wind) z roku 1936 a jeho filmového zpracování z roku 1939. Helen Taylorová napsala:

Kniha Jih proti Severu téměř jistě naplnila svou ideologickou úlohu. V lidové představivosti zpečetila fascinující nostalgii po okouzlujícím jižanském plantážnickém domě a uspořádané hierarchické společnosti, v níž jsou otroci "rodinou" a existuje mystické pouto mezi statkářem a bohatou půdou, na níž pro něj otroci pracují. Výmluvně promlouvá – i když z elitářské perspektivy – o velkých tématech (válka, láska, smrt, konflikty rasové, třídní, genderové a generační), která překračují hranice kontinentů a kultur.[114]

Blight také napsal:

Z této kombinace hlasů Lost Cause vzešla sjednocená Amerika, která byla čistá, bez viny a ujištěná, že hluboké konflikty v minulosti jí byly vnuceny nadpozemskými silami. Zejména strana, která prohrála, si byla jistá, že její věc je pravá a dobrá. Jednou z myšlenek, které stoupenci Lost Cause hluboce vštípili do národní kultury, je, že i když Američané prohrají, zvítězí. Takové poselství, nezdolného ducha, vdechla Margaret Mitchellová své postavě Scarlett O'Harové v románu Jih proti Severu ...[115]

Jižané byli vykresleni jako vznešené, hrdinské postavy, žijící v romantické společnosti odsouzené k zániku, která odmítala realistické rady postavy Rhetta Butlera a nikdy nepochopila riziko, které podstupuje, když jde do války.

Píseň Jihu[editovat | editovat zdroj]

Disneyho film Píseň Jihu (Song of the South) z roku 1946 je prvním filmem, který kombinuje živé herce s krátkými animovanými filmy.[116] V tomto příběhu hrál herec James Baskett strýce Remuse, bývalého otroka, který je zjevně plný radosti a moudrosti, přestože část života prožil v otroctví. Panuje mylná představa, že se příběh odehrává v období před válkou a že afroamerické postavy jsou otroci.[117][118] Jeden z kritiků uvedl: "Stejně jako v jiných podobných filmech z té doby, které se také zabývají předválečným Jihem, jsou všichni otroci ve filmu dobromyslní, poddajní, otravně veselí, spokojení a vždy ochotní pomoci bílému člověku v nouzi, přičemž se jim dostane nějaké cenné životní lekce. Ve skutečnosti je nikdy nenazýváme otroky, ale vystupují spíše jako sousedští dělníci podávající pomocnou ruku nějakým laskavým, dobrotivým majitelům plantáží."[116][12][111] Společnost Disney jej nikdy nevydala na DVD a film nebyl zveřejněn v rámci služby Disney+.[116][119] Ve Velké Británii byl několikrát vydán na VHS, naposledy v roce 2000.[119]

Bohové a generálové[editovat | editovat zdroj]

Film o občanské válce z roku 2003 Bohové a generálové (Gods and Generals), natočený podle stejnojmenného románu Jeffa Shaary z roku 1996, je všeobecně považován za obhajující ideologii Lost Cause, protože vytváří obraz nakloněný Konfederaci a oslavuje generály Jacksona a Leeho.[120][121][122][12]

Historik Steven E. Woodworth se v časopise Journal of American History vysmál filmu jako novodobému vyprávění mytologie Lost Cause.[120] Woodworth film označil za "nejvíce prokonfederační film od Zrození národa, skutečnou oslavu otroctví a zrady". Shrnul své důvody, proč se mu film nelíbí:

Film Bohové a generálové přenáší na velké plátno hlavní témata mytologie Lost Cause, s nimiž se profesionální historici snaží bojovat již půl století. Ve světě filmu Bohové a generálové nemá otroctví s věcí Konfederace nic společného. Místo toho konfederáti ušlechtile bojují za svobodu, nikoli proti ní, jak divákům znovu a znovu připomíná jedna bílá jižanská postava za druhou.[120]

Woodworth kritizoval zobrazování otroků jako "obecně spokojených" se svým stavem. Kritizoval také relativní nedostatek pozornosti věnované motivaci vojáků Unie bojujících ve válce. Vytýká filmu, že ve shodě s mytologií Lost Cause údajně naznačuje, že Jih byl "upřímněji křesťanský". Woodworth dospěl k závěru, že film "opomenutím" předkládá "zkreslený pohled na občanskou válku".[120]

Historik William B. Feis podobně kritizoval režisérovo rozhodnutí "prosazovat zjednodušené – a zkrácené – interpretace, které se objevují v poválečné mytologii Lost Cause".[121] Filmový kritik Roger Ebert film popsal jako "film o občanské válce, který by se mohl líbit Trentu Lottovi", a o tématu Lost Cause prohlásil: "Kdyby se takhle zpracovala druhá světová válka, bylo by to peklo."[123]

Filmová kritika se shodla na tom, že je výrazně "prokonfederační".[122]

Pozdější použití[editovat | editovat zdroj]

Profesor Gallagher tvrdí, že definitivní čtyřsvazková biografie Leeho od Douglase Southalla Freemana, vydaná v roce 1934, "upevnila v americkém písemnictví interpretaci Leeho velmi blízkou Earlyho naprosto heroické postavě".[124] V tomto díle nesou vinu za chyby, které prohrály bitvy, především Leeovi podřízení. Ačkoli Longstreet byl nejčastějším terčem takových útoků, pod palbou se ocitli i další. Richard Ewell, Jubal Early, J. E. B. Stuart, A. P. Hill, George Pickett a mnozí další byli Jižany často napadáni a obviňováni ve snaze odvrátit kritiku od Leeho. Hudson Strode napsal hojně čtený vědecký třísvazkový životopis prezidenta Konfederace Jeffersona Davise. Přední vědecký časopis, který ji recenzoval, zdůraznil Strodeovu politickou zaujatost:

Nepřátelé Jeffersona Davise jsou ďáblové a jeho přátelé, stejně jako sám Davis, byli kanonizováni. Strode se pokouší posvětit nejen Davise, ale i konfederační pohled na věc, a tuto studii by si měli vychutnat ti, kdo živě sympatizují s ideologií Lost Cause.[125]

V jednom dallaském novinovém článku z roku 2018 bylo Texaské muzeum občanské války označeno za "krásnou propagandu Lost Cause".[126]

Ačkoli se hnutí Stop the Steal po prezidentských volbách v USA v roce 2020 neomezuje konkrétně na americký Jih, je interpretováno jako znovuoživení myšlenky Lost Cause a projev bílého odporu.[127][128][129][130]

Současní historici[editovat | editovat zdroj]

Současní historici se v drtivé většině shodují, že důvodem secese Jihu bylo otroctví. Důvodů pro secesi byla celá řada, ale zachování a rozšíření otroctví bylo bezpochyby nejdůležitějším z nich. Zmatek může pramenit ze směšování příčin secese s příčinami války, což byly samostatné, ale související problémy. (Lincoln vstoupil do vojenského konfliktu nikoliv proto, aby osvobodil otroky, ale aby potlačil povstání. Respektive – podle svých slov – aby zachoval Unii.) Podle historika Kennetha M. Stamppa každá ze stran podporovala práva států nebo federální moc jen tehdy, když se jí to hodilo.[131] Stampp také uvedl knihu viceprezidenta Konfederace Alexandra Stephense A Constitutional View of the Late War Between the States (Ústavní pohled na pozdní válku mezi státy) jako příklad jižanského vůdce, který na začátku války prohlásil, že otroctví bylo "základním kamenem Konfederace", a později po porážce řekl, že ve válce nešlo o otroctví, ale o práva států. Podle Stamppa se Stephens stal jedním z nejhorlivějších obhájců mýtu o "ztracené věci".[132]

Podobně historik William C. Davis vysvětlil ochranu otroctví v konfederační ústavě na národní úrovni:

Staré Unii řekli, že federální moc nemá pravomoc zasahovat do otázek otroctví ve státě. Pro svůj nový národ by prohlásili, že stát nemá pravomoc zasahovat do federální ochrany otroctví. Ze všech mnoha svědectví o tom, že jádro jejich hnutí skutečně spočívá v otroctví, a nikoli v právech států, bylo toto nejvýmluvnější.[133]

Davis dále poznamenal: "Příčiny a důsledky války byly manipulovány a mytologizovány, aby vyhovovaly politickým a společenským programům v minulosti i současnosti."[134] Historik David Blight uvedl, že "klíčovou charakteristikou Lost Cause bylo využívání nadřazenosti bílé rasy jako prostředku i cíle".[9] Historik Allan Nolan napsal:

...odkaz Lost Cause v dějinách je karikaturou pravdy. Karikatura zcela zkresluje a překrucuje fakta. Je jistě načase začít znovu chápat tento rozhodující prvek naší minulosti a vycházet z předpokladů historie nezkažené zkreslováním, nepravdami a romantickým sentimentem mýtu o ztracené věci.[135]

Historik William C. Davis označil mnoho mýtů, které válku obklopují, za "frivolní" a mezi tyto mýty patří i pokusy o přejmenování války ze strany "konfederačních partyzánů". Rovněž uvedl, že názvy jako Válka severní agrese a Válka mezi státy, jejichž autorem je Alexander Stephens, jsou jen pokusy popřít skutečnost, že americká občanská válka byla skutečnou občanskou válkou.[136]

Historik A. Cash Koiniger vyslovil domněnku, že Gary Gallagher špatně charakterizoval filmy, které zobrazují Lost Cause. Napsal, že Gallagher

... připouští, že "témata Lost Cause" (s důležitou výjimkou minimalizace významu otroctví) jsou založena na historické pravdě (s. 46). Vojáci Konfederace byli často v přesile, otrhaní a hladoví; jižanští civilisté skutečně trpěli velkou materiální nouzí a neúměrně velkým množstvím ztrát; americké síly pustošily jižanskou infrastrukturu a soukromý majetek a podobně, přesto kdykoli se tyto body ve filmech objeví, Gallagher je považuje za motivy "oslavující" Konfederaci (s. 81).[137]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Lost Cause of the Confederacy na anglické Wikipedii.

 1. DUGGAN, Paul. The Confederacy Was Built on Slavery. How Can So Many Southern Whites Think Otherwise?. The Washington Post. November 28, 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 16, 2020. (anglicky) 
 2. The Black and the Gray: An Interview with Tony Horwitz. Southern Cultures. 1998, s. 5–15. DOI 10.1353/scu.1998.0065. (anglicky) 
 3. Confederate Symbols Are Making Way for Better Things. Los Angeles Times. February 27, 2021, s. A-2. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne May 23, 2021. (anglicky) 
 4. American Battlefield Trust, October 30, 2020, updated March 25, 2021 [online]. [cit. 2021-06-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 2, 2021. (anglicky) 
 5. BALL, Molly. Stonewalled. Time. June 7-14, 2021, s. 54. (anglicky) 
 6. Karen L. Cox, "Five Myths About the Lost Cause," The Washington Post, January 14, 2021 [online]. [cit. 2021-06-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 14, 2021. (anglicky) 
 7. a b DOMBY, Adam H. The False Cause: Fraud, Fabrication, and White Supremacy In Confederate Memory. [s.l.]: University of Virginia Press, February 11, 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne August 6, 2020. ISBN 978-0-8139-4376-3. OCLC 1151896244 (anglicky) 
 8. a b c The Myth of the Lost Cause and Civil War History. Redakce Gallagher Gary W.. [s.l.]: Indiana UP, 2000. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne May 12, 2016. ISBN 978-0-253-33822-8. (anglicky) 
 9. a b David W. Blight. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. [s.l.]: Harvard University Press, 2001. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 10, 2016. ISBN 978-0-674-00332-3. S. 259. (anglicky) 
 10. Karen L. Cox, Dixie's Daughters: The United Daughters of the Confederacy and the Preservation of Confederate Culture (University Press of Florida, 2003)
 11. Charles Reagan Wilson, Baptized in Blood: The Religion of the Lost Cause, 1865–1920 (University of Georgia Press, 2011)
 12. a b c d LASALLE, Mick. Romanticizing Confederate cause has no place onscreen. San Francisco Chronicle. July 24, 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne July 8, 2020. (anglicky) 
 13. A Companion to the U.S. Civil War. Redakce Sheehan-Dean Aaron. [s.l.]: Wiley, 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 20, 2017. ISBN 978-1-118-80295-3. S. 837. (anglicky) 
 14. BARTON, David. Confronting Civil War Revisionism: Why the South Went To War [online]. Wallbuilders, 2016 [cit. 2018-06-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 12, 2018. (anglicky) 
 15. COATES, Ta-Nehisi. What This Cruel War Was Over The meaning of the Confederate flag is best discerned in the words of those who bore it. [online]. 2015-06-23 [cit. 2017-06-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne May 13, 2019. (anglicky) 
 16. William J. Cooper, Jr.; THOMAS E. TERRILL. The American South: A History. [s.l.]: [s.n.], 2009. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne February 20, 2017. ISBN 978-0-7425-6098-7. S. 480. (anglicky) 
 17. Facts – The Civil War (U.S. National Park Service) [online]. [cit. 2017-09-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 4, 2019. (anglicky) 
 18. W., Blight, David. Race and reunion : the Civil War in American memory. Frank and Virginia Williams Collection of Lincolniana (Mississippi State University. Libraries). Cambridge, Mass.: [s.n.], 2001. Dostupné online. ISBN 978-0-674-00332-3. OCLC 44313386 (anglicky) 
 19. Rollin G. Osterweis, The Myth of the Lost Cause, 1865–1900 (1973) p. ix
 20. Gaines Foster, "Civil War Sesquicentennial: The Lost Cause," Civil War Book Review (Fall 2013) online Archivováno 15. 7. 2015 na Wayback Machine.
 21. Ulbrich, p. 1221.
 22. Edward A. Pollard, The Lost Cause: A New Southern History of the War of the Confederates (1866)
 23. Gaines M. Foster. Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause, and the Emergence of the New South, 1865–1913. [s.l.]: Oxford UP, 1987. Dostupné online. ISBN 978-0-19-977210-0. S. 232. (anglicky) 
 24. a b Gallagher, p. 12.
 25. Gallagher and Nolan p. 43.
 26. THOMAS, George Henry. The Department Reports [online]. December 4, 1868 [cit. 2016-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne March 29, 2016. (anglicky) 
 27. a b Ulbrich, p. 1222.
 28. Janney, p. 40.
 29. McElroy, John. Andersonville: A Story of Rebel Military Prisons, Fifteen Months a Guest of the So-called Southern Confederacy : A Private Soldier's Experience in Richmond, Andersonville, Savannah, Millen, Blackshear, and Florence. Toledo: D. R. Locke, 1879.
 30. MCGUIRE, Hunter; CHRISTIAN, George L. The Confederate cause and conduct in the war between the states, as set forth in the reports of the History Committee of the Grand Camp, C.V., of Virginia, and other Confederate papers. 2nd. vyd. Richmond, Virginia: L. H. Jenkins, 1907. Dostupné online. (anglicky) 
 31. The Myth of the Lost Cause and Civil War History. Redakce Gallagher Gary W.. [s.l.]: Indiana UP, 2000. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne May 12, 2016. ISBN 978-0-253-33822-8. S. 28. (anglicky) 
 32. Gaines M. Foster. Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause, and the Emergence of the New South, 1865–1913. [s.l.]: Oxford UP, 1987. Dostupné online. ISBN 978-0-19-987870-3. S. 63. (anglicky) 
 33. The Myth of the Lost Cause and Civil War History. Redakce Gallagher Gary W.. [s.l.]: [s.n.], 2000. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne May 12, 2016. ISBN 978-0-253-33822-8. S. 28. (anglicky) 
 34. Caroline E. Janney, "The Lost Cause." Encyclopedia Virginia (Virginia Foundation for the Humanities, 2009) accessed 26 July 2015 Archivováno 17. 7. 2015 na Wayback Machine.
 35. David W. Blight. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. [s.l.]: Harvard University Press, 2001. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 10, 2016. ISBN 978-0-674-00332-3. S. 266. (anglicky) 
 36. William Tynes Cowa. The Slave in the Swamp: Disrupting the Plantation Narrative. [s.l.]: Routledge, 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne May 5, 2016. ISBN 978-1-135-47052-4. S. 155. (anglicky) 
 37. Gary W. Gallagher. Causes Won, Lost, and Forgotten: How Hollywood and Popular Art Shape What We Know about the Civil War. [s.l.]: U of North Carolina Press, 2008. Dostupné online. ISBN 978-0-8078-8625-0. S. 10. (anglicky) 
 38. Bruce Catton, Reflections on the Civil War (1981) quoted in Caroline E. Janney, "The Lost Cause" In Encyclopedia Virginia (2015) online. Archivováno 17. 7. 2015 na Wayback Machine.
 39. Reiko Hillyer, "Relics of Reconciliation: The Confederate Museum and Civil War Memory in the New South," Public Historian, Nov 2011, Vol. 33 Issue 4, pp. 35–62,
 40. HALL, Jacquelyn Dowd. "You Must Remember This": Autobiography as Social Critique. The Journal of American History. 1998, s. 439–465. DOI 10.2307/2567747. JSTOR 2567747. (anglicky) 
 41. a b c MOEHLMAN, Lara. The Not-So Lost Cause of Moses Ezekiel. Moment. September 21, 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne January 21, 2019. (anglicky) 
 42. a b c d e COHEN, Stan; GIBSON, Keith. Moses Ezekiel : Civil War soldier, renowned sculptor. Missoula, Montana: Pictorial Histories Publishing Company, 2007. ISBN 978-1-57510-131-6. (anglicky) 
 43. EZEKIEL, Moses Jacob. Memoirs from the Baths of Diocletian. Redakce Gutmann Joseph. [s.l.]: Wayne State University Press, 1975. Dostupné online. ISBN 978-0-8143-1525-5. (anglicky) 
 44. Stonewall Jackson [online]. [cit. 2019-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne February 26, 2019. (anglicky) 
 45. Confederate Soldiers Memorial Archivováno 26. 11. 2005 na Wayback Machine. from Arlington National Cemetery.
 46. HERBERT, Hilary A. History of the Arlington Confederate Monument. Richmond, Virginia: United Daughters of the Confederacy, 1915. S. 66. (anglicky) 
 47. HOLLOWAY, Kali. The Not-So-Lost Cause of Moses Ezekiel [online]. Independent Media Institute, October 19, 2018 [cit. 2019-02-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne March 1, 2019. (anglicky) 
 48. a b BENBOW, Mark E. Birth of a Quotation: Woodrow Wilson and 'Like Writing History with Lightning'. Journal of the Gilded Age and Progressive Era. October 2010, s. 509–533. DOI 10.1017/S1537781400004242. JSTOR 20799409. (anglicky) 
 49. Sees Awful Race War. South Bend Tribune. February 23, 1903, s. 1. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 50. (Untitled). Chariton Courier. Keytesville, Missouri: February 27, 1903, s. 4. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 13, 2019. (anglicky) 
 51. Race Hatred. Mitchell Capital. Mitchell, South Dakota: June 12, 1903. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 4, 2019. (anglicky) 
 52. a b c d Thomas Dixon Jr.'s The Leopard's Spots. Topeka Daily Capital (Topeka, Kansas). February 14, 1903, s. 6. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 7, 2019. (anglicky) 
 53. BLOOMFIELD, Maxwell. Dixon's The Leopard's Spots: A Study in Popular Racism. American Quarterly. 1964, s. 387–401. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 29, 2019. DOI 10.2307/2710931. JSTOR 2710931. (anglicky) 
 54. a b GILLESPIE, Michele; HALL, Randal L. Thomas Dixon Jr. and the birth of modern America. [s.l.]: Louisiana State University Press, 2009. ISBN 978-0-8071-3532-7. Kapitola Introduction. (anglicky) 
 55. Tells 'Em. Lincoln Journal Star (Lincoln, Nebraska). October 31, 1900, s. 1. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 15, 2019. (anglicky) 
 56. Advertisement for the Clansman. Bisbee Daily Review, (Bisbee, Arizona). December 2, 1908, s. 4. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 19, 2019. (anglicky) 
 57. a b c d e f g h i j k l COOK, Raymond Allen. Thomas Dixon. New York: Twayne, 1974. Dostupné online. OCLC 1036955650 (anglicky) 
 58. WEISENBURGER, Steven. Introduction to Sins of the Father. [s.l.]: University Press of Kentucky, 2004. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 3, 2019. ISBN 0-8131-9117-3. S. xxiv. (anglicky) 
 59. a b COOK, Raymond A. Fire from the Flint: The Amazing Careers of Thomas Dixon. Winston-Salem, N.C.: J. F. Blair, 1968. Dostupné online. OCLC 729785733 (anglicky) 
 60. 'The Birth of a Nation' Shown. Washington Evening Star. February 20, 1915, s. 12. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 17, 2019. (anglicky) 
 61. Chief Justice and Senators at 'Movie'. Washington Herald. February 20, 1915, s. 4. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 17, 2019. (anglicky) 
 62. Movies at Press Club. Washington Post. February 20, 1915, s. 5. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 19, 2019. (anglicky) 
 63. FRANKLIN, John Hope. The Birth of a Nation: Propaganda as History. The Massachusetts Review. Autumn 1979, s. 417–434. JSTOR 25088973. (anglicky) 
 64. Coski pp. 192–93
 65. Coski p. 193. Coski (p. 62) also wrote "Just as the battle flag became during the war the most important emblem of Confederate nationalism, so did it become during the memorial period [the late 19th Century through the 1920s] the symbolic embodiment of the Lost Cause.":
 66. Confederate banner still flying high in Trenton, Ga. [online]. [cit. 2020-07-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne July 1, 2020. (anglicky) 
 67. Archived copy [online]. [cit. 2020-07-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne July 2, 2020. (anglicky) 
 68. Trenton, Georgia - Your City For Family Living [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne July 1, 2020. (anglicky) 
 69. a b Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans, Inc. [online]. [cit. 2015-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 23, 2015. (anglicky) 
 70. Why Calling Slaves 'Workers' Is More Than An Editing Error [online]. [cit. 2019-01-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne January 4, 2019. (anglicky) 
 71. FERNANDEZ, Manny; HAUSER, Christine. Texas Mother Teaches Textbook Company a Lesson on Accuracy [online]. October 5, 2015 [cit. 2019-01-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne February 21, 2021. (anglicky) 
 72. Charles Reagan Wilson. Baptized in Blood: The Religion of the Lost Cause, 1865–1920. [s.l.]: University of Georgia Press, 1983. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 10, 2016. ISBN 978-0-8203-0681-0. S. 11. (anglicky) 
 73. WILSON, Charles Reagan. The Religion of the Lost Cause: Ritual and Organization of the Southern Civil Religion, 1865-1920. The Journal of Southern History. May 1980, s. 219–238. DOI 10.2307/2208359. JSTOR 2208359. (anglicky) 
 74. POOLE, W. Scott. Religion, Gender, and the Lost Cause in South Carolina's 1876 Governor's Race: "Hampton or Hell!". The Journal of Southern History. August 2002, s. 573–598. DOI 10.2307/3070159. JSTOR 3070159. (anglicky) 
 75. Stephen E. Cresswell, Rednecks, redeemers, and race: Mississippi after Reconstruction (2006)
 76. Gaines M. Foster, Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause and the Emergence of the New South, 1865–1913 (1985) p. 30
 77. NELSON, David. Project MUSE. A Forgotten Front: Florida during the Civil War Era. Redakce Weitz Seth A.. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne October 26, 2019. ISBN 978-0-8173-1982-3. Kapitola Battles of Olustee. Civil War Memory in Florida, s. 196–226. (anglicky) 
 78. HALL, Jacquelyn Dowd. "You must remember this": Autobiography as social critique. [s.l.]: [s.n.] S. 450. (anglicky) 
 79. Cynthia Mills, and Pamela Hemenway Simpson, eds. Monuments to the Lost Cause: Women, Art, and the Landscapes of Southern Memory (U. of Tennessee Press, 2003)
 80. Karen L. Cox, Dixie's Daughters: The United Daughters of the Confederacy and preservation of Southern Culture (University Press of Florida, 2003) pp. 1–7
 81. Megan B. Boccardi, "Remembering in black and white: Missouri women's memorial work 1860–1910" (PhD. Dissertation), University of Missouri–Columbia, 2011, online Archivováno 15. 7. 2015 na Wayback Machine..
 82. Elna C. Green, "Protecting confederate soldiers and mothers: Pensions, gender, and the welfare state in the US south, a case study from Florida." Journal of Social History (2006) 39#4 pp: 1079–1104. online Archivováno 15. 7. 2015 na Wayback Machine.
 83. Melody Kubassek, "Ask Us Not to Forget: The Lost Cause in Natchez, Mississippi". Southern Studies, 1992, Vol. 3 Issue 3, pp. 155–70.
 84. W. Fitzhugh Brundage, "White Women and the Politics of Historical Memory in the New South, 1880–1920." in Jane Dailey, Glenda Elizabeth Gilmore, & Bryant Simon, eds., Jumpin' Jim Crow: Southern Politics from Civil War to Civil Rights (Princeton UP, 2000) pp. 115–39. esp. 119, 123, 131
 85. Brundage, "White Women and the Politics of Historical Memory in the New South, pp. 115–16 Archivováno 8. 4. 2017 na Wayback Machine.
 86. American Studies: An Anthology. Redakce Radway Janice A.. [s.l.]: John Wiley & Sons, 2009. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 8, 2017. ISBN 978-1-4051-1351-9. S. 529. (anglicky) 
 87. Jefferson Davis. The Rise and Fall of the Confederate Government: Volume 2. [s.l.]: [s.n.] Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 2, 2021. ISBN 978-3-75239-051-3. S. 163. (anglicky) 
 88. Janney, Caroline E. "The Lost Cause" (article). Encyclopedia Virginia(2009).
 89. Gaines M. Foster, Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause and the Emergence of the New South, 1865–1913 (1988). pp. 4–8
 90. Gallagher and Nolan p. 16. Nolan writes, "Given the central role of African Americans in the sectional conflict, it is surely not surprising that Southern rationalizations have extended to characterizations of the persons of these people. In the legend there exist two prominent images of the black slaves. One is of the "faithful slave"; the other is what William Garrett Piston calls "the happy darky stereotype".
 91. Colt B. Allgood, "Confederate Partisans and the Southern Cavalier Ideal, 1840–1920". Southern Historian (2011). Vol. 32, pp. 28–42.
 92. Hayes Historical Journal: The Problem of Ulysses S. Grant [online]. [cit. 2017-09-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne September 11, 2017. (anglicky) 
 93. David W. Blight. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. [s.l.]: Harvard University Press, 2001. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 10, 2016. ISBN 978-0-674-00332-3. S. 93; 266. (anglicky) 
 94. Scrugham, Mary, and William H. (William Henry) Townsend. Force or Consent As the Basis of American Government. [Lexington]: Lexington, Ky. Chapter of the United Daughters of the Confederacy, 1920.
 95. BENEN, Steve. War of Northern Aggression. The Washington Monthly. February 11, 2009. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-10. (anglicky) 
 96. Safire, William. Safire's Political Dictionary. euphemisms, political. 5th. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 9780195340617. S. 223. (anglicky) 
 97. HALL, Andy. 'The War of Northern Aggression as Modern, Segregationist Revisionism [online]. WordPress, June 21, 2011 [cit. 2016-03-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 98. HALL, Andy. "War of Northern Aggression", Cont. [online]. WordPress, June 27, 2011 [cit. 2016-03-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 99. a b MCPHERSON, James M. The War of Southern Aggression. The New York Review of Books. January 19, 1989. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne March 17, 2016. (anglicky) 
 100. Phillips, Kevin P.; The Emerging Republican Majority, pp. 28-29 ISBN 9780691163246
 101. Murray, Williamson, and Wei-siang Hsieh, Wayne; A Savage War: A Military History of the Civil War, pp. 10-11 ISBN 1400882907
 102. Lipset, Seymour; Party Coalitions in the 1980s, p. 211 ISBN 1412830494
 103. MCPHERSON, James M. Drawn with the Sword: Reflections on the American Civil War. [s.l.]: Oxford University Press, April 18, 1996. Dostupné online. ISBN 978-0-19-511796-7. S. 37. (anglicky) 
 104. MCAFEE, Ward M. Citizen Lincoln. [s.l.]: Nova Science Pub Inc, December 30, 2004. ISBN 978-1-59454-112-4. S. 144. (anglicky) 
 105. a b c d The Negro Problem. Race Questions Vigorously Discussed by Thomas Dixon, Jr., in The Leopard's Spots.. The Times (Philadelphia). April 12, 1902, s. 14. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 15, 2019. (anglicky) 
 106. DIXON JR., Thomas. The Clansman. archive.org. New York: Doubleday, Page & Co., 1905, s. To the reader. Dostupné online. (anglicky) 
 107. About authors. New York Times. April 16, 1904, s. 18. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 17, 2019. (anglicky) 
 108. David W. Blight. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. [s.l.]: Harvard University Press, 2001. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 10, 2016. ISBN 978-0-674-00332-3. S. 111. (anglicky) 
 109. ROTHMAN, Joshua. When Bigotry Paraded Through the Streets [online]. December 4, 2016 [cit. 2019-01-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne January 10, 2019. (anglicky) 
 110. Were Scots responsible for the Ku Klux Klan? [online]. [cit. 2019-01-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne October 23, 2017. (anglicky) 
 111. a b BLAKE, John. How Trump's victory turns into another 'Lost Cause'. www.cnn.com. CNN, December 28, 2016. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne July 6, 2020. (anglicky) 
 112. David W. Blight. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. [s.l.]: Harvard University Press, 2001. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 10, 2016. ISBN 978-0-674-00332-3. S. 292, 448–49. (anglicky) 
 113. SIMPSON, John A. Sumner A. Cunningham [online]. Tennessee Historical Society & University of Tennessee Press, December 25, 2009 [cit. 2015-12-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne March 15, 2016. (anglicky) 
 114. Helen Taylor. The History of Southern Women's Literature. Redakce Perry Carolyn. [s.l.]: LSU Press, 2002. ISBN 978-0-8071-2753-7. Kapitola Gone with the Wind and its Influence, s. 258–67. (anglicky) 
 115. David W. Blight. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. [s.l.]: Harvard University Press, 2001. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 10, 2016. ISBN 978-0-674-00332-3. S. 283–84. (anglicky) 
 116. a b c Sergio (February 4, 2016). "Regarding 'Song of the South' – The Film That Disney Doesn't Want You to See." IndieWire.com. Retrieved January 22, 2019.
 117. COHEN, KARL F. Forbidden animation : censored cartoons and blacklisted animators in America. Jefferson, N.C.: McFarland & Co, 1997. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne July 17, 2021. ISBN 0-7864-0395-0. OCLC 37246766 (anglicky) 
 118. KORKIS, Jim. Who's afraid of the Song of the South? : and other forbidden Disney stories. [s.l.]: Theme Park Press, 2012. ISBN 978-0-9843415-5-9. S. 68. (anglicky) 
 119. a b SPENCER, Samuel. 'Song of the South': Why the Controversial Disney Movie Is Not on Disney Plus. www.newsweek.com. Newsweek, 12 November 2019. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne July 3, 2020. (anglicky) 
 120. a b c d WOODWORTH, Steven E. Film Review: Gods and Generals [online]. [cit. 2017-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne August 10, 2017. (anglicky) 
 121. a b FEIS, William B. Movie Review: Gods and Generals [online]. [cit. 2017-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne April 26, 2017. (anglicky) 
 122. a b Gods and Generals (2003) [online]. [cit. 2017-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne May 26, 2016. (anglicky) 
 123. EBERT, Roger. Gods and Generals: Movie Review [online]. [cit. 2017-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 17, 2017. (anglicky) 
 124. Gallagher, pp. 24–25.
 125. FISCHER, Leroy H. Reviewed work: Jefferson Davis: Tragic Hero, Hudson Strode. The Journal of American History. 1965, s. 394–396. DOI 10.2307/1908852. JSTOR 1908852. (anglicky) 
 126. WILONSKY, Robert. Trip to Texas Civil War Museum shows why Dallas should never send its Robert E. Lee statue there. Dallas News. April 24, 2018. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 12, 2018. (anglicky) 
 127. Archived copy [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne January 9, 2021. (anglicky) 
 128. Archived copy [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne January 9, 2021. (anglicky) 
 129. Archived copy [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne January 9, 2021. (anglicky) 
 130. Archived copy [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne January 8, 2021. (anglicky) 
 131. Stampp, The Causes of the Civil War, page 59
 132. Stampp, The Causes of the Civil War, pp. 63–65
 133. William C. Davis, Look Away, pp. 97–98
 134. Davis, The Cause Lost p. x
 135. Gallager and Nolan, p. 29
 136. Davis, The Cause Lost, p. 178
 137. A. Cash Koiniger, review of Gallagher's Causes Won, Lost, and Forgotten: How Hollywood and Popular Art Shape What We Know about the Civil War (2008), citing pages 46 and 81, in The Journal of Military History (Jan 2009) 73 (1) p. 286

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BAILEY, Fred Arthur. The Textbooks of the "Lost Cause": Censorship and the Creation of Southern State Histories. The Georgia Historical Quarterly. 1991, s. 507–533. JSTOR 40582363. (anglicky) 
 • BAILEY, Fred Arthur. Free Speech and the Lost Cause in the Old Dominion. The Virginia Magazine of History and Biography. 1995, s. 237–266. JSTOR 4249508. (anglicky) 
 • Barnhart, Terry A. Albert Taylor Bledsoe: Defender of the Old South and Architect of the Lost Cause (Louisiana State University Press; 2011) 288 pages
 • BLIGHT, David W. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. [s.l.]: Belknap Press, 2001. Dostupné online. ISBN 978-0-674-00332-3. (anglicky) 
 • Boccardi, Megan B. "Remembering in black and white: Missouri women's memorial work 1860–1910" (PhD. Dissertation), University of Missouri—Columbia, 2011, online, with detailed bibliography pp. 231–57
 • Coski, John M. The Confederate Battle Flag. (2005) ISBN 0-674-01722-6
 • Cox, Karen L. Dixie's Daughters: The United Daughters of the Confederacy and the Preservation of Confederate Culture (University Press of Florida, 2003)
 • DAVIS, William C. The Cause Lost: Myths and Realities of the Confederacy.. 1st. vyd. Lawrence, Kansas, U.S.A.: Univ Pr of Kansas, 1996. Dostupné online. ISBN 978-0-7006-0809-6. (anglicky) 
 • Davis, William C. Look Away: A History of the Confederate States of America. (2002) ISBN 0-684-86585-8
 • DORGAN, Howard. The doctrine of victorious defeat in the rhetoric of confederate veterans. Southern Speech Communication Journal. 1972, s. 119–130. DOI 10.1080/10417947209372178. (anglicky) 
 • FOSTER, Gaines M. Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause and the Emergence of the New South, 1865–1913. US: Oxford University Press, 1988. Dostupné online. ISBN 978-0-19-505420-0. (anglicky) 
 • Freeman, Douglas Southall, The South to Posterity: An Introduction to the Writing of Confederate History (1939).
 • Gallagher, Gary W. and Alan T. Nolan (ed.), The Myth of the Lost Cause and Civil War History, Indiana University Press, 2000, ISBN 0-253-33822-0.
 • Gallagher, Gary W., Jubal A. Early, the Lost Cause, and Civil War History: A Persistent Legacy (Frank L. Klement Lectures, No. 4), Marquette University Press, 1995, ISBN 0-87462-328-6.
 • Goldfield, David. Still Fighting the Civil War. (2002) ISBN 0-8071-2758-2
 • Gulley, H. "Women and the lost cause: Preserving a Confederate identity in the American Deep South." Journal of historical geography 19.2 (1993): 125
 • HALL, Jacquelyn Dowd. "You Must Remember This": Autobiography as Social Critique. The Journal of American History. 1998, s. 439–465. DOI 10.2307/2567747. JSTOR 2567747. (anglicky) 
 • HATTAWAY, Herman. Clio's Southern Soldiers: The United Confederate Veterans and History. Louisiana History. Louisiana State University, Summer 1971, s. 213–42. (anglicky) 
 • JANNEY, Caroline E. Burying the dead but not the past: Ladies' Memorial Associations and the lost cause. [s.l.]: U of North Carolina P, 2008. Dostupné online. ISBN 978-0-8078-3176-2. (anglicky) 
 • Janney, Caroline E. "The Lost Cause." Encyclopedia Virginia (Virginia Foundation for the Humanities, 2009)
 • The Confederate and Neo-Confederate Reader: The "Great Truth" about the "Lost Cause". Redakce Loewen James W.. Jackson: University Press of Mississippi, 2010. ISBN 978-1-60473-218-4. (anglicky) 
 • Osterweis, Rollin G. The Myth of the Lost Cause, 1865–1900 (1973) online
 • Reardon, Carol, Pickett's Charge in History and Memory, University of North Carolina Press, 1997, ISBN 0-8078-2379-1.
 • SIMPSON, John A. Edith D. Pope and Her Nashville Friends: Guardians of the Lost Cause in the Confederate Veteran. Knoxville, Tennessee: University of Tennessee Press, 2003. ISBN 978-1-57233-211-9. OCLC 750779185 (anglicky) 
 • Stampp, Kenneth. The Causes of the Civil War. (3rd edition 1991)
 • Ulbrich, David, "Lost Cause", Encyclopedia of the American Civil War: A Political, Social, and Military History, Heidler, David S., and Heidler, Jeanne T., eds., W. W. Norton & Company, 2000, ISBN 0-393-04758-X.
 • Wilson, Charles Reagan, Baptized in Blood: The Religion of the Lost Cause, 1865–1920, University of Georgia Press, 1980, ISBN 0-8203-0681-9.
 • Wilson, Charles Reagan, "The Lost Cause Myth in the New South Era" in Myth America: A Historical Anthology, Volume II. 1997. Gerster, Patrick, and Cords, Nicholas. (editors.) Brandywine Press, St. James, NY. ISBN 1-881089-97-5
 • EARLY, Jubal Anderson. A memoir of the last year of the War of Independence, in the Confederate States of America. [s.l.]: Toronto, Printed by Lovell & Gibson, 1866. Dostupné online. (anglicky) 
 • EARLY, Jubal Anderson. The campaigns of Gen. Robert E. Lee. [s.l.]: Baltimore : J. Murphy, 1872. Dostupné online. (anglicky) 
 • GRADY, Benjamin Franklin. The case of the South against the North; or Historical evidence justifying the southern states of the American Union in their long controversy with northern states. [s.l.]: Raleigh, N. C., Edwards & Broughton, 1899. Dostupné online. (anglicky) 
 • EARLY, Jubal Anderson. The heritage of the South. [s.l.]: Lynchburg, Va., Press of Brown-Morrison co., 1915. Dostupné online. (anglicky) 
 • COULTER, E. Merton. The South During Reconstruction, 1865–1877: A History of the South. [s.l.]: LSU Press, 1947. Dostupné online. ISBN 978-0-8071-0008-0. (anglicky) 
 • The Memory of the Civil War in American Culture. Redakce Fahs Elizabeth. [s.l.]: University of North Carolina Press, 2004. ISBN 978-0-8078-5572-0. (anglicky) 
 • Williams, David S. (May 15, 2005). "Lost Cause Religion." New Georgia Encyclopedia.
 • RUBIN, Karen Aviva. The Aftermath of Sorrow: White Women's Search for Their Lost Cause, 1861-1917. [s.l.]: Ph.D. dissertation, Florida State University, 2007. Dostupné online. (anglicky) 
 • WALLACE-SANDERS, Kimberly. Southern Memory, Southern Monuments, and the Subversive Black Mammy. Southern Spaces. June 15, 2009. Dostupné online. DOI 10.18737/M7PK6W. (anglicky) 
 • BONEKEMPER III, Edward H. The Myth of the Lost Cause: Why the South Fought the Civil War and Why the North Won. [s.l.]: Regnery History, 2015. ISBN 978-1-62157-454-5. (anglicky) 
 • TUTOR, Philip. Memory or History? Insight: Throughout the South, memorials with difficult histories pose vexing problems. Anniston Star. January 17, 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 • WATERS, Dustin. How South Carolina history was hijacked to sell the Lost Cause. The State of the Confederacy. Charleston City Paper. December 13, 2017. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-04-16. (anglicky) 
 • BREED, Allen G. 'The lost cause': the women's group fighting for Confederate monuments. The Guardian. August 10, 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 • DUGGAN, Paul. Sins of the Fathers. Washington Post Magazine. November 28, 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 • PALMER, Brian; WESSLER, Seth Freed. The Costs of the Confederacy. Smithsonian Magazine. December 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 • TUTOR, Philip. How the South pays (literally) for the Lost Cause. Anniston Star. December 7, 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 • GATES JR., Henry Louis. The 'Lost Cause' That Built Jim Crow. New York Times. November 8, 2019. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]