Lions Clubs International

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Logo Lions Clubs International
Motto „We serve" (Sloužíme)
Vznik 7. června, 1917
Účel humanitární organizace
Sídlo Oak Brook, Illinois
Hlavní orgán Board of International Directors
Mateřská organizace http://www.lionsclubs.org
Oficiální web www.lci-d122.org

Lions Clubs International (LCI) je jedna z největších mezinárodních humanitárních organizací. Jednou z hlavních oblastí, ve které se angažuje, je pomoc zrakově postiženým v rámci programu péče o zrak, jeho ochranu a obnovu Sight First (Zrak především).[1] Organizace byla založena v roce 1917, dnes sdružuje téměř 1,4 milionu členů na celém světě.[2] LCI je jako jediná nevládní organizace na světě již od roku 1947 členem OSN, konkrétně Hospodářské a sociální rady. Od roku 1978 se každoročně pravidelně koná „Den Lionů" společně s OSN, na kterém se setkávají vrcholní zástupci LCI a OSN za účasti Světové zdravotnické organizace WHO[3].

Cíle lionů[editovat | editovat zdroj]

K cílům lionů patří:

 • Účinně povzbuzovat všechny ochotné sloužit společnosti bez osobního finančního prospěchu. Prosazovat vysoké etické normy v obchodě, průmyslu, zaměstnání, v práci pro veřejnost a v osobním životě.
 • Podporovat zásady dobrého vládního systému a dobrého občanského chování.
 • Aktivně se zajímat o občanské, kulturní, sociální a morální blaho společnosti.

Etický kodex lionů[editovat | editovat zdroj]

 • Činorodou snahou prokazovat přesvědčení o důstojnosti svého poslání, abych si zasloužil uznání za to, co jsem vykonal.
 • Hledat úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco, co mi právem náleží. Avšak nepřijímat žádný úspěch a užitek za cenu ztráty sebeúcty.
 • Mít na paměti, že pro vybudování vlastní existence není nutné ničit existenci někoho jiného. Být loajální k ostatním a pravdivý sám k sobě.
 • Při vzniku pochyb o správnosti a etice svého postoje či jednání vůči ostatním, hledat důvod pochyb především u sebe.
 • Přátelství vidět jako cíl, a ne jako prostředek k dosažení něčeho. Uvědomit si, že pravé přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává, ale přijímá službu v tom duchu, v jakém byla prokázána.
 • Být si vždy vědom svých povinností občana vůči svému národu.
 • Svým bližním pomáhat, být soucitný k nešťastným, podporovat slabé a potřebné.
 • Být obezřetný s kritikou a štědrý s chválou.
 • Budovat, a ne ničit.
Busta zakladatele L.C.I. Melvina Jonese v Madridu

Historie[editovat | editovat zdroj]

Za zakladatele hnutí je považován Melvin Jones (1879-1961), ačkoli mužů, kteří se na založení výrazně podíleli, bylo více. Jones byl chicagský podnikatel v pojišťovnictví. Dařilo se mu natolik, že si mohl už ve 47 letech dovolit vzdát se svého zaměstnání a věnovat se výhradně lionskému hnutí.

První lionský konvent se konal 10. října 1917 v Dallasu. Na tomto sjezdu bylo dohodnuto, že do klubů Lions mohou být přijímány i ženy. Ale už za rok, na 2. konventu v St. Louis, bylo toto usnesení pod tlakem některých členů zrušeno jako předčasné. Trvalo pak dalších 69 let, než bylo rozhodnuto o návratu do původního stavu.

V roce 1918 byl založen časopis „Lions Club Magazine“.

Název „Lions“ byl poprvé vysvětlen na 3. konventu v Chicagu v roce 1919. Jde o Liberty, Intelligence, Our Nation´s Safety (Svoboda, Vzdělání/Porozumění, Bezpečnost našich národů).

Lionismus se začal rychle šířit, v roce 1920 už byly kluby ve všech státech USA a začínaly pronikat do sousední Kanady. Pro jeho rozvoj a zaměření měl zásadní význam vznik Americké nadace pro slepce, která byla ustavena na základě aktivit Helen Keller a její učitelky Anne Sullivan. Založením nadace reagovaly na velmi špatnou situaci nevidomých v Americe 20. let, kdy se navíc vraceli z Evropy často zmrzačení vojáci z 1. světové války. Hlavním zaměřením činnosti lionského hnutí se tak stal program péče o zrak, jeho ochranu a obnovu Sight First (Zrak především). Zahrnuje podporu výzkumu v oblasti očního lékařství, zakládání očních klinik, školení zdravotníků i snahu o vymýcení infekčních očních nemocí.

Organizace nicméně vyvíjí další aktivity na podporu handicapovaných lidí obecně, na pomoc dětem, seniorům a rodinám nebo v oblasti ochrany životního prostředí.

Od roku 1947, kdy lionské ústředí obdrželo od OSN status poradce v Hospodářské a sociální radě, jsou Lioni jedinou nevládní organizací na světě, která se pravidelně účastní činnosti OSN. V průběhu let začaly kluby také spolupracovat s dalšími agenturami OSN, např. FAO nebo UNICEF.

První evropský klub vznikl v roce 1948 ve Švédsku. Po pádu totalitních režimů v roce 1989 začaly vznikat také kluby ve střední a východní Evropě.[2]

Lioni v Česku a na Slovensku[editovat | editovat zdroj]

První pokus založit klub Lions na území Československa byl učiněn v roce 1968 v Brně, ale politická situace to neumožnila.

První klub Lions tak vznikl až 11. května 1990 v Praze pod názvem „LC Praha-Orel“. 6. ledna 1992 zde byl zřízen Distrikt 122 a jeho prvním guvernérem se stal JUDr. Vojtěch Trapl. Současnou guvernérkou je Emilie Štěpánková z Plzně.

Dnes členská základna dosahuje zhruba tisícovky členů ve 46 klubech v Česku a na Slovensku (kluby zůstaly ve společném distriktu i po rozdělení Československa).[2]

V roce 2011 zahájili Lions v jižních Čechách, ale i na jiných místech republiky, projekt Lions Eye („Lví oko“). Jde o projekt bezplatného preventivního vyšetření zraku u předškolních dětí.[4] Od začátku projektu Lions provedli screening očí u téměř 45 tisíc dětí v mateřských školách. Výzvu k návštěvě očního specialisty obdrželo asi 7 tisíc z nich[5].

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Sight first
 2. a b c Oficiální stránky Lions Club International
 3. http://www.lci-d122.org/data/editor/File/CASOPIS/Lion-2008_zima-2009_jaro.pdf
 4. Lions Eye – bezplatné preventivní vyšetření zraku u dětí, vyšlo v časopise Česká oční optika v srpnu 2011
 5. http://www.lci-d122.org/lvi-levie-ocko/