Linie následnictví rakousko-uherského trůnu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Velký znak, podoba z roku 1915: Dvojmonarchie spojená svou dynastií.

Následnictví rakousko-uherského trůnu se vztahuje na osoby, kterých se týká nárok na titul hlavy habsbursko-lotrinské dynastie a rovněž následnictví císařského trůnu rakousko-uherského, respektive královských trůnů uherského, českého, chorvatského a slovinského.

Pořadí odpovídá výnosům pragmatické sankce císaře Karla VI. (1713), která stanovovala nedělitelnost území spadající pod správu habsburské dynastie: Arcivévodství rakouské, České a Uherské království, jakož i jejich državy (Nizozemí, Slezsko atd.) Po roce 1804 pravidla následnictví dosud aplikovaná na územích patřících ještě pod habsbursko-lotrinskou správu, přešla na Rakouské císařství a později, od roku 1867, na Císařství rakousko-uherské. V roce 1918 došlo k detronizaci habsbursko-lotrinského rodu, což souviselo s rozdělením císařství na různé státy, což však nemělo na pořadí následnictví uvnitř starobylé císařské a královské dynastie vliv.

K následnictví rakousko-uherského trůnu jsou způsobilí pouze mužští členové habsbursko-lotrinské dynastie pocházející z legitimního manželství schváleného hlavou rodu.

Pořadí následnictví je založeno na principu mužské primogenitury (salické právo) a to vylučuje ženské potomky a děti z morganatických manželství. Změnu znamenala Pragmatická sankce z roku 1713, která uzákonila, že ženy mají nárok na hlavy rodu v případě, že by nebylo žádného žijícího přímého mužského potomka rodu. Aby byli členové rodu způsobilí k pořadí v následnictví hlavy habsbursko-lotrinského rodu, musejí kromě genealogických nároků splňovat také podmínku katolického vyznání.

Habsbursko-lotrinská dynastie[editovat | editovat zdroj]

Malý habsbursko-lotrinský erb. Tři břevna znázorňují: dynastie habsburskou, rakouskou a lotrinskou.

Potomci císařovny Marie Terezie (z habsburské dynastie) a císaře Františka I. (z domu lotrinského) tvoří dynastii habsbursko-lotrinskou.

Mužští členové habsbursko-lotrinské dynastie (kteří patří k rakousko-uherské, toskánské nebo modenské větvi rodu) jsou nositeli titulu arcivévoda rakouský, princ uherský a český a rovněž predikát Císařská a královská Výsost. Od narození mají tito potomci nárok na pořadí v následnictví rakousko-uherského trůnu.

Zatímco potomci císařské rodiny narození do morganatických svazků jsou z habsbursko-lotrinské dynastie vyloučeni a obvykle jim je uděleno jméno podle některého císařského rodinného panství (jako například hraběcí větev z Merana nebo vévodská rodina Hohenbergů). Princové těchto rodů jsou rovněž vyloučeni z císařského následnictví. To je příklad třeba vévody Maxmiliána z Hohenbergu z roku 1916 z morganatického manželství poté, co se jeho otec následník trůnu František Ferdinand roku 1900 oženil s Žofií Chotkovou.

Pragmatická sankce[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Pragmatická sankce.
Pragmatická sankce císaře Karla VI.

Pragmatická sankce je hlavní zákon vydaný císařem Karlem VI. roku 1713. Jelikož poslední mužský zástupce původní habsburské dynastie neměl žádného mužského potomka, a dynastie by tudíž po jeho smrti vymřela, rozhodl se svěřit následnictví svých držav (Arcivévodství rakouského, Království uherského a českého a k nim náležejících území) své dceři, příští císařovně Marii Terezii, a svému zeti, budoucímu císaři Františkovi I. (z lotrinské dynastie).

Karel VI. následně usiloval o uznání své Pragmatické sankce ze strany ostatních evropských států, což se mu také postupně podařilo. Přesto se po jeho smrti roku 1740 rozpoutala válka o rakouské dědictví a teprve smlouva z Aix-la-Chapelle z roku 1748 uznala následnictví nové habsbursko-lotrinské dynastie.

Pořadí následnictví v roce 2011[editovat | editovat zdroj]

Otto Habsbursko-Lotrinský, roku 2011 zesnulý následník rakousko-uherského trůnu.

Osoby uvedené na následujícím seznamu požívají všech práv a poct Prvního řádu vyplývajících z gothajského almanachu, který zahrnuje panovnické rody (vládnoucí v současnosti či v minulosti).

Současným následníkem trůnu ("č. 0" na seznamu) je princ Karel Habsbursko-Lotrinský, narozený 11. ledna 1961. Následníkem trůnu se stal abdikací svého otce, Otty Habsbursko-Lotrinského (1912–2011), arcivévody rakouského, korunního prince uherského, 1. ledna 2007.

  Potomci Karla Habsbursko-Lotrinského (nar. 1961), syna Otty Habsbursko-Lotrinského
  Leopold II.František I.František KarelKarel LudvíkOta František JosefKarel I.Otto von Habsburg
 1. Arcivévoda Ferdinand Zvonimír Habsbursko-Lotrinský (nar. 1997), syn Karla
  Potomci Oty Habsbursko-Lotrinského (1912–2011); syn císaře Karla I.
 2. Arcivévoda Jiří Habsbursko-Lotrinský (nar. 1964), syn Oty
 3. Arcivévoda Karel Konstantin Habsbursko-Lotrinský (nar. 2004), syn Jiřího
  Potomci císaře Karla I. (1887–1922)
  Leopold II.František I.František KarelKarel Ludvík Ota František JosefKarel I.Robert Rakouský-d'Este
 4. Arcivévoda vavřinec Rakouský-Este (nar. 1955), syn Roberta Rakouského-Este (1915–1996), syna císaře Karla I.
 5. Vévoda Amedeo Belgický (nar. 1986), princ belgický, arcivévoda rakouský, syn Vavřince
 6. Vévoda Joachim Belgický (nar. 1991), princ belgický, arcivévoda rakouský, syn Vavřince
 7. Arcivévoda Gerhard Rakouský-Este (nar. 1957), syn Roberta
 8. Arcivévoda Martin Rakouský-Este (nar. 1959), syn Roberta
 9. Arcivévoda Bartoloměj Rakouský-Este (nar. 2006), syn Martina
 10. Arcivévoda Emanuel Rakouský-Este (nar. 2008), syn Martina
 11. Arcivévoda Ludvík Rakouský-Este (nar. 2011), syn Martina
  Leopold II.František I.František KarelKarel Ludvík Ota František JosefKarel I.Felix Rakouský
 12. Arcivévoda Karel Filip Rakouský (nar. 1954), syn Felixe Rakouského (1916–2011)
 13. Arcivévoda Štěpán Rakouský (nar. 1961), syn Felixe Rakouského (1916–2011)
 14. Arcivévoda Ondřej Rakouský (nar. 1994), syn Istvána
 15. Arcivévoda Pavel Rakouský (nar. 1997), syn Istvána
  Leopold II.František I.František KarelKarel Ludvík Ota František JosefKarel I.Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský
 16. Arcivévoda Rudolf Habsbursko-Lotrinský (nar. 1950), syn Karla Ludvíka (1918–2007), syna císaře Karla I.; ženatý s baronkou Hélène de Villenfagne de Vogelsanck
 17. Arcivévoda Karel Kristián Habsbursko-Lotrinský (nar. 1977), syn předešlého; ženatý s Estelle de Saint-Romain
 18. Arcivévoda Jan Habsbursko-Lotrinský (nar. 1981), bratr předešlého
 19. Arcivévoda Thomas Habsbursko-Lotrinský (nar. 1986), bratr předešlého
 20. Arcivévoda František-Ludvík Habsbursko-Lotrinský (nar. 1988), bratr předešlého
 21. Arcivévoda Michael Habsbursko-Lotrinský (nar. 1990), bratr předešlého
 22. Arcivévoda Josef Habsbursko-Lotrinský (nar. 1991), bratr předešlého
 23. Arcivévoda Karel Kristián Habsbursko-Lotrinský (nar. 1954), syn Karla Ludvíka (1918–2007), syna císaře Karla I.; ženatý s princeznou Marií Astrid Lucemburskou
 24. Arcivévoda Emerich (Imre) Habsbursko-Lotrinský (nar. 1985), syn předešlého; ženatý s Kathleen Elizabeth Walkerovou
 25. Arcivévoda Kryštof Habsbursko-Lotrinský (nar. 1988), bratr předešlého; ženatý s Adelaïde Drapé-Frisch
 26. Arcivévoda Alexandr Habsbursko-Lotrinský (nar. 1990), bratr předešlého
 27. Arcivévoda Karel Petr Habsbursko-Lotrinský (nar. 1955), syn Rudolfa (1919–2010), syna císaře Karla I.
 28. Arcivévoda Lorenz Habsbursko-Lotrinský (nar. 2003), syn předešlého
 29. Arcivévoda Simeon Habsbursko-Lotrinský (nar. 1958), syn Rudolfa (1919–2010), syna císaře Karla I.
 30. Arcivévoda Jan Habsbursko-Lotrinský (nar. 1997), syn předešlého
 31. Arcivévoda Ludvík Habsbursko-Lotrinský (nar. 1998), bratr předešlého
 32. Arcivévoda Filip Habsbursko-Lotrinský (nar. 2007), bratr předešlého
  Potomci arcivévody Maxmiliána Rakouského (1895–1952), bratra císaře Karla I.
  Leopold II.František I.František Karel Habsbursko-LotrinskýKarel Ludvík Rakousko-UherskýOta František JosefMaxmilián Evžen Rakouský
 33. Arcivévoda Maxmilián Habsbursko-Lotrinský (nar. 1961), syn Maximiliánova staršího syna Ferdinanda
 34. Arcivévoda Mikuláš Habsbursko-Lotrinský (nar. 2005), syn předešlého
 35. Arcivévoda Konstantin Habsbursko-Lotrinský (nar. 2007), bratr předešlého
 36. Arcivévoda Jindřich Habsbursko-Lotrinský (nar. 1925), mladší syn Maximiliána
 37. Arcivévoda Filip Habsbursko-Lotrinský (nar. 1962), syn předešlého
 38. Arcivévoda Ferdinand Habsbursko-Lotrinský (nar. 1965), bratr předešlého
 39. Arcivévoda Jakub Maxmilián Habsbursko-Lotrinský (nar. 2002), syn předešlého
 40. Arcivévoda Konrád Habsbursko-Lotrinský (nar. 1971), strýc předešlého
  Potomci arcivévody a vládnoucího velkovévody Ferdinanda IV. Toskánského (18351908)
  Leopold II.Ferdinand III. ToskánskýLeopold II. ToskánskýFerdinand IV. ToskánskýPetr FerdinandGotfrídLeopold František
 41. Arcivévoda Leopold František Habsbursko-Lotrinský, vévoda toskánský (nar. 1942)
 42. Arcivévoda Zikmund Habsbursko-Lotrinský, velkovévoda (titulární) toskánský (nar. 1966) (hlava toskánských Habsburků), syna Leopolda Františka (1942-), pra-pra-pra-vnuk císaře Leopolda II.
 43. Arcivévoda Amadeo Habsburský, velkovévoda toskánský (2001-), syn Zikmunda (1966-)
 44. Arcivévoda Maxmilián Habsburský, vévoda toskánský (2004-), syn Zikmunda (1966-)
 45. Arcivévoda Guntram Habsburský, vévoda toskánský (1967-), syn Leopolda Františka (1942-)
 46. Arcivévoda Radbot Habsburský, vévoda toskánský (1938-), syn Jiřího (19051952)
 47. Arcivévoda Jiří Habsburský, vévoda toskánský (1952-), syn Jiřího (19051952)
  Potomci arcivévody Karla Salvátora Habsbursko-Toskánského (18391892, bratr vládnoucího velkovévody Ferdinanda IV.)
 48. Arcivévoda Dominik Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1937)
 49. Arcivévoda Leopold Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1956)
 50. Arcivévoda Alexandr Salvátor Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1959)
 51. Arcivévoda Konstantin Habsburský, vévoda toskánský (nar. 2002)
 52. Arcivévoda Pavel Salvátor Habsburský, vévoda toskánský (nar. 2003)
 53. Arcivévoda Ondřej Salvátor Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1936)
 54. Arcivévoda Tadeáš Salvátor Habsburský, vévoda toskánský (nar. 2002)
 55. Arcivévoda Kazimír Salvátor Habsburský, vévoda toskánský (nar. 2003)
 56. Arcivévoda Marek Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1946)
 57. Arcivévoda Jan Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1947)
 58. Arcivévoda Michael Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1949)
 59. Arcivévoda František Salvátor Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1927)
 60. Arcivévoda Karel Salvátor Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1936)
 61. Arcivévoda Matyáš Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1971)
 62. Arcivévoda Jan Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1974)
 63. Arcivévoda Bernard Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1977)
 64. Arcivévoda Benedikt Habsburský, vévoda toskánský (nar. 1983)
  Potomci arcivévody Josefa Habsbursko-Lotrinského, palatina uherského (17761847)
  Leopold II.Josef, uherský palatinJosef Karel Ludvík Josef August RakouskýJosef František
 65. Arcivévoda Josef Árpád Habsburský (nar. 1933) (hlava linie uherských Habsburků), pra-pra-pra-vnuk císaře Leopolda II. přes jeho syna arcivévodu Josefa, palatina uherského, syn Josefa Františka
 66. Arcivévoda Josef Karel Habsburský (nar. 1960)
 67. Arcivévoda Josef Habsburský (nar. 1994)
 68. Arcivévoda Pavel Leo Habsburský (nar. 1996)
 69. Arcivévoda Ondřej Habsburský (nar. 1963)
 70. Arcivévoda Bedřich Cyprián Habsburský (nar. 1995)
 71. Arcivévoda Petr Habsburský (nar. 1997)
 72. Arcivévoda Mikuláš Habsburský (nar. 1973)
 73. Arcivévoda Benedikt Alexandr Habsburský (nar. 2005, syn Ondřeje Augustina (1963-)
 74. Arcivévoda Mikuláš Habsburský (nar. 2003), syn Mikuláše (1973-)
 75. Arcivévoda Santiago Habsburský (nar. 2006), syn Mikuláše (1973-)
 76. Arcivévoda Jan Habsburský (nar. 1975)
 77. Arcivévoda Štěpán Habsburský (nar. 1934)
 78. Arcivévoda Géza Habsburský (nar. 1940), syn Josefa Františka
 79. Arcivévoda Michael Habsburský (nar. 1942)
 80. Arcivévoda Eduard Habsburský (nar. 1967)
 81. Arcivévoda Pavel Benedikt Habsburský (nar. 2000)
 82. Arcivévoda Pavel Rudolf Habsburský (nar. 1968)

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Ordre de succession au trône d'Autriche-Hongrie na francouzské Wikipedii, Line of succession to the Austro-Hungarian throne na anglické Wikipedii a Thronfolge (Österreich-Ungarn) na německé Wikipedii.


Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Gothajský almanach: nové vydání (anglicky) z roku 1998
 • L’Intermédiaire des chercheurs et curieux (ICC): vydávaný 11× ročně. Tato revue obsahuje rubriku s názvem «Carnet impérial, royal et ducal» (Císařský, královský a vévodský zápisník) a věnuje se především občanskému životu (převážně evropských) členů rodů panujících dnes či v minulosti
 • Chantal de Badts de Cugnac a Guy Coutant de Saisseval Le Petit Gotha, první vydání r. 1993, nové rozšířené a aktualizované vydání z roku 2002, editor: Le Petit Gotha, 989 stran: viz str. 176 «LISTE DE SUCCESSION en janvier 2002» («Seznam následnictví v lednu 2002») v kapitole věnované «EMPIRE D’AUTRICHE-HONGRIE» - Rakousko-uherské císařství
 • Jean-Fred Tourtchine, L’Empire d’Autriche (ve 3 svazcích), sbírka Les Manuscrits du Cèdre. Dictionnaire historique et généalogique, CEDRE (Cercle d'études des dynasties royales européennes), 265 stran, dernier volume publié en 1992, ISSN 0993-3964
 • Nicolas Enache, La Descendance de Marie-Thérèse de Habsbourg, reine de Hongrie et de Bohême (Potomci Marie Terezie Habsburské, královny uherské a české), 1996, editované L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 795 stran

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]