Přeskočit na obsah

Latinská rčení, L

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

V tomto článku jsou uvedena některá známá latinská rčení, začínající písmenem L.

Latina měla na evropskou kulturu hluboký a dlouho trvající vliv. Od římské antiky přes křesťanství a humanismus až do 18. století byla její znalost u vzdělaných lidí samozřejmostí. V některých oborech se s latinskými názvy stále pracuje, užívají se různé obraty a ve starší literatuře se najde množství latinských citátů. Protože latinských obratů, rčení a přísloví je mnoho, je seznam vybraných seřazen podle abecedy a rozdělen podle počátečních písmen do samostatných článků.

Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála L (Evangeliář z Echternachu, 8. stol.)

La[editovat | editovat zdroj]

 • Labor omnia vincit – „Práce všechno přemáhá“, heslo státu Oklahoma podle Vergiliova „Láska všechno přemáhá“
 • Laborare est orare – „Pracovat je modlit se“, podle benediktinského „Modli se a pracuj“
 • Lacrima nihil citius arescit – „Nic neuschne tak rychle jako slzy“ (Cicero)
 • Laesa majestas – „urážka majestátu“
 • Laeso et invicto militi – „Zraněnému, ale neporaženému vojínovi“, na pomnících
 • Lapidem, non hominem putes. – „Máš mne za kámen, ne za člověka“
 • Lapis philosophorum – „kámen filosofů“, kámen mudrců
 • Lapsus calami – „chyba rákosu (pera)“, drobné přepsání
 • Lapsus linguae – „chyba jazyka“, přeřeknutí
 • Lapsus memoriae – „chyba paměti“
 • Latet anguis in herba. – „V trávě číhá had“, (Vergilius, Ekloga 3,93)
 • Latet error equo. Ne credite, Teucri. – „V tom koni se skrývá podvod. Nevěřte, Teucrové“, varuje Laokoon před trojským koněm (Vergilius, Aeneis)
 • Lauda Sion Salvatorem… – „Chval, Sione, spasitele…“, začátek hymnu Tomáše Akvinského
 • Laudator temporis acti – člověk, který vychvaluje minulost, (Horatius, Ars poetica 173)
 • Laudetur Jesus Christus – „Pochválen buď Ježíš Kristus“, katolický pozdrav
 • Laus alit artes. – „Chválou se živí umění“
 • Laus deo. – „Chvála Bohu“
 • Laus in ore proprio foetescit. – „Chvála z vlastních úst smrdí“, samochvála smrdí
 • Lavabo inter innocentes manos meas. – „Umyji si ruce mezi nevinnými"!!kk, Žalm 25,1
 • Laxabo rete. – „Spustím sítě.“ (Lukáš 5,5) Biskupské heslo Františka kardinála Tomáška

Le[editovat | editovat zdroj]

 • Lector benevole – „laskavý čtenáři“
 • Lectori salutem. – „Čtenáři pozdrav!“
 • Lege artis – „podle pravidel (daného) umění“, správně, jak to má být
 • Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. – „Zákon musí být krátký, aby ho i neučení dodržovali“ (Seneca, Listy 94,38, z Poseidonia)
 • Leges sine moribus vanae.- „Zákony bez dobrých mravů nemají smysl.“ (Horatius, Ódy 3,23; motto University of Pennsylvania)
 • Legi, intellexi, condemnavi. – (řecky: „Anegnón, agnón, kategnón“) „Přečetl jsem, pochopil, odsoudil“, císař Julián křesťanským biskupům
 • Legibus idcirco omnes servimus ut liberi esse possimus – „Zákony všichni posloucháme proto, abychom mohli být svobodní“ (Cicero, Pro Cluentio 53,146)
 • Legibus solutus – (panovník) „není vázán zákony“
 • Lenta ira deorum est - "Hněv bohů je pomalý", srv. "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě."
 • Leti mille repente viae. – „Tisíce cest (vede) najednou k smrti“ (Albius Tibullus)
 • Lex mihi ars. – „Zákonem je mi umění“
 • Lex posterior derogat priori. – „Pozdějším zákonem se ruší předchozí“
 • Lex specialis derogat legi generali. – „Zvláštní zákon vyjímá z (platnosti) obecného“
 • Lex talionis – „zákon odvety“, princip rovné odplaty, „oko za oko, zub za zub“

Li[editovat | editovat zdroj]

 • Libenter homines id, quod volunt, credunt. – „Lidé ochotně věří tomu, co chtějí“, srv. „přání otcem myšlenky“ (César)
 • Liber signatum septem sigillis – „kniha (svitek) se sedmi pečetěmi“ (Bible, Zj 5,1)
 • Libertas est potestas faciendi id quod jure licet. – „Svoboda je možnost dělat, co zákon dovoluje“ (Cicero)
 • Libertas Securitas Justitia – „Svoboda Bezpečnost Spravedlnost“ (heslo Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (FRONTEX))
 • Liberum arbitrium – „svobodná vůle“, svobodné rozhodnutí
 • Liberum veto – „veto svobodných“, právo veta ve šlechtickém parlamentu
 • Licentia poetica – „básnická licence“, co se básníkovi trpí (Seneca)
 • Licet. – „je dovoleno, dovoluje se“
 • Ligna in silvam ferre – „Nosit dřevo do lesa“
 • Limbus – místo odpočinku zemřelých před vykoupením

Lo[editovat | editovat zdroj]

 • Loci communes – „obecná místa (topoi)“, banality
 • Loco citato (l.c.) – „na již citovaném místě“, tamtéž
 • Loco sigilli (l.s.) – „místo pečeti (razítka)“
 • Locum tenens – „místodržitel“, zástupce
 • Locus amoenus – „krásné místo“, citát
 • Locus communis – „obecné místo“, banalita
 • Locus delicti – „místo činu“
 • Locus minoris resistentiae – „místo nejmenšího odporu“
 • Locuciones latinas – latinská přísloví
 • Longe absit. – „zdaleka, vůbec ne“
 • Longe fugit, qui suos fugit. – „Daleko utíká, kdo utíká před vlastními“ (Varro)
 • Longe lateque – „do šíře a do dáli“, daleko široko

Lu[editovat | editovat zdroj]

 • Ludi paganorum – „pohanské hry“
 • Lumen naturale – „přirozené světlo“ rozumu
 • Lupus est homo homini. – „Člověk je člověku vlkem“ (Plautus, Komedie oslovská 495)
 • Lupus in fabula – „(jako) vlk v bajce“, objeví se, když se o něm mluví“ (Terentius); srv. české „My o vlku a vlk za humny“
 • Lupus non curat numerum. – „Vlk na počet nehledí.“ (Vergilius)
 • Lupus pilum mutat, non mentem. – „Vlk mění srst, ne povahu“
 • Lux et dux – „světlo a vůdce“
 • Lux et veritas  – „světlo a pravda“
 • Lux in tenebris – „Světlo v temnotách“ (Komenský), citát z Bible, J 1,12
 • Lux mundi – „Světlo světa“

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]