Přeskočit na obsah

Latinská rčení, B

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Inticiála B, (Bernard z Clairvaux)

Ba[editovat | editovat zdroj]

 • Barba non facit philosophum – „vousy nedělají filosofa“ (Aulus Gellius)
 • Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli – „zde jsem barbar, protože mi nikdo nerozumí“; stesk římského básníka Ovidia ve vyhnanství v Dacii

Be[editovat | editovat zdroj]

 • Beata Virgo Maria – „blažená Panno Maria“
 • Beati monoculi in regione caecorum – „blažení jednoocí v království slepých“, srv. české „mezi slepými jednooký králem“
 • Beati pacifici – „požehnaní mírní“, jedno z Blahoslavenství (Mt 5)
 • Beati pauperes spiritu – „požehnaní chudí v Duchu“ (Mt 5,3)
 • Beati possidentes – „blaze držitelům“; právní zásada, která konstatuje zvýhodnění osob, které mají při sporu faktickou moc nad spornou věcí.
 • Beatus ille qui procul negotiis... – „Blaze tomu, kdo daleko od zištných jednání zděděná pole svými býčky orá...“, chvála venkovského života (Horatius, Epody).
 • Bella, horrida bella – „války, strašné války“ (Vergilius)
 • Bella gerunt alii, tu felix Austria nube – „jiní ať válčí, ty šťastné Rakousko slav sňatky“ (motto císaře Maxmiliána I.)
 • Bella matribus detestata – „války, jež matky proklínají“ (Horatius)
 • Bellum omnium contra omnes – „válka všech proti všem“ (Thomas Hobbes)
 • Bellum se ipsum alet – „válka se bude živit sama“ (Cato starší)
 • Bene docuit, qui bene distinguit – „dobře učil, kdo dobře rozlišoval“; scholastická zásada
 • Bene ferre magnam / disce fortunam – „uč se dobře snášet velké štěstí“ (Horatius, Carmina 3, 27, 74)
 • Bene meritus - „Po zásluze“ (plaketa Ministerstva spravedlnosti ČR za přínos pro justici, za celoživotní přínos pro justici nebo za mimořádný počin)
 • Bene vixit, qui bene latuit – „dobře žil, kdo se dobře skryl“ (Ovidius, Tristia 3,4,25)
 • Benedicite omnia opera – „všechna (jeho) díla ať chválí (Hospodina)“ (Žalm 118,26 Ž 118, 26 (Kral, ČEP))
 • Benedictus, qui venit in nomine Domini – „požehnaný ten, kdo přichází ve jménu Páně“ (Žalm 118,26 Ž 118, 26 (Kral, ČEP))
 • Beneficia non obtruduntur – „dobrodiní se nikomu nevnucuje“
 • Beneficium accipere est libertatem vendere – „přijmout dar je prodat svobodu“
 • Benevole lector – „laskavý čtenáři“
 • Bestiarum more – „po způsobu zvířat“, jako dobytek

Bi[editovat | editovat zdroj]

 • Biblia pauperum – „Bible chudých“, obrázkové líčení biblických příběhů pro negramotné
 • Bis ad eundem lapidem offendere – „dvakrát zakopnout o stejný kámen“, opakovat chybu
 • Bis dat qui cito dat – „dvakrát dává, kdo rychle dává“ (Publius Syrus)
 • Bis de eadem re ne sit actio – „nejedná se dvakrát o téže věci“
 • Bis idem non est idem – „dvakrát totéž není totéž“
 • Bis pueri senes – „stařec je dvakrát dítě“
 • Bis repetita placent – „co se opakuje, to se líbí“
 • Bis vivit, qui bene vivit – „dvakrát žil, kdo dobře žil“

Bo[editovat | editovat zdroj]

 • Bona fide – „v dobré víře“, například že prodávající věc neukradl
 • Bona fides praesumitur – „dobrá víra se předpokládá“
 • Bona mente – „v dobrém úmyslu“, „ochotně“[1]
 • Bona officia – „dobré služby“, zejména pomoc proti nepřátelům
 • Boni pastoris est tondere pecus non deglubere – „dobrý pastýř ovce stříhá, nestahuje je z kůže“, podle Suetonia řekl prý císař Tiberius o svých místodržitelích.
 • Bonum commune – „společné, obecné dobré“
 • Bonum magis carendo quam fruendo cernitur – „dobrého si člověk víc všímá, když mu chybí než když je má“
 • Bonus vir semper tiro – „dobrý muž je vždycky v učení“ (Martialis)

Br[editovat | editovat zdroj]

 • Breve et irreparabile tempus omnibus est vita – „život je pro každého krátký a nenapravitelný čas“
 • Brevi manu – „bez okolků“
 • Brevis esse laboro, / obscurus fio – „snažím se být stručný a stávám se nesrozumitelný“
 • Brevis oratio penetrat caelos – „krátká modlitba proniká nebesa“

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

 1. Bona mente. In: Ottův slovník naučný. Praha: J. Otto, 1891. Dostupné online. Díl čtvrtý. S. 326.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]