Kyselina trifluoroctová

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Kyselina trifluoroctová
Strukturní vzorec
Strukturní vzorec
Molekula
Molekula
Obecné
Systematický název kyselina trifluorethanová
Ostatní názvy TFA
Funkční vzorec CF3COOH
Sumární vzorec C2HF3O2
Vzhled bezbarvá kapalina
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 200-929-3
Indexové číslo 607-091-00-1
SMILES FC(F)(F)C(O)=O
Vlastnosti
Molární hmotnost 114.03 g/mol
Teplota tání -15.4 °C
Teplota varu 72.4 °C
Hustota 1.5351 g/cm3 (20 °C)
Disociační konstanta pKa 0.3
Rozpustnost ve vodě mísitelná
Bezpečnost
Žíravý
Žíravý (C)
R-věty R20 R35 R52/53
S-věty (S1/2) S9 S26 S27 S28 S45 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Kyselina trifluoroctová (TFA) je chemická sloučenina s chemickým vzorcem CF3CO2H. K této karboxylové kyselině jsou navázány tři velmi elektronegativní atomy fluoru. Kyselina je derivátem od kyseliny octové. Trifluoroctová kyselina je přitom skoro stotisíckrát kyselejší. Kyselina je široce používána v organické chemii.[zdroj?]