Kyselina trichloroctová

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Kyselina trichloroctová
Strukturní vzorec
Strukturní vzorec
Molekula
Molekula
Obecné
Systematický název kyselina trichlorethanová
Triviální název TCA
Funkční vzorec CCl3COOH
Sumární vzorec C2HCl3O2
Vzhled bílá krystalická látka
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(O)=O
Vlastnosti
Molární hmotnost 163.4 g/mol
Teplota tání 57 °C
Teplota varu 196 °C
Hustota 1.63 g/cm3 (20 °C)
Disociační konstanta pKa 0.77
Rozpustnost ve vodě mísitelná
Žíravý
Žíravý (C)
R-věty R35 R50/53
S-věty S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Kyselina trichloroctová je chemická sloučenina s chemickým vzorcem CCl3CO2H. K této karboxylové kyselině jsou navázány tři velmi elektronegativní atomy chlóru. Kyselina je derivátem kyseliny octové, kdy tři vodíkové atomy v methylové skupině jsou nahrazeny atomy chloru.

Připravuje se reakcí kyseliny octové s chlórem za použití vhodného katalyzátoru.

CH3COOH + 3Cl2 → CCl3COOH + 3HCl

Je široce využívána v biochemii ke srážení (precipitaci) makromolekul, jako proteiny, DNA, RNA a podobně. Její sodná sůl je používána jako herbicid.