Kyselina trichloroctová

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Kyselina trichloroctová
Strukturní vzorec
Strukturní vzorec
Molekula
Molekula
Obecné
Systematický název kyselina trichlorethanová
Triviální název TCA
Funkční vzorec CCl3COOH
Sumární vzorec C2HCl3O2
Vzhled bílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(O)=O
Vlastnosti
Molární hmotnost 163.4 g/mol
Teplota tání 57 °C
Teplota varu 196 °C
Hustota 1.63 g/cm3 (20 °C)
Disociační konstanta pKa 0.77
Rozpustnost ve vodě mísitelná
Bezpečnost
Žíravý
Žíravý (C)
R-věty R35 R50/53
S-věty S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Kyselina trichloroctová je chemická sloučenina s chemickým vzorcem CCl3CO2H. K této karboxylové kyselině jsou navázány tři velmi elektronegativní atomy chlóru. Kyselina je derivátem kyseliny octové, kdy tři vodíkové atomy v methylové skupině jsou nahrazeny atomy chloru.

Připravuje se reakcí kyseliny octové s chlórem za použití vhodného katalyzátoru.

CH3COOH + 3Cl2 → CCl3COOH + 3HCl

Je široce využívána v biochemii ke srážení (precipitaci) makromolekul, jako proteiny, DNA, RNA a podobně. Její sodná sůl je používána jako herbicid.