Krizová komunikace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Krizová komunikace patří mezi klíčové disciplíny public relations a je nedílnou součástí krizového managementu. Její úspěšné zvládnutí má zásadní význam pro ochranu a zachování dobrého jména podniku, instituce, neziskové organizace nebo veřejně exponované osoby v jejíž prospěch je vykonávána.

Úkol krizové komunikace[editovat | editovat zdroj]

Podstata krizové komunikace spočívá v prevenci vypuknutí krize její včasnou identifikací – prostřednictvím analýzy informačních toků uvnitř i vně subjektu (firmy, instituce, neziskové organizace), respektive v komunikačním zvládnutí krize poté, co se rozhořela. A to především s cílem omezit nebo úplně vyloučit negativní vliv krizové situace na dobrou pověst a následné fungování subjektu a na jeho schopnost dostát smluvním závazkům a stanoveným cílům. Proto má krizová komunikace mimořádný význam pro omezení ztrát, respektive zachování další existence subjektů postižených krizovou situací (např. imageové krize, zlomyslné útoky, krize spojené s působením přírodních živlů, podnikové krize). Stejně významná je také pro celou řadu zájmových skupin krizí postiženého subjektu ( zaměstnance – z hlediska zachování pracovních míst, místní komunity – pro zachování stability v regionu, ve kterém je subjekt aktivní, dodavatele – kterým hrozí nebezpečí ztráty významného odběratele apod.).

Zaměření krizové komunikace[editovat | editovat zdroj]

Za účelem splnění stanoveného zadání se krizová komunikace zaměřuje na pozitivní práci s pověstí firmy, instituce, neziskové organizace nebo veřejně exponované osoby, stejně jako s náladami a postoji jejich klíčových zájmových skupin. Vychází z toho, že bez ohledu na skutečný stav nelze krizi považovat za překonanou, pokud o tom nebudou přesvědčeny také všechny klíčové zájmové skupiny.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Radek Chalupa, Efektivní krizová komunikace – pro všechny manažery a PR specialisty. Praha, Grada Publishing 2012, 176 stran. ISBN 978-80-247-4234-2.
  • Tomáš Zdechovský, A Short Discussion of Crisis Management – Practical Experience with the 2006 Electoral Campaign in the Czech Republic. Brno, Středoevropské politické studie, 2-3 / IX / jaro-léto 2007 / spring-summer 2007, ISSN 1212-7817.
  • Roman Zuzák, Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi). Praha, Professional Publishing, 2004, ISBN 80-86419-74-6
  • Roman Zuzák, Königová Martina, Krizové řízení podniku. Praha, Grada, 2. akt. a rozšířené vydání, 2009, ISBN 978-80-247-3156-8

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]