Kouřimská tabule

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kouřimská tabule
Přírodní rezervace Stráně u splavu

Nejvyšší bod 400 m n. m. (vrstevnice)
Rozloha 167,9 km²

Nadřazená jednotka Českobrodská tabule
Sousední
jednotky
Čelákovická pahorkatina
Sadská rovina
Kolínská tabule
Bylanská pahorkatina
Benešovská pahorkatina
Hornosázavská pahorkatina
Podřazené
jednotky
Chrástecká část
Malotická část

Světadíl Evropa
Stát Česko Česko
Horniny slínovec, jílovec, pískovec, svor, rula, migmatit, amfibolit
Povodí VýrovkaLabe
Souřadnice

Kouřimská tabule je geomorfologický okrsek ve střední a jihovýchodní části Českobrodské tabule, ležící v okresech Kolín a Nymburk ve Středočeském kraji.

Poloha a sídla[editovat | editovat zdroj]

Řeka Výrovka u Kouřimi
Lechův kámen na svahu Staré Kouřimi

Území okrsku leží zhruba mezi sídly Bříství (na severozápadě), Pečky (na severu), Kolín (na severovýchodě), Zásmuky (na jihovýchodě), Horní Kruty (na jihu) a Vitice (na západě). Zcela uvnitř okrsku leží titulní město Kouřim a větší obce Plaňany a Poříčany.[1]

Charakter území[editovat | editovat zdroj]

Je to plochá pahorkatina vzniklá na turonských slínovcích, písčitých slínovcích, jílovcích a pískovcích zakrývajících svory, svorové ruly, ortoruly, migmatity a amfibolity, vycházející v údolních zářezech a na elevacích. Tvoří převážně akumulační reliéf rozsáhlých staropleistocenních a středopleistocenních teras Labe, většinou zakrytých sprašemi a proříznutých hlubokými erozními údolími epigenetického původu v povodí Výrovky, odkrývajících křídové a krystalinické podloží. Staropleistocenní erozí byly vypreparovány rulové a amfibolitové suky s příbojovými uloženinami křídového moře. Pahorkatina je zalesněná asi ze 3% hlavně na svazích údolíček – borové porosty se smrkem nebo dubem, smrkové porosty, ojediněle dubohabřiny, hojné akátiny. Srázy jsou ojediněle i travnaté, dominují rozlehlá pole, v okolí Kouřimi jsou sady. Na Bečvárce vznikla kaskáda rybníků. Jsou zde stopy po osídlení ze slovanské doby hradištní. Okrsek zahrnuje chráněná území PR Stráň u Chroustova, PR Stráně u splavu, PP Lom u Radimi, PP Stébelnatá rula, PP Sládkova stráň a PP Lom u Nové Vsi.[2]

Geomorfologické členění[editovat | editovat zdroj]

Okrsek Kouřimská tabule (dle značení Jaromíra Demka VIB–3E–4) náleží do celku Středolabská tabule a podcelku Českobrodská tabule.

Dále se člení na geomorfologické části Chrásteckou na severu a Malotickou na jihu.[3]

Tabule sousedí s dalšími okrsky Středolabské tabule (Čelákovická pahorkatina na severozápadě, Sadská rovina na severu, Kolínská tabule na východě, Bylanská pahorkatina na západě) a s celky Benešovská pahorkatina na západě a Hornosázavská pahorkatina na jihovýchodě.[2]

Významné vrcholy[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšším bodem okrsku je vrstevnice (400 m) v jižní části, při hranici s Benešovskou pahorkatinou.[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Kouřimská tabule na Mapy.cz
  2. a b DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 2. vyd. Brno: AOPK ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. 
  3. a b BALATKA, Břetislav; KALVODA, Jan. Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha: Kartografie Praha, 2006. ISBN 80-7011-913-6. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]