Kostra grafu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Kostra (červeně) grafu (černě)

V teorii grafů je kostra souvislého grafu G takový podgraf souvislého grafu G na množině všech jeho vrcholů, který je stromem.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Algoritmy pro hledání kostry[editovat | editovat zdroj]

Libovolná kostra[editovat | editovat zdroj]

Následující základní algoritmus je schopen nalézt nějakou (blíže neurčenou) kostru:

 1. Nechť G = (V, E) je graf s n vrcholy a m hranami; seřaďme hrany G libovolně do posloupnosti (e_1, e_2, \ldots, e_m); položme E_0 = 0.
 2. Byla-li již nalezena množina E_{i-1}, spočítáme množinu E_i takto:
  • E_i = E_{i-1} ∪ {e_i}, neobsahuje-li graf (V, E_{i-1}{e_i}) kružnici,
  • E_i = E_{i-1} jinak.
 3. Algoritmus se zastaví, jestliže buď E_i již obsahuje n − 1 hran nebo i = m, tedy se probraly všechny hrany z G. Graf T = (V, E_i) pak představuje kostru grafu G.

Minimální kostra[editovat | editovat zdroj]

Minimální kostra grafu

Je-li navíc definována funkce w:\mathit{E}\rightarrow\mathbb{R} (tzv. ohodnocení hran), má smysl hledat minimální kostru – tedy takovou kostru (\mathit{V}, \mathit{E}'), že výraz

w(E') = \sum_{e \in \mathit{E}'} w(e)

nabývá minimální hodnoty.

Tuto úlohu řeší několik algoritmů (předpokládejme, že je dán souvislý graf G = (V, E) s ohodnocením w):

Kruskalův („hladový“) algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Kruskalův algoritmus.

Předpokládejme navíc, že hrany jsou uspořádány tak, že platí w(e_1) \le w(e_2) \le \ldots \le w(e_m).

Pro toto uspořádání provedeme algoritmus pro hledání libovolné kostry (viz výše). Algoritmus se označuje jako hladový, neboť jednou dosažená rozhodnutí už nikdy nezmění, „hladově“ postupuje přímo k řešení.

Borůvkův algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Borůvkův algoritmus.

Předpokládejme, že ohodnocení hran v grafu je prosté. Algoritmus pracuje ve fázích tak, že postupně spojuje komponenty souvislosti (na počátku je každý vrchol komponentou souvislosti) do větších a větších celků, až zůstane jen jediný, a to je hledaná minimální kostra. V každé fázi vybere pro každou komponentu souvislosti hranu s co nejnižší cenou, která směřuje do jiné komponenty souvislosti a tu přidá do kostry.

Jarníkův algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Jarníkův algoritmus.
 1. Nechť |\mathit{V}| = n a |\mathit{E}| = m. Položme \mathit{E_0} = \empty\;, \mathit{V_0} = \{v\}, kde v je libovolný vrchol G.
 2. Nalezneme hranu e_i = \{x_i, y_i\} \in \mathit{E(G)} nejmenší možné váhy z množiny hran takových, že x_i \in \mathit{V}_{i-1}, y_i \in \mathit{V} \setminus \mathit{V}_{i-1}.
 3. Položíme \mathit{V_i} = \mathit{V}_{i-1} \cup \{y_i\} a \mathit{E_i} = \mathit{E}_{i-1} \cup \{e_i\}.
 4. Pokud žádná taková hrana neexistuje, algoritmus končí a T = (\mathit{V_i}, \mathit{E_i}), jinak pokračuj krokem 2.


Nejrychlejší známý deterministický algoritmus pro hledání minimální kostry grafu vytvořil Bernard Chazelle modifikací Borůvkova algoritmu. Asymptotická časová složitost tohoto algoritmu je O(E α(V)), kde α je inverzní Ackermannova funkce.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]