Korunovace Karla III. a Camilly

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Korunovace Karla III. a Camilly
Základní informace
Datum6. května 2023
StátSpojené království
MístoWestminsterské opatství, Londýn
Webhttps://coronation.gov.uk/

Korunovace Karla III. a jeho manželky Camilly na krále a královnu Spojeného království a zemí Commonwealth realm se uskutečnila v sobotu 6. května 2023 ve Westminsterském opatství.[1] Karel III. se stal panovníkem v okamžiku úmrtí jeho matky, královny Alžběty II.

Součástí obřadu bylo Karlovo pomazání, které symbolizuje jeho duchovní vstup do královské funkce, následované jeho korunovací a intronizací, které představují převzetí světských pravomocí a odpovědností. Camilla byla korunována v kratším a jednodušším obřadu. Po obřadu se dle očekávání královská rodina vydala v průvodu do Buckinghamského paláce, kde pozdravila lid z balkonu. Korunovační obřad Karla a Camilly byl kratší než korunovace jeho matky v roce 1953.

Korunovace Karla a Camilly byla první korunovací britského panovníka v 21. století a 40. korunovací ve Westminsterském opatství od korunovace Viléma I. Dobyvatele 25. prosince 1066.[2][p. 1] Při zápočtu Haroldovy korunovace se jednalo o 41. korunovaci v opatství.

Pozadí[editovat | editovat zdroj]

Karel III.Camilla v kočáře po opuštění Westminsterského opatství

Karel III. se stal automaticky novým králem ihned po smrti své matky Alžběty II. ve čtvrtek 8. září 2022 v 15:10 BST (16:10 SELČ).[4] V sobotu 10. září ho Nástupnická rada prohlásila králem,[5] po čemž následovaly proklamace v dalších zemích Commonwealth realm.[6] Vzhledem k Alžbětinu pokročilému věku byla Karlova korunovace plánována již několik let pod krycím názvem operace Golden Orb.[7][8][9] Za Alžbětiny vlády se schůzky k operaci Golden Orb konaly nejméně jednou ročně za účasti zástupců vlády, anglikánské církve a Karlova personálu.[7]

Hosté[editovat | editovat zdroj]

Na korunovaci bylo pozváno přibližně 2 200 hostů z 203 zemí.[10] Mezi pozvanými byli členové královské rodiny, zástupci anglikánské církve, významní politici ze Spojeného království a Commonwealthu, zahraniční hlavy států a královské rodiny.[11] Stejně jako při předchozích korunovacích, sedělo mnoho účastníků v postranních kaplích Westminsterského opatství, nikoli v hlavní lodi.[12]

Návrat krále s královnou z Westminsterského opatství do paláce

Počet politických účastníků byl výrazně snížen. V roce 1953 bylo pozváno 800 členů parlamentu a více než 900 peerů, tedy prakticky celý parlament Spojeného království. Rozhodnutí nepostavit v opatství lešení pro Karlovu korunovaci však výrazně snížilo počet míst k sezení.[13] Buckinghamský palác zvažoval pozvat pouze 20 členů parlamentu a 20 peerů,[14] ale protesty členů parlamentu a peerů přiměly tento počet více než zdvojnásobit, přičemž konečné rozhodnutí o tom, kdo bude pozván, učinil Úřad vlády.[13] Choti ministrů a ministryň vlády nebyli pozváni, což některé ministry rozzlobilo.[15]

Na radu vlády král původně zakázal pozvaným peerům nosit hodnostní koruny, korunovační roucha a dvorské uniformy, s výjimkou těch, kteří vykonávají specifické ceremoniální role. Pozvaným peerům bylo sděleno, že místo toho musí nosit obleky nebo parlamentní hermelínová roucha, která se obvykle nosí při slavnostním zahájení zasedání nového parlamentu.[12][16] Po protestech peerů král toto rozhodnutí zrušil a pozvaným peerům umožnil nošení korun a korunovačních rouch během obřadu.[17]

Pozvání obdrželo 850 zástupců komunit a charitativních organizací, včetně 450 držitelů medaile Britského impéria a 400 mladých lidí; polovinu z nich nominovala britská vláda.[18]

Sto židlí vyrobených pro kongregaci mělo být po obřadu vydraženo a výtěžek věnován na charitativní účely.[19]

Reakce ve Velké Británii[editovat | editovat zdroj]

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

V dubnu 2023 provedla agentura YouGov několik průzkumů týkajících se korunovace ve Spojeném království. Průzkum ze dne 13. dubna ukázal, že korunovaci bude pravděpodobně sledovat 46 % dospělých Britů, a další průzkum provedený ve stejný den zjistil, že o obřad se zajímá pouze 33 % respondentů.[20] Průzkum z 18. dubna zjistil, že 51 % Britů se domnívá, že korunovaci by neměli financovat daňoví poplatníci.[21] Jiný průzkum mezi mladými Brity zjistil, že 70 % z nich se „nezajímá“ o královskou rodinu ani o korunovaci.[22]

Protesty[editovat | editovat zdroj]

Protestující s transparentem „Zrušit monarchii“ během protestů při korunovaci

Proti korunovaci protestovala britská republikánská skupina Republic, jejíž šéf Graham Smith označil korunovaci za zastaralou „oslavu dědičné moci a privilegií.“[23] Organizace předpokládala, že půjde o „první případ, kdy se velká královská událost přímo kryje s větším protestem“, přičemž účast na nadcházejícím protestu na Trafalgarském náměstí přislíbilo asi 1 200 osob. Protest se měl uskutečnit v blízkosti sochy Karla I., přičemž menší skupinky po jedné až třech osobách měly být rozmístěny po celé trase průvodu. Republic vyzvala účastníky, aby se během protestu oblékli do žluté barvy.[24][25] Podle zpravodajské stanice BBC News se protestu zúčastnily stovky lidí. V rámci protestu se uskutečnilo několik akcí.[26]

V den korunovace se v Edinburghu i Glasgow konaly pochody za nezávislost Skotska a republikánské pochody. Pochodů se účastnily skotské skupiny na podporu nezávislosti All Under One Banner v Glasgow a Radical Independence Campaign a Our Republic v Edinburghu. Posledně jmenovaná skupina během svého pochodu propagovala také deklaraci z Calton Hill.[27] Velšská republikánská advokační skupina Cymru Republic uspořádala 6. května protestní akci v Cardiffu, kde se konal pochod od sochy Aneurina Bevana do Bute Parku.[28] Zúčastnilo se ho asi 300 protestujících.[26]

V dubnu 2023 byl britský vicepremiér Oliver Dowden informován policií a obdržel zpravodajské zprávy, že by se protestující mohli pokusit sabotovat korunovaci tím, že by pomocí píšťalek vyplašili koně jdoucí v průvodu.[29][30] Skupina Republic oznámila, že její demonstrace 6. května nebude mít rušivý charakter, ačkoli se úřady obávaly, že by se další organizace nebo osamělí demonstranti mohli pokusit akci narušit. K odvrácení případných narušení během akce rozmístily bezpečnostní složky z celé Británie v Londýně velké množství fyzických zábran, ozbrojených policistů a policejních dronů.[31] Do pohotovosti byly uvedeny také další jednotky britského protiteroristického obranného mechanismu na podporu bezpečnostních složek.[32] Rozsáhlé bezpečnostní plánování probíhalo již několik let před korunovací v rámci operace Golden Orb.[31]

V den korunovace bylo šest republikánských demonstrantů, včetně Grahama Smithe, ředitele skupiny Republic, zatčeno metropolitní policií. Podle Smithe policie neuvedla, na základě jakých důvodů byla skupina zatčena.[33] Na The Mall bylo zatčeno asi 13 protestujících skupiny Just Stop Oil a pět jich bylo zatčeno na Downing Street. Podle mluvčího skupiny měli v plánu pouze vystavit trička a vlajky. Organizace Human Rights Watch označila zatýkání za alarmující a za něco, „co byste čekali v Moskvě, nikoliv v Londýně.“[34][35]

Odstranění kamene ze Scone[editovat | editovat zdroj]

Kámen ze Scone je odnášen z Edinburského hradu v rámci příprav na jeho použití při korunovaci.[36]

Odstranění kamene ze Scone bylo ve Skotsku kontroverzní. V říjnu 2022 podepsaly stovky osob internetovou petici vyzývající k tomu, aby kámen zůstal na Edinburském hradě. Alex Salmond, vůdce skotské strany Alba a bývalý první ministr Skotska, navrhl v březnu 2023, že by skotská vláda měla zabránit převozu kamene do Londýna.[37] Navzdory této námitce byl kámen 28. dubna 2023 převezen do Londýna.[38]

Britská zámořská území[editovat | editovat zdroj]

Na Bermudách a Kajmanských ostrovech byl 8. května vyhlášen státní svátek.[39]

Na Bermudách se plánovalo několik akcí. Dne 6. května se v bermudské botanické zahradě uskutečnila vzpomínková výsadba stromů a otevření korunovační zahrady, která má odrážet činnost prince Charlese na podporu životního prostředí a udržitelného zemědělství. Dne 7. května se v katedrále Nejsvětější Trojice uskutečnila děkovná bohoslužba a 8. května se konal Festival dětského čtení, který je uznáním Camillina závazku k rozvoji gramotnosti, zejména u mladých lidí.[40][41]

Oslavy na Falklandských ostrovech zahrnují dětskou maškarní párty, akci s živou hudbou a karaoke pro mládež, jakož i Velký oběd a Velkou výpomoc. Dne 3. května se na Gibraltaru uskutečnily oslavy, včetně přehlídky britských sil na Gibraltaru a základních služeb, zahradní a pouliční slavnosti a koncertů. Korunovace bude také živě přenášena na náměstí Grand Casemates.[42][43]

Události a reakce v Commonwealth realm[editovat | editovat zdroj]

Antigua a Barbuda[editovat | editovat zdroj]

Události u příležitosti korunovace Karla III. na krále Antiguy a Barbudy se konaly v St. John's. Dne 6. května se konal průvod, kterého se zúčastnili příslušníci Obranných sil Antiguy a Barbudy (ABDF), skautů, skautek, chlapeckých a dívčích brigád, držitelé ceny vévody z Edinburghu, adventisté sedmého dne, Pathfinder a kadetské sbory, kteří pochodovali od víceúčelového kulturního centra k budově vlády.[44] Tam se konal slavnostní ceremoniál, jehož součástí byl oheň a vystoupení kapel vojenských sborů. Dne 7. května se u příležitosti této události uskutečnila v letničním Domě obnovy svatého Jana bohoslužba díkůvzdání.[45]

Austrálie[editovat | editovat zdroj]

Přenos korunovace v australském Perthu

Na oslavu korunovace Karla III. australským králem byly 6. a 7. května budovy a památky po celé zemi nasvíceny královskou purpurovou barvou. Bylo také vydáno oznámení o vyvěšování vlajky, které nabádá k vyvěšování státní vlajky, vlajky domorodců a vlajky ostrovanů z Torresova průlivu po celý korunovační víkend.[46] Dne 7. května vystřelily australské obranné síly z předsálí budovy parlamentu salvu z 21 děl, po níž následoval přelet Královského australského letectva. Federální výkonná rada také věnovala jménem krále dar ve výši 10 000 dolarů charitativní organizaci usilující o ochranu papouška západního jako oficiální „korunovační dar“ Karlovi.[47]

Vládní domy v Brisbane, Darwinu, Melbourne, Perthu a Sydney uspořádaly 6. a 7. května dny otevřených dveří. Vládní dům v Adelaide učiní totéž 21. května.[48][49][50][51][52][53]

Australská monarchistická liga uspořádala 5. a 6. května několik nenápadných akcí a projekcí korunovace, mimo jiné v Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perthu a Sydney; rozhodla se však neorganizovat pouliční oslavy kvůli obavám, že by je mohli narušit republikánští protestující.[54][55]

V období před korunovací byla australská vláda kritizována monarchisty za to, že nevyhlásila státní svátek ani neorganizovala oficiální vládní akce u příležitosti korunovace.[54][55][56] Naopak republikáni v Austrálii kritizovali premiéra Anthonyho Albanese za účast na korunovaci[57] a tlačili na něj, aby se nezúčastnil přísahy věrnosti.[58][59] Lidia Thorpe, domorodá senátorka, prohlásila, že korunovace by měla být využita jako příležitost omluvit se obyvatelům prvních národů a odškodnit je za kolonialismus.[57]

Kanada[editovat | editovat zdroj]

Přípravy[editovat | editovat zdroj]

Kanadský korunovační znak vytvořila Cathy Bursey-Sabourin a zaregistrovala jej u Kanadského heraldického úřadu. Obsahuje královskou šifru Karla III. uvnitř kruhu složeného ze 13 trojúhelníkových obrazců, jejichž tvar odkazuje na šňůru praporců a jejichž počet odpovídá počtu kanadských provincií a teritorií. Kruhové uspořádání symbolizuje inkluzi a také domorodé pojetí rovnosti a koloběhu světa přírody. Zelená barva odkazuje na králův závazek k ochraně přírodního prostředí, zatímco bílá místa lze vnímat jako sluneční paprsek symbolizující inovace a nové myšlenky.[60]

Ministerstvo kanadského dědictví poskytlo Královské kanadské geografické společnosti 257 000 dolarů na výrobu vzdělávacích materiálů o králově spojení s původním obyvatelstvem Kanady a o jeho cestách po zemi. Tyto materiály byly k dispozici pro použití v kanadských školách.[61] Během korunovačního víkendu společnost na akcích v Ottawě distribuovala speciální vydání časopisu Canadian Geographic o králi.[62] Ministerstvo inovace, vědy a ekonomického rozvoje Kanady schválilo používání speciální volací značky v Kanadě pro radioamatéry, kterou budou moci používat od 5. května do 2. června.[63]

Federální události[editovat | editovat zdroj]

Charlesova kanadská královská standarta, odhalená na slavnostním ceremoniálu v Ottawě u příležitosti korunovace

Dne 6. května se v budově sira Johna A. Macdonalda v Ottawě konal televizní celonárodní obřad u příležitosti korunovace a oslav vlády Karla III. jako kanadského krále, na němž vystoupili duchovní vůdce Algonkinů Albert Dumont a letecký inženýr Farah Alibay a pěvecké sbory Eagle River Singers, Sabrina Benaim, Florence K, Inn Echo a Ottawský regionální mládežnický sbor.[64][65] Během akce vytvořil Dominic Laporte sprejové umělecké dílo tematicky spojené s květinami jako poctu Charlesově podpoře přírodního prostředí.[66] Národní ceremoniál byl zakončen salvou z 21 děl a vystoupením Ústřední kapely kanadských ozbrojených sil na Parlamentním vrchu.[65]

Na národním ceremoniálu bylo odhaleno několik předmětů: Kanadský heraldický úřad odhalil novou standartu pro panovníka a heraldickou korunu, která vychází z tudorovské koruny a obsahuje výrazně kanadské prvky.[65][67] Kanadská pošta odhalila návrh první kanadské definitivní známky s vyobrazením krále a byly také vystaveny pamětní mince z Královské kanadské mincovny u příležitosti korunovace. Bylo také oficiálně oznámeno, že Karlova podobizna nahradí podobiznu Alžběty II. na kanadských mincích a kanadské dvacetidolarové bankovce.[68] Dne 31. května bude také odhalen oficiální kanadský portrét Karla III.[69]

Na 6. a 7. května byla po celé Kanadě naplánována celostátní iniciativa nasvícení památek smaragdově zelenou barvou. V Rideau Hall, oficiální rezidenci panovníka a generálního guvernéra Kanady, se konaly komentované prohlídky a vystoupil zde Ústřední orchestr kanadských ozbrojených sil, několik poboček Královské kanadské legie uspořádalo recepce.[65][67]

Kanadská vláda vydá korunovační medaili 30 000 Kanaďanům, kteří se významně zasloužili o zemi nebo svůj místní region. Dva pamětní korunovační medailony schválené Karlem vyrobí také Kanadská mincovna kulturního dědictví.[70]

Nový Zéland[editovat | editovat zdroj]

Sky Tower v Aucklandu nasvícený fialovou barvou

Na oslavu korunovace Karla III. novozélandským králem se 7. května v Auckland Domain konala celonárodní akce s představeními. Novozélandské obranné síly ve stejný den předvedly dělovou salvu v Devonportu a na Point Jerninghamu ve Wellingtonu.[71][72]

Organizace Trees That Count a ministerstvo ochrany přírody iniciovaly kampaň na výsadbu stromů, přičemž novozélandská vláda poskytla jeden milion dolarů na podporu výsadby 100 000 stromů místními radami během korunovačního víkendu. Dne 26. dubna byla kampaň zahájena na půdě budovy parlamentu ve Wellingtonu během slavnostního sázení stromů za účasti různých poslanců, včetně premiéra Chrise Hipkinse a vůdce opozice Christophera Luxona.[73]

Pošta NZ Post vydala 3. května pamětní mince a známky. Dne 6. května se v Aucklandu, Haweře a Wellingtonu uskutečnila také iniciativa osvětlující památky fialovou barvou.[73]

Několik dalších veřejných služeb a soukromých skupin rovněž uspořádalo vzpomínkové akce. Novozélandská akademie výtvarných umění uspořádala u příležitosti korunovace od 21. dubna do 21. května speciální výstavu, na níž byla vystavena díla 68 praktikujících umělců a díla patřící Královskému novozélandskému námořnictvu. Knihovny v Jižním Taranaki hostily korunovační akce od 1. do 6. května. Wellingtonská katedrála svatého Pavla pořádá od 5. do 7. května korunovační festival.[72]

Další události a reakce členských států Commonwealthu[editovat | editovat zdroj]

Nevybroušený diamant Cullinan

Jihoafrická republika[editovat | editovat zdroj]

Použití Cullinanských diamantů při korunovaci bylo v Jihoafrické republice kontroverzní. Několik z devíti kamenů vybroušených z původního jihoafrického diamantu je zasazeno do korunovačních klenotů Spojeného království, především do císařské státní koruny a panovnického žezla s křížem. Tento obřad přiměl některé Jihoafričany, aby požadovali jejich navrácení, a to v návaznosti na petici na stejné téma po smrti královny Alžběty II., která získala 8 000 podpisů.[74][75]

Domorodci z Vanautu drží fotografii domorodců při audienci u prince Philipa, vévody z Edinburghu, v roce 2007

Vanuatu[editovat | editovat zdroj]

Lid Kastom, který uctíval prince Philipa na vanuatském ostrově Tanna, oslavil korunovaci svého boha. Ve vesnicích Yakel a Yaohnanen byly po celý 6. květen pořádány akce, včetně slavnostního vztyčení vlajky Unie, pití a tance. Na oslavách se sešlo asi 5 000 až 6 000 lidí, zúčastnilo se jich také 100 náčelníků.[76]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Král Harold II. Godwinson byl téměř jistě korunován v nově vysvěceném Westminsterském opatství v lednu 1066, ačkoli to žádný současný zdroj výslovně nepotvrzuje.[3] Při zápočtu Haroldovy korunovace se jednalo o 41. korunovaci konanou v opatství.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Coronation of Charles III and Camilla na anglické Wikipedii.

 1. VĚTROVCOVÁ, Alena; swp. Korunovace Karla III.: Co je na programu, kdy, kde a proč ji sledovat. E15 [online]. Czech News Center, 2023-05-03 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 2. A history of coronations. Westminsterské opatství [online]. [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 3. GOSLING, Lucinda. Royal Coronations. Oxford: Shire, 2009. ISBN 978-0-74781-220-3. S. 7. 
 4. Úmrtní list Alžběty II. odhalil příčinu i čas smrti královny. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2022-09-29 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 5. RHODEN-PAUL, Andre; HEALD, Claire. Charles praises Queen's reign as he is formally confirmed as king. BBC News [online]. 2022-09-10 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 6. RATCLIFFE, Rebecca; MCCLURE, Tess; BADSHAH, Nadeem, Sophie Zeldin-O'Neill. Proclamations read out in Commonwealth countries – as it happened. The Guardian [online]. 2022-09-11 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 7. a b PEPINSTER, Catherine. Defenders of the Faith: Queen Elizabeth II's funeral will see Christianity take centre stage. Londýn: Hodder & Stoughton, 2022. Dostupné online. ISBN 978-1399800068. Kapitola Vivat! Vivat! Vivat Rex! the next coronation. 
 8. MAHER, Kevin. Ghosts? Here’s the true tale of things that go bump in the night. The Times [online]. 2022-02-14 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 9. DIXON, Hayley; NARWAN, Gurpreet. Coronation for the cost of living crisis as King expresses wish for ‘good value’. The Telegraph [online]. 2022-09-13 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 10. More than 2,200 guests to attend King Charles' coronation at Westminster Abbey. Reuters [online]. 2023-05-01 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 11. SYED, Armani. Everything to Know About King Charles III's Coronation. Time [online]. 2023-04-05 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 12. a b DIVER, Tony. ‘No coronets’ as peers told to dress down for Coronation by Buckingham Palace. The Telegraph [online]. 2023-04-01 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 13. a b ROBINSON, Matthew. From foreign royals to charity leaders, the invitees are expected to reflect a modern and multicultural Britain. The Telegraph [online]. 2023-05-05 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 14. KIDD, Patrick. The Times Diary: Voices raised for Charles. The Times [online]. 2023-03-14 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 15. GRYLLS, George. Cabinet ministers’ spouses left off King’s coronation guest list. The Times [online]. 2023-04-11 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 16. RAYNER, Gordon; MCTAGGART, India. Coronation row over hundreds of peers forbidden from wearing robes. The Telegraph [online]. 2023-04-14 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 17. WARD, Victoria. Peers to wear coronation robes in last minute Palace U-turn. The Telegraph [online]. 2023-05-03 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 18. Over 850 community and charity representatives invited to enjoy the Coronation service from Westminster Abbey. Britská královská rodina [online]. 2023-04-08 [cit. 2023-05-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 19. Historic chairs to be reused for the Coronation. Britská královská rodina [online]. 2023-05-01 [cit. 2023-05-05]. Dostupné online. 
 20. Most British people are not interested in King’s coronation – poll. The Independent [online]. 2023-04-14 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. More than half of Britons think coronation shouldn't be publicly funded, new poll suggests. Sky News [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. With King Charles' coronation just days away, poll finds 70% of young Brits "not interested" in royal family. www.cbsnews.com [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. REUTERS. Anti-monarchists plan protests at coronation of Britain's King Charles. Reuters. 2023-01-22. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. (anglicky) 
 24. TIMES <INFO@BYLINETIMES.COM> (HTTPS://BYLINETIMES.COM/), Byline; MORTIMER, Josiah. More Than 1,000 Anti-Monarchy Campaigners Set to Disrupt King Charles' Coronation. Byline Times [online]. 2023-04-20 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Coronation Protest. Republic [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. a b Dozens of protesters arrested during Coronation. BBC News. 2023-05-06. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. (anglicky) 
 27. Thousands rallying to demand independence on King’s coronation | The National. web.archive.org [online]. 2023-04-04 [cit. 2023-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-04-04. 
 28. HAYWARD, Will. The protest planned in Cardiff for the day of King Charles' coronation. WalesOnline [online]. 2023-04-24 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. EDITOR, Chris Smyth, Whitehall. Alarm at protesters’ plot to startle police horses during coronation. www.thetimes.co.uk. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. ISSN 0140-0460. (anglicky) 
 30. King Charles' coronation will draw protests. How popular are the royals, and do they have political power?. www.cbsnews.com [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. a b Inside Operation Golden Orb: The security forces plan for King’s coronation. The Independent [online]. 2023-05-03 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. RUSSELL, Nathan. King's £150m security to centre on UK runways over protestor fears. Express.co.uk [online]. 2023-04-30 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 33. BOFFEY, Daniel; SLAWSON, Nicola; REPORTER, Daniel Boffey Chief. Police accused of ‘alarming’ attack on protest rights after anti-monarchist leader arrested. The Guardian. 2023-05-06. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. ISSN 0261-3077. (anglicky) 
 34. Dozens of protesters arrested during Coronation. BBC News. 2023-05-06. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. (anglicky) 
 35. GOODWIN, Niamh Kennedy,Christian Edwards,Lindsay Isaac,Allegra. 'Something out of a police state': Anti-monarchy protesters arrested ahead of King Charles' coronation. CNN [online]. 2023-05-06 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 36. Hundreds back petition calling for Stone of Destiny to stay in Scotland. HeraldScotland [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 37. Stone of Destiny should not be sent for coronation, says Salmond. The Independent [online]. 2023-03-04 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Stone of Destiny heads south for coronation. BBC News. 2023-04-28. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. (anglicky) 
 39. Will we get a holiday? More details about King Charles' coronation revealed. SBS News [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 40. OMAR_GILBERT. The Coronation of His Majesty King Charles III & Her Majesty the Queen Consort. www.gov.bm [online]. 2023-03-01 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 41. FINIGHAN, Gareth. May 8 declared a public holiday for King’s coronation. www.royalgazette.com [online]. 2023-03-02 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 42. Falkland Islands Community Events [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2023-04-30. (anglicky) 
 43. Coronation Celebrations for HM King Charles III - 253/2023. Government of Gibraltar [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 44. EDITOR. Antigua and Barbuda sending large contingent to England for coronation of King Charles lll. Antigua News Room [online]. 2023-05-03 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 45. Přihlásit se k Facebooku. Facebook [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. 
 46. www.pmc.gov.au [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. 
 47. Australia's official coronation gift is a $10,000 donation to save a rare WA parrot. www.9news.com.au [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. 
 48. Coronation Open Day - Saturday 6 May. Government House Queensland [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-04-14. (anglicky) 
 49. O'SULLIVAN, Amelia. The Coronation of The King and Queen Consort. Government House Western Australia [online]. 2023-04-21 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. Government House Victoria Coronation Day Open House Event. Governor of Victoria [online]. 2023-03-05 [cit. 2023-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-04-26. (anglicky) 
 51. GOVERNMENT, Northern Territory. Coronation Celebration. govhouse.nt.gov.au [online]. 2023-04-19 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 52. CoronationWeekend@theHouse - Governor of New South Wales. web.archive.org [online]. 2023-04-26 [cit. 2023-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-04-26. 
 53. The Coronation of The King and Queen…. Government House Adelaide [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 54. a b PERTH, James Salmon. What coronation? Australia’s republicans squash celebrations down under. www.thetimes.co.uk. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. ISSN 0140-0460. (anglicky) 
 55. a b DORNIN, Tim. Aussie monarchists set to celebrate in style. The Standard [online]. 2023-04-28 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 56. SHEPHERD, Tory. High teas, screenings and ‘total apathy’: how Australia is marking King Charles’s coronation. The Guardian. 2023-05-05. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. ISSN 0261-3077. (anglicky) 
 57. a b Many people won't be celebrating the coronation. Here's why. SBS News [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 58. Albo swears allegiance until an Aussie head of state. The West Australian [online]. 2023-05-03 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 59. READMAY 3, Tyrone ClarkeDigital Reporter3 min; 2023 - 12:40PM. ‘I’m not a monarchist’: Albanese grilled by Piers Morgan on republic. skynews [online]. 2023-05-03 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 60. The Canadian Coronation emblem. www.canada.ca [online]. 2023-04-05 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. 
 61. Here's how Canada plans to celebrate King Charles III's coronation. CTVNews [online]. 2023-04-24 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 62. Ottawa’s $250,000 to celebrate King Charles’s coronation with stories of his ties to Canada. The Globe and Mail. 2023-04-21. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. (anglicky) 
 63. Special Event Call Signs for the Coronation of King Charles III – Radio Amateurs of Canada [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 64. pm.gc.ca [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. 
 65. a b c d Here's how Canada plans to celebrate King Charles III's coronation. CTVNews [online]. 2023-04-24 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 66. King Charles’s coronation to be marked with 21-gun salute and illumination of Peace Tower in emerald Green. The Globe and Mail. 2023-04-24. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. (anglicky) 
 67. a b Celebrate His Majesty’s Coronation. www.canada.ca [online]. 2023-03-16 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. 
 68. King Charles III will replace his mother on Canadian $20 bill and coins | CBC News. web.archive.org [online]. 2023-05-06 [cit. 2023-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-05-06. 
 69. GOVHOUSE. Nova Scotia Celebrates The Coronation. Lieutenant Governor of Nova Scotia [online]. 2023-04-17 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 70. Canadian Coronation Medallion Approved by King Charles III. Yahoo Finance [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 71. Chris Hipkins attending King Charles' coronation, NATO, visiting Australia this weekend. Newshub. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. (anglicky) 
 72. a b Coronation events. gg.govt.nz [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 73. a b NEWS, A. B. C. New Zealand plants tree to mark coronation of King Charles. ABC News [online]. [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 74. PANCHIA, Yeshiel. 'We want our diamond back': The coronation gem spirited from South Africa using a decoy ship. inews.co.uk [online]. 2023-05-06 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 75. REUTERS. South Africans call for UK to return diamonds set in crown jewels. CNN [online]. 2023-05-05 [cit. 2023-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 76. SQUIRES, Nick. Tribe that worships Prince Philip to hold ‘big’ Coronation party. The Telegraph. 2023-05-02. Dostupné online [cit. 2023-05-07]. ISSN 0307-1235. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]