Kontroverze a konflikty skautingu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Variace na téma skautské logo

Skauting byl od svého vzniku provázen mnoha kontroverzemi a konflikty.[1] Tento článek diskutuje o historických a současných skautských kontroverzích a potížích, s příklady z různých zemí.

Omezení členství

Nelze polemizovat o tom, že existují lidé, kteří by ze skautského hnutí měli být vyloučeni (např. pachatelé závažné trestné činnosti). Někteří lidé však považují za kontroverzní omezení členství na náboženských či dalších základech.[2][3][4][5]

Náboženské vymezení

„Povinnost k Bohu“ je zásada skautingu na celém světě, ačkoliv je uplatňována odlišně v jednotlivých zemích. Hnutí chlapeckých skautů z Ameriky (BSA) mající silnou pozici neumožňuje vstup ateistům a agnostikům. U dívčích skautek (Girl Scouts of U.S.A.), lze slovo Bůh nahradit jiným slovem nebo frází vyjadřující víru své členky. Ve Spojeném království požadují po vůdcích, aby uznávali vyšší moc, přesto explicitně neomezují ateisty z práce ve skautském hnutí, dokud podporují myšlenky a hodnoty skautingu a hledání víry v mladých lidech. Kanadští skauti definují povinnost k Bohu v podstatě jako „dodržování duchovních principů“ a nemají pravidla pro omezování ateistů. V některých zemích, především v Evropě, existují i sekulární nebo nábožensky neutrální skautská hnutí.

Dělení podle pohlaví

Skauting byl tradičně rozdělený na výchovu chlapců a výchovu dívek. Ačkoliv existují tendence podpory smíšených programů ve většině členských organizací WOSM, většina členských organizací WAGGGS zůstávají pouze dívčí.

Vyloučení homosexuálů

V zemích, kde není homosexualita nezákonná, existuje obvykle alespoň jedno skautské hnutí, které neomezuje ve členství a vůdcovství homosexuální osoby.[6] Výjimkou jsou Spojené státy americké, ve kterých homosexuálové nesmějí být ve vedení - tedy jsou přijímani jako řadoví členové, ale členství je jim zrušeno, jakmile dosáhnout osmnácti let. Vedení organizace Boy Scouts of America (BSA) je přesvědčeno, že skauting by měl odrážet tradiční rodinné hodnoty. Naproti tomu Girl Scouts of the USA tento problém nemají, protože mají názor, který vyjádřily v říjnu 1991 tímto dopisem:

"Jako soukromá organizace Dívčích Skautek U.S.A., respektujeme hodnoty a víru každé své členky, a nevměšujeme se do osobních záležitostí. Proto také nezastáváme žádný postoj k sexuálním preferencím našich členů. Avšak Dívčí Skautky U.S.A., vyžadují přísné dodržení norem chování u dospělých ani nedovolují obhajobu či propagaci životního stylu či sexuálních preferencí. To jsou soukromé záležitosti o nichž si rozhodují dívky a jejich rodiny"

Homosexuálové nejsou omezeni ve členství v Kanadě a většině evropských zemí.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Scouting controversy and conflict na anglické Wikipedii.

Reference