Konkurenční zpravodajství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Konkurenční zpravodajství (též Competitive intelligence či CI) je interdisciplinární obor. Je to jedna z disciplín Business Intelligence. Částečně souvisí s managementem znalostí.

Jedná se o systematický a etický proces shromažďování, analyzování a využívání externích informací, které mohou ovlivňovat záměry organizace, její rozhodnutí a fungování, také lze CI označit jako systém brzkého varování nebo jako podporu rozhodování.

Více se podobá investigativní žurnalistice než BI.

Informace[editovat | editovat zdroj]

Informační pracovníci poskytují již existující informace, ke kterým přidávají hodnotu v obsahu nebo funkčnosti.

Z hlediska obsahu[editovat | editovat zdroj]

Doplňují se zde nové údaje získané sběrem nebo se tvoří odvozené informace (poměrové ukazatele a jejich interpretace, komentáře, rating atd.).

Z hlediska funkčnosti[editovat | editovat zdroj]

Běžně získatelné informace jsou přehledněji uspořádány, selektovány, propojeny a následně vizualizovány v přehledných tabulkách, grafech atd.

Informační produkty[editovat | editovat zdroj]

Mezi nejčastěji vyhotovované informační produkty patří různé:

 • reporty, zprávy, profily - komponované dokumenty obsahující volně vyhledatelné převážně hospodářské informace.
 • databázová aplikace - pro uživatele připravená databáze, ve které se zobrazují strukturovaně řazené dostupné informace o požadovaných subjektech
 • alerty, signály - zákazník dostává informace o požadovaných subjektech pouze pokud u nich dojde ke změně či k objevení nové informace
 • dodávky dat - export dat od poskytovatele k uživatele vedoucí k integritě informačního obsahu

Další typy zpravodajství[editovat | editovat zdroj]

 • Competitor Intelligence - často je zaměňován za competitive intelligence, ovšem na rozdíl od něj se zaměřuje přímo na jednotlivé konkurenty.
 • Counter Intelligence - jedná se o specifickou část obranné části Competitive Intelligence se zacílením na minimalizaci úniku informací ke konkurentům.
 • Country Intelligence - konkurenční zpravodajství o státech světa, zaměřuje se na zjišťování a vyhodnocování informací (hlavně geografických, obchodních, ekonomických, politických).
 • Customer Intelligence - cílí na sbírání, vyhodnocování a analýzu informací o zákaznících, potenciálních zákaznících a také trzích.
 • Market Intelligence - vycházejí z informací o trhu (charakteristika, velikost, nové trendy a směry vývoje).
 • Military Intelligence (vojenské zpravodajství) - nejstarší forma zpravodajství, z níž čerpají principy a postupy všechna další zpravodajství.
 • Partner Intelligence - poskytuje zpracované informace shromažďované o firemních obchodních partnerech se vztahem k budoucímu možnému vývoji.
 • Talent Intelligence - využívá CI pro odhalení nejvíce talentovaných lidí v daném průmyslovém odvětví.
 • Technical Intelligence (technické zpravodajství) - sleduje trendy v technologickém vývoji.

Směry CI[editovat | editovat zdroj]

 • Obranné CI - bezpečnostní analýza, prevence úniku či krádeže citlivých dat podniku.
 • Aktivní CI - vlastní shromažďování a analýza informací o trhu, konkurenci, trendech atd.
 • Vlivové CI - použití získaných informací, pro efektivitu sdílení informací je nutné v podniku vybudovat síť informačních toků.

Infrastruktura CI[editovat | editovat zdroj]

Infrastruktura konkurenčního zpravodajství má 4 dimenze:

 • strategická
 • organizační
 • technologická
 • znalostní

Tzv. zpravodajský cyklus[editovat | editovat zdroj]

Zpravodajský cyklus popisuje obecné zásady zpravodajství (tj. organizované informování) a má 4 fáze:[1]

 • Fáze řízení, v níž se identifikují informační potřeby, které vyplývají z cílů organizace a rolí jejích pracovníků.
 • Fáze sběru znamená vyhledávání v relevantních zdrojích a dotazování kompetentních lidí.
 • Fáze analýzy, během které se provádí zpracování, ověření a prezentace získaných informací. Je to klíčová fáze pro kvalitní konkurenční zpravodajství.
 • Fáze distribuce (komunikace) - v této poslední části zpravodajského cyklu se předávají požadované informace a závěry v různé podobě uživatelům, kteří na jejich základě přijmou patřičná opatření.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ŠMEJKAL, Petr. Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence. ProInflow [online]. 10-7-2010 [cit. 7-01-2011]. Roč. 1, čís. 1. Dostupné v archivu pořízeném dne 18-09-2011. ISSN 1804–2406. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • JIRÁSEK, Jaroslav. Benchmarking a konkurenční zpravodajství. Souměření a soupeření. Praha: Profess Consulting, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7259-051-3. 
 • KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Strategické řízení. Teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]