Komise (smluvní typ)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Komise (komisionářská smlouva) je smlouva, kterou se komisionář zavazuje pro komitenta svým jménem, ale na jeho účet a na jeho riziko obstarat určitou záležitost za odměnu a úhradu nákladů. Jedná se o smlouvu příkazního typu, přesněji o dvoustranný rovný konsensuální kontrakt. To znamená, že k uzavření komisní smlouvy je třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou stran, které mají vůči sobě vzájemná práva a povinnosti a jejich závazek vzniká již samotnou účinností smlouvy.

Pojmové znaky[editovat | editovat zdroj]

a) závazek komisionáře obstarat vlastním jménem na účet komitenta konkrétní záležitost

b) závazek komitenta poskytnout komisionáři za tuto činnost úplatu.[1]

Povinnosti komisionáře[editovat | editovat zdroj]

Komisionář musí příkaz plnit poctivě a pečlivě a dbát pokynů komitenta. Odchýlit se od nich může jen za předpokladu, že je to v zájmu komitenta a není možné si od něj včas vyžádat souhlas. V opačném případě není komitent povinen takové jednání uznat za provedené na svůj účet a práva či povinnosti vůči třetí osobě vznikají přímo komisionáři samotnému.[2] Jako i v případě jiných příkazních smluv je povinností komisionáře splnit povinnost zásadně osobně; nicméně není-li to možné, může ke splnění závazku ze smlouvy použít i jinou osobu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2455.
  2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2456.

Související články[editovat | editovat zdroj]