Kojetická pahorkatina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kojetická pahorkatina
Skupina pahorků Kopeč (Přírodní rezervace)

Nejvyšší bod 285 m n. m. (Čenkov)
Rozloha 94,4 km²

Nadřazená jednotka Českobrodská tabule
Sousední
jednotky
Vojkovická rovina
Kostelecká rovina
Labsko-vltavská niva
Čakovická tabule
Pražská plošina
Podřazené
jednotky
Kozomínská pahorkatina
Předbojská pahorkatina
Přezletická tabule

Světadíl Evropa
Stát Česko Česko
Horniny břidlice, droba, buližník, spilit, pískovec, vápenec, jílovec, slínovec, křemenec
Povodí Labe
Souřadnice

Kojetická pahorkatina je geomorfologický okrsek na severozápadě Českobrodské tabule, ležící v okresech Mělník a Praha-východ ve Středočeském kraji a na území hlavního města Prahy.

Poloha a sídla[editovat | editovat zdroj]

Vrch Kuchyňka (Přírodní památka)

Území okrsku leží zhruba mezi sídly Kralupy nad Vltavou (na západě), Neratovice (na severu), Mratín (na severovýchodě), Brandýs nad Labem (na východě), Čakovice (na jihu), Líbeznice a Odolena Voda (na jihozápadě). Uvnitř okrsku leží jen obce, např. Kojetice, podle kterých je okrsek pojmenován, dále Bašť, Měšice či Přezletice.[1]

Charakter území[editovat | editovat zdroj]

Okrsek tvoří plochou pahorkatinu složenou z proterozoických fylitických břidlic a drob s buližníky a spility, z cenomanských pískovců, vápenců, spodnoturonských jílovců a slínovců, vzácně z ordovických břidlic a křemenců. Představuje strukturně denudační povrch spilitových a buližníkových suků a strukturních hřbetů barrandienského směru na exhumovaném předkřídovém zarovnaném povrchu s destrukčními a akumulačními formami příbojové činnosti křídového moře, s tvary zvětrávání a odnosu hornin. Na křídových horninách vznikl mírně ukloněný denudační povrch s kryopedimenty. Území odvodňují levé přítoky Labe, tekoucí v širokých mělkých údolích. Pahorkatina je zalesněná z 5% borovými porosty, fragmenty doubrav, četné akátiny. Jsou zde rozlehlá pole, četné drobné opuštěné kamenolomy. Okrsek zahrnuje chráněná území PR Kopeč a PP Kuchyňka. Na buližníkových sucích jsou významné archeologické nálezy od starší doby kamenné (např. u Přezletic).[2]

Geomorfologické členění[editovat | editovat zdroj]

Okrsek Kojetická pahorkatina (dle značení Jaromíra Demka VIB–3E–1) náleží do celku Středolabská tabule a podcelku Českobrodská tabule.

Dále se člení na podokrsky Kozomínská pahorkatina na severozápadě, Předbojská pahorkatina uprostřed a Přezletická tabule na jihovýchodě.[3]

Pahorkatina sousedí s dalšími okrsky Středolabské tabule (Labsko-vltavská niva na západě a východě, Vojkovická rovina na severu, Kostelecká rovina na severovýchodě a Čakovická tabule na jihu a jihovýchodě) a s celkem Pražská plošina na jihozápadě.[2]

Významné vrcholy[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšší bod Kojetické pahorkatiny je Čenkov (285 m n. m.)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Kojetická pahorkatina na Mapy.cz
  2. a b DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 2. vyd. Brno: AOPK ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. 
  3. BALATKA, Břetislav; KALVODA, Jan. Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha: Kartografie Praha, 2006. ISBN 80-7011-913-6. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]