Kognitivní teorie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kognitivní teorie (teorie kognitivního vývoje) podle Jeana Piageta obsahuje pět navazujících etap vývoje osobnosti podle poznávacích procesů a způsobů myšlení.

Etapy[editovat | editovat zdroj]

  • Senzomotorická inteligence (narození – 2 roky): člověk poznává svět kolem sebe na základě vnímání a pohybu, dokáže vysledovat vztah mezi vlastním pohybem a výsledným efektem
  • Symbolické a předpojmové myšlení (2,5 – 4 roky): vytvoření pojmenovaného symbolu, podle něhož budou pojmenovávány ostatní příbuzné exempláře (kupříkladu psi)
  • Názorné myšlení (4 – 7/8 let): v tomto období je dítě slovy schopno vyjádřit pojmy, řídí se jen názorným poznáním, nikoli logickými operacemi
  • Konkrétní operace (8 – 11/12 let): respektuje zákony logiky, ale v menší míře než názorné myšlení
  • Formální operace a abstraktní myšlení (12/13 let – smrt)