Klastry

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Klastry jsou seskupení spolupracujících firem (můžou zde být i instituce veřejné správy – soukromý i veřejný sektor). Předpoklady pro tvorbu klastrů: zdrojem bohatství jsou regionální ekonomiky a regionální politiky – Londýn, Paříž, Lucemburk…). Globalizace podporuje regionální specializaci (klesají dopravní náklady, ruší se bariéry, postupuje integrace, geografická blízkost snižuje provozní náklady). První popis průmyslových klastrů podal M. Porter v knize Competitive advantage of nations (1990), klastry považuje za základní nástroj regionální politiky. Evropská Unie preferuje spolupráci firem a výzkumných institucí inovační.

Klastry umožňují úspory z rozsahu, vyrábět kvalitní výrobky, technologický vývoj. Lze je definovat i jako „vzájemně provázaná odvětví soustředěná geograficky na určitém území“ (K. Skokan) nebo jako „skupiny nezávislých firem a přidružených institucí, které spolupracují a soutěží“ (EU).

Klastry mají nejrůznější povahu a hledisek dělení je řada. Geografické hledisko: lokální, regionální, národní a mezinárodní klastry.

Klastr vzniká díky globalizaci, díky tomu, že se firmy mohly seskupovat. Geografická blízkost jim ušetří provozní náklady a firmy chtějí realizovat externí úspory z rozsahu a dosáhnout vyšší specializace.