Kemlerův kód

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kemlerův kód (horní řádka čísel) na výstražné tabulce
Tabulka s Kemlerovým kódem na vozidle

Kemlerův kód značí nebezpečnost nebezpečné látky pro potřeby přepravy podle dohod ADR a RID. Umisťuje se na výstražnou tabulku na vozidlo přepravující předměty podle těchto dohod. Kemlerův kód slouží pro rychlé zjištění přibližných vlastností (chování) látky a je umístěn v horní polovině tabulky. Dolní polovina tabulky obsahuje podrobnější kód, určující přesně přepravovanou látku. V případě zásahu u dopravní nehody tedy hasiči díky hornímu číslu na první pohled vidí, jaké chování lze od látky očekávat, a díky dolnímu číslu mohou ze seznamu ve svém voze nebo na dispečinku zjistit přesný název látky.

Na cisternách často můžeme vidět např. Kemlerův kód 33 pokud přepravují benzín nebo jinou prudce hořlavou látku.

Pravidla Kemlerova kódu

Na označení nebezpečnosti se používají kombinace těchto devíti číslic:

 • 2 - Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem)
 • 3 - Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů)
 • 4 - Hořlavost pevných látek
 • 5 - Látka podporující hoření (Oxidační účinky)
 • 6 - jedovatá látka (Toxicita)
 • 7 - Radioaktivní látka
 • 8 - žíravá látka (Leptavé účinky)
 • 9 - Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce)
 • 0 - Bez významu (viz dále)

Dále se používá X - látka nebezpečně reagující s vodou

V případě větší intenzity nebezpečí (vysoká hořlavost) se číslice zdvojí nebo ztrojí (vysoká hořlavost - 33).

Protože kód musí mít alespoň dvě číslice, tak se používá 0 na doplnění do dvouciferného čísla. Tabulka pro označování nebezpečných nákladů má rozměry 300x400 mm

Příklady použití

 • X336 - prudce hořlavá jedovatá látka, která nebezpečně reaguje s vodou
 • 238 - hořlavý žíravý plyn
 • 25 - plyn podporující hoření
 • 30 - hořlavá kapalina