Karpatská kotlina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Karpatská kotlina je termín, který je v (nejen v slovenské, ale i maďarské) odborné geologické a geografické literatuře (téměř) shodný s termínem Panonská pánev [1].

V Maďarsku se termín Karpatská kotlina (maďarsky Kárpát-medence) velmi často používá i v širším významu, a to jak souhrnné označení pro Karpatskou kotlinu ve výše uvedeném významu (tj. Panonské pánev) a Karpaty, nebo (což je téměř totéž) jako geografický "ekvivalent" území bývalého Uherska (včetně Sedmihradska), tedy Velkého Maďarska. Maďarský geograf A. Hevesi, který takové širší používání důrazně odmítá jako chybné, například výslovně píše, že v každodenním používání v Maďarsku Karpatská kotlina zahrnuje i Karpaty, a to samé platí stále častěji i v dějepise a ekonomii a i když vzácněji bohužel k hanbě [dotčených] i v geografii. [2]

Pro poměry na Slovensku platí, že v geovědné literatuře je termín Karpatská kotlina poměrně málo frekventovaný, ale ve společenskovědní oblasti se vzhledem k jeho historickému, historicko-politickému a ekonomickému významu používá častěji [3], a to často ve výše uvedeném širším významu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Karpatská kotlina na slovenské Wikipedii.

  1. "Takmer" vyplýva z toho, že např. v Encyklopédii Slovenska jsou dva samostatné články, jeden o Panónské panvi a jeden o Karpatské kotlině. Definice tam ale znějí téměř identicky, konkrétně: Karpatská kotlina je sústava zníženín zovretých oblúkom Karpát, Álp a Dinaríd, pričom na Slovensku sú týmito zníženinami Viedenská panva, Malá dunajská nížina a Veľká dunajská nížina. Panónska panva je subsystém Alpsko-himálajskeho systému; veľká depresia zovretá Karpatmi, Dinármi a Alpami, pričom na Slovensku sem patrí Viedenská kotlina, Malá dunajská kotlina a Veľká dunajská kotlina.
  2. Hevesi, A.: A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról, 2001, [1]
  3. Karpatská kotlina in: Encyklopédia Slovenska