Karel Sládek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Narození23. května 1973 (49 let)
Chrudim
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povoláníteolog
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Karel Sládek (* 23. května 1973, Chrudim) je český včelař, přírodovědec a teolog.

Život[editovat | editovat zdroj]

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně filosofii a teologii na Filosofické fakultě a Teologické fakultě Papežské univerzity Urbaniána v Římě. Doktorské studium absolvoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhajobou disertační práce s názvem Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Habilitoval se z katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde obhájil habilitační práci s názvem Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice.

Od roku 2013 působí jako odborný asistent spirituální teologie se zaměřením na východní teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je jedním ze zakladatelů Centra Pro Oriente Christiano při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Centra pro aplikovanou etiku, kde je zodpovědným za sekci environmentální etika. Garantuje obor Aplikovaná etika na téže fakultě.

Pedagogická činnost zahrnuje přednášky ze spirituální teologie, východního křesťanství a environmentální etiky.

Je vyučeným včelařem a členem Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, z.s. Dále je členem CZ-IALE: České společnosti pro krajinnou ekologii.

Dílo[editovat | editovat zdroj]

Odborné monografie v českém jazyce[editovat | editovat zdroj]

 • Ekologická spiritualita a etika Praha 2019
 • Budoucnost lidí z planety Země Jablonec nad Nisou 2017
 • Na cestě s Jackem Kerouacem Jablonec nad Nisou 2016
 • Včela chrudimská Červený Kostelec 2015
 • Ruská menšina a česká společnost Ostrava 2014
 • Mystická teologie východoslovanských křesťanů Červený Kostelec 2010.
 • Ruská diaspora v České republice Červený Kostelec 2010
 • Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Osobnost a dílo Vladimíra Solovjova pohledem (nejen) české reflexe. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009 ISBN 978-80-7412-021-3

Kolektivní monografie[editovat | editovat zdroj]

 • Karel Sládek, Viliam Kopecký, Spiritualita a psychosomatika, Červený Kostelec 2017
 • Karel Sládek a kol., Krása spasí svět, Červený Kostelec 2016
 • Karel Sládek, Evžen Báchor, Včelí úly Praha 2016
 • Květoslav Čermák, Karel Sládek a kol. Ekologie chovu včel, Červený Kostelec 2016.
 • Karel Sládek a kol., O Filokalii, Červený Kostelec 2014
 • Karel Sládek a kol., Řeckokatolická církev v českých zemích, Červený Kostelec 2014
 • Karel Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu, Červený Kostelec 2012
 • Karel Sládek a kol., Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec 2009

Cizojazyčné kapitoly v monografiích a odborné články[editovat | editovat zdroj]

 • A Theological Reflection on the Face of God in Iconography, in Mireia Ryšková (ed.). Seeking God’s Face. Praha 2018, s. 127-136.
 • Distorted Transcendence: Vladimir Solovyov and the Mystical Struggle, in Mireia Ryšková (ed. Seeking God’s Face. Praha 2018, s. 305-315.
 • Future Ethical Challenges as Portrayed in Science Fiction Films, Komunikacie 1a (2018), s. 27-31.
 • Baroque character of Czech landscape in spiritual reflection, in Lucyna Rotter, Andrzej Giza (edds.). Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum-profanum. Krakow: Avalon, 2017, s. 469-478.
 • Spiritual development of Personality according to Nikolai Lossky, Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia 24 (2017), s. 163-170.
 • Sophiology as a theological discipline according to Solovyov, Bulgakov and Florensky, in Bogoslovni vestnik. Theological Quarterly 1 (2017), s. 109-116.
 • Different views on ‘Dispute over Sofia’ by Nikolay and Vladimir Lossky, in Michal Valčo, P. Kónya (ed.). Ethical Aspect of Contemporary Scientific Research. Lubljana 2017, s. 313-321.
 • Ecumenical rebirth of Vladimir Solovyov after meeting with Bishop Strossmayer, in Diacovensia 2/2016, s. 321-329.
 • Ecumenism of Russian intellectuals in the late 19th and early 20th century, in ET studies 7 (2016) 2, s. 329-339.
 • The symbols of Mercy of God the Father in Western paintings and Eastern Icons, in Józef Marecki, Lucyna Rotter (ed.). Misericordia Domini. Kraków 2016, s. 275-283.
 • Mysticism in the works of Leo Tolstoy and Friedrich Nietzsche according to Solovyov, in Stanislaw Sorys, Daniel Slivka (ed.). Rola religii w zglobalizowanym swiecie, Kraków 2016, s. 103-113.
 • Paths to Theo-Humanity in the Work of Russian Thinkers of the 19th and 20th Century, in AUC Theologica 1 (2014), s. 115-132.
 • Философско-богословские размышления о красоте в работах Николая Лосского, in Богословие красоты. Moskva: BBI, 2013, s. 199-208.
 • Mystical Harmony of Nikolaj Losskij with Vladimír Hoppe, in E-Theologos [online], s. 173-179.
 • The view of creation through the eyes of Vladimir Solovyov and Nikolai Lossky, in European Journal of Science and Theology, June 2010, Vol.6, No.2, s. 13-19.
 • Mysticism  of the „Light“ in the Context of Hesychastic Prayer, in Roczniki teologiczno-pastoralne 3, Limanowa 2009, s. 18-24.

Články v českém jazyce v odborných periodicích[editovat | editovat zdroj]

 • Městské včelaření v České republice, Životné prostredie 2 (2018), s. 99-101.
 • Ekologický, estetický a posvátný rozměr krajiny, in Natural science, volume XLIII, 2016, Prešov 2016, s. 203-216.
 • Symbolika včely v hagiografických vyprávěních, in Peter Tirpak, Peter Borza (ed.). Znak, symbol a rituál v dokumentech a listinách. Prešov 2016, s. 118-124.
 • Chudí v „zelené encyklice“ Laudato si papeže Františka, in MKR Communio 4 (2015), s. 75-87.
 • Teologická etika vybraných ruských pravoslavných myslitelů, in AUC Theologica 1/2010, s. 135-146.
 • Spiritualita svátosti manželství v byzantském ritu, in Communio 2/2010, s. 102-118.
 • Kerygmatická církev ve vzpomínkách Nikolaje Losského, in Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma, Velehrad 2010, s. 69-78.
 • Hesychastická „modlitba srdce“ ruského Poutníka v české reflexi, in Parrézia 2-3/2008-2009, s. 117-133.
 • Raný Solovjov a jeho náboženské hledání, in Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska - portréty, Praha: Russia Altera, 2009, s. 231-256.
 • Misie Cyrila a Metoděje v religionisticko-spirituálním významu, in Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur, Praha 2009, s. 3-14.
 • Rubljova Ikona Trojice v kontextu spirituální teologie, in Akord, listopad 2009, s. 132-139.
 • Starčestvo – duchovní otcovství na Rusi, in Communio 4/2009, s. 586-600.
 • Lectio divina – pramen křesťanské spirituality, in Teologické texty 2009, č. 2, Ročník 20, s. 100-102.
 • Křesťanská a buddhistická spiritualita – dialog v jinakosti, in Studia Theologica, 1/2009, s. 70-79.
 • Židovská otázka v pojetí Vladimíra Solovjova, in Universum, 1/2009, s. 44-46.
 • Svátostné kněžství Sergeje Bulgakova „podle řádu Melchisedechova“, in Communio, 2/2009, s. 152-162.
 • Pavel Jevdokimov: jeho život a dílo, in Theologos, 2/2008, s. 74-86.
 • Dva učedníci do Emauz: katolická a pravoslavná církev, in Dialog Evropa XXI, 3-4/2008, s. 42-46.
 • Východiska pro (nejen) křesťanskou mystiku, in Teologické texty 2008, č. 2, Ročník 19, s. 20-22.
 • Katolicko-pravoslavný dialog ve "světle" dokumentu z Ravenny, in Teologické texty 2008, č. 3, Ročník 19, s. 90.
 • Ruská idea krásy, jež spasí svět, in Communio, 4/2008, s. 401-405.
 • "Táborské světlo" v mystice východního křesťanství, in Communio, 2/2008, s. 163-172.
 • Duchovní evoluce člověka u Nikolaje Losského, in Teologické texty 2007, č. 3, Ročník 18, s. 141-143.
 • Solovjovovská bádání v českém prostředí, in Studia Theologica 29/2007, s. 31-47.
 • N.O. Losskij a Československo, in Studia Theologica 23/2006, s. 45-61.
 • Sofiologie a Vladimír Solovjov, in Teologické texty 2006, č. 3, Ročník 17, s. 145-147.
 • Sublimace erotu v mystice Věčného Ženství u Vladimíra Solovjova, in Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti, Praha: Russia Altera, 2006, s. 173-185.
 • Teologická symbolika ikonopisectví, in Akord, Revue pro literaturu, umění a život, Říjen, 2006, s. 410-417.
 • Kosmické aspekty svátostí v pojetí V. Solovjova, in Teologické texty 2005, č. 4, Ročník 16, s. 144-146.
 • Pohled na teorii evoluce očima Vladimíra Solovjova, in Theologická revue, 2/2005, Ročník 76, s. 180-187.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]