Karel Sládek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Narození 23. května 1973 (46 let)
Chrudim
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Karel Sládek (* 23. května 1973, Chrudim) je český včelař, přírodovědec a teolog.

Život[editovat | editovat zdroj]

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně filosofii a teologii na Filosofické fakultě a Teologické fakultě Papežské univerzity Urbaniána v Římě. Doktorské studium absolvoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhajobou disertační práce s názvem Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Habilitoval se z katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde obhájil habilitační práci s názvem Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice.

Od roku 2013 působí jako odborný asistent spirituální teologie se zaměřením na východní teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je jedním ze zakladatelů Centra Pro Oriente Christiano při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Centra pro aplikovanou etiku, kde je zodpovědným za sekci environmentální etika. Garantuje obor Aplikovaná etika na téže fakultě.

Pedagogická činnost zahrnuje přednášky ze spirituální teologie, východního křesťanství a environmentální etiky.

Je vyučeným včelařem a členem Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, z.s. Dále je členem CZ-IALE: České společnosti pro krajinnou ekologii.

Odborné monografie v českém jazyce

 • Karel Sládek, Ekologická spiritualita a etika. Praha 2019.
 • Karel Sládek, Budoucnost lidí z planety Země. Jablonec nad Nisou 2017.
 • Karel Sládek, Na cestě s Jackem Kerouacem. Jablonec nad Nisou 2016.
 • Karel Sládek, Včela chrudimská. Červený Kostelec 2015.
 • Karel Sládek, Ruská menšina a česká společnost. Ostrava 2014.
 • Karel Sládek, Mystická teologie východoslovanských křesťanů. Červený Kostelec 2010.
 • Karel Sládek, Ruská diaspora v České republice. Červený Kostelec 2010.
 • Karel Sládek, Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Velehrad 2009.

Kolektivní monografie

 • Karel Sládek, Viliam Kopecký, Spiritualita a psychosomatika. Červený Kostelec 2017.
 • Karel Sládek a kol., Krása spasí svět. Červený Kostelec 2016.
 • Karel Sládek, Evžen Báchor, Včelí úly. Praha 2016.
 • Květoslav Čermák, Karel Sládek a kol., Ekologie chovu včel. Červený Kostelec 2016.
 • Karel Sládek a kol., O Filokalii. Červený Kostelec 2014.
 • Karel Sládek a kol., Řeckokatolická církev v českých zemích. Červený Kostelec 2014.
 • Karel Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu. Červený Kostelec 2012.
 • Karel Sládek a kol., Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec 2009.

Cizojazyčné kapitoly v monografiích a odborné články

·        Karel Sládek, A Theological Reflection on the Face of God in Iconography, in Mireia Ryšková (ed.). Seeking God´s Face. Praha 2018, s. 127-136.

·        Karel Sládek, Distorted Transcendence: Vladimir Solovyov and the Mystical Struggle, in Mireia Ryšková (ed. Seeking God´s Face. Praha 2018, s. 305-315.

·        Karel Sládek, Future Ethical Challenges as Portrayed in Science Fiction Films. Komunikacie 1a (2018), s. 27-31.

·        Karel Sládek, Baroque character of Czech landscape in spiritual reflection, in Lucyna Rotter Andrzej Giza (edds.). Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum-profanum. Krakow: Avalon, 2017, s. 469-478.

·        Karel Sládek, Spiritual development of Personality according to Nikolai Lossky. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia 24 (2017), s. 163-170.

·        Karel Sládek, Sophiology as a theological discipline according to Solovyov, Bulgakov and Florensky, in Bogoslovni vestnik. Theological Quarterly 1 (2017), s. 109-116.

·        Karel Sládek, Different views on ‘Dispute over Sofia’ by Nikolay and Vladimir Lossky, in Michal Valčo, P. Kónya (ed.). Ethical Aspect of Contemporary Scientific Research. Lubljana 2017, s. 313-321.

·        Karel Sládek, Ecumenical rebirth of Vladimir Solovyov after meeting with Bishop Strossmayer, in Diacovensia 2/2016, s. 321-329.

·        Karel Sládek, Ecumenism of Russian intellectuals in the late 19th and early 20th century, in ET studies 7 (2016) 2, s. 329-339.

·        Karel Sládek, The symbols of Mercy of God the Father in Western paintings and Eastern Icons in Józef Marecki, Lucyna Rotter (ed.). Misericordia Domini. Kraków 2016, s. 275-283.

·        Karel Sládek, Mysticism in the works of Leo Tolstoy and Friedrich Nietzsche according to Solovyov, in Stanislaw Sorys, Daniel Slivka (ed.). Rola religii w zglobalizowanym swiecie, Kraków 2016, s. 103-113.

·        Karel Sládek, Paths to Theo-Humanity in the Work of Russian Thinkers of the 19th and 20th Century, in AUC Theologica 1 (2014), s. 115-132.

·        Karel Sládek, Философско-богословские размышления о красоте в работах Николая Лосского, in Богословие красоты. Moskva: BBI, 2013, s. 199-208.

·        Karel Sládek, Mystical Harmony of Nikolaj Losskij with Vladimír Hoppe, in E-Theologos [online], s. 173-179.

·        Karel Sládek, The view of creation through the eyes of Vladimir Solovyov and Nikolai Lossky, in European Journal of Science and Theology, June 2010, Vol.6, No.2, s. 13-19.

·        Karel Sládek, Mysticism  of the „Light“ in the Context of Hesychastic Prayer, in Roczniki teologiczno-pastoralne 3, Limanowa 2009, s. 18-24.


Články v českém jazyce v odborných periodicích

·        Karel Sládek, Městské včelaření v České republice, Životné prostredie 2 (2018), s. 99-101.

·        Karel Sládek, Ekologický, estetický a posvátný rozměr krajiny, in Natural science, volume XLIII, 2016, Prešov 2016, s. 203-216.

·        Karel Sládek, Symbolika včely v hagiografických vyprávěních, in Peter Tirpak, Peter Borza (ed.). Znak, symbol a rituál v dokumentech a listinách. Prešov 2016, s. 118-124.

·        Karel Sládek, Chudí v „zelené encyklice“ Laudato si papeže Františka, in MKR Communio 4 (2015), s. 75-87.

·        Karel Sládek, Teologická etika vybraných ruských pravoslavných myslitelů, in AUC Theologica 1/2010, s. 135-146.

·        Karel Sládek, Spiritualita svátosti manželství v byzantském ritu, in Communio 2/2010, s. 102-118.

·        Karel Sládek, Kerygmatická církev ve vzpomínkách Nikolaje Losského, in Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma, Velehrad 2010, s. 69-78.

·        Karel Sládek, Hesychastická „modlitba srdce“ ruského Poutníka v české reflexi, in Parrézia 2-3/2008-2009, s. 117-133.

·        Karel Sládek, Raný Solovjov a jeho náboženské hledání, in Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska - portréty, Praha: Russia Altera, 2009, s. 231-256.

·        Karel Sládek, Misie Cyrila a Metoděje v religionisticko-spirituálním významu, in Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur, Praha 2009, s. 3-14.

·        Karel Sládek, Rubljova Ikona Trojice v kontextu spirituální teologie, in Akord, listopad 2009, s. 132-139.

·        Karel Sládek, Starčestvo – duchovní otcovství na Rusi, in Communio 4/2009, s. 586-600.

·        Karel Sládek, Lectio divina – pramen křesťanské spirituality, in Teologické texty 2009, č. 2, Ročník 20, s. 100-102.

·        Karel Sládek, Křesťanská a buddhistická spiritualita – dialog v jinakosti, in Studia Theologica, 1/2009, s. 70-79.

·        Karel Sládek, Židovská otázka v pojetí Vladimíra Solovjova, in Universum, 1/2009, s. 44-46.

·        Karel Sládek, Svátostné kněžství Sergeje Bulgakova „podle řádu Melchisedechova“, in Communio, 2/2009, s. 152-162.

·        Karel Sládek, Pavel Jevdokimov: jeho život a dílo, in Theologos, 2/2008, s. 74-86.

·        Karel Sládek, Dva učedníci do Emauz: katolická a pravoslavná církev, in Dialog Evropa XXI, 3-4/2008, s. 42-46.

·        Karel Sládek, Východiska pro (nejen) křesťanskou mystiku, in Teologické texty 2008, č. 2, Ročník 19, s. 20-22.

·        Karel Sládek, Katolicko-pravoslavný dialog ve "světle" dokumentu z Ravenny, in Teologické texty 2008, č. 3, Ročník 19, s. 90.

·        Karel Sládek, Ruská idea krásy, jež spasí svět, in Communio, 4/2008, s. 401-405.

·        Karel Sládek, "Táborské světlo" v mystice východního křesťanství, in Communio, 2/2008, s. 163-172.

·        Karel Sládek, Duchovní evoluce člověka u Nikolaje Losského, in Teologické texty 2007, č. 3, Ročník 18, s. 141-143.

·        Karel Sládek, Solovjovovská bádání v českém prostředí, in Studia Theologica 29/2007, s. 31-47.

·        Karel Sládek, N.O. Losskij a Československo, in Studia Theologica 23/2006, s. 45-61.

·        Karel Sládek, Sofiologie a Vladimír Solovjov, in Teologické texty 2006, č. 3, Ročník 17, s. 145-147.

·        Karel Sládek, Sublimace erotu v mystice Věčného Ženství u Vladimíra Solovjova, in Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti, Praha: Russia Altera, 2006, s. 173-185.

·        Karel Sládek, Teologická symbolika ikonopisectví, in Akord, Revue pro literaturu, umění a život, Říjen, 2006, s. 410-417.

·        Karel Sládek, Kosmické aspekty svátostí v pojetí V. Solovjova, in Teologické texty 2005, č. 4, Ročník 16, s. 144-146.

·        Karel Sládek, Pohled na teorii evoluce očima Vladimíra Solovjova, in Theologická revue, 2/2005, Ročník 76, s. 180-187.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]