Přeskočit na obsah

Karantánie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Karantánie
Korǫtanъ
 Sámova říše 658828 Korutanská marka 
Franská říše 
Geografie
Mapa
Karantánie v době panování Karla Velikého
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Státní útvar
Vznik
Zánik
828 – integrace s Franskou říší
Státní útvary a území
Předcházející
Sámova říše Sámova říše
Následující
Korutanská marka Korutanská marka
Franská říše Franská říše
Dějiny Rakouska

Znak Rakouska
  • Prehistorie
  • Habsburská éra
  • Rakousko po 1. světové válce
  • Rakousko po 2. světové válce

Karantánie (slovinsky Karantanija či Korotan, německy Karantanien) neboli Korutanské knížectví je někdejší slovanský státní útvar vzniklý v 7. století, na území dnešního jižního Rakouska a severovýchodního Slovinska, který byl předchůdcem Korutanské marky, pohraničního území Karolínské říše založeného v roce 889. Předpokládané centrum knížectví se rozkládalo na území dnešních Korutan.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Na území Korutan se zřejmě jednalo o první nezávislý a stálý státní útvar po období stěhování národů se zásadním významem pro dějiny Korutan, Štýrska a Slovinska.

V 6. století se alpští Slované, kteří jsou považováni za předky dnešních Slovinců, usadili v nejvýchodnějších horských oblastech Furlanska.[1] O slovanském osídlení ve východních Alpách svědčí rozpad místních diecézí na konci 6. století, změna populace, kultury a především vznik nové skupiny slovanských jazyků. Na nově osídleném území Slovany přesto zůstaly pozůstatky původního romanizovaného obyvatelstva, které si udržovalo křesťanské vyznání. Slované ve východních Alpách i v Panonii byli původně podřízeni vládnoucím Avarům (kaganům). Poté, co vláda Avarů kolem roku 610 postupně zanikala, se v jižních Korutanech objevila relativně nezávislá skupina Slovanů (marec Vinedorum), ovládaná vévodou. Historické prameny uvádějí vévodu Valuka (Wallux dux Winedorum).

V roce 623 se Slované z východních Alp pravděpodobně připojili k Samovu kmenovému svazu, spravovanému franským obchodníkem Sámem a v roce 626 se porážkou Avarů v Konstantinopoli vymanili z jejich nadvlády.[2] Po smrti Sáma v roce 658 se kmenový svaz Slovanů rozpadl. Menší část původního svazu Slovanů, soustředěná severně od dnešního Klagenfurtu, si zachovala nezávislost a stala se známou jako Karantánci. Název Karantánie se v historických pramenech objevil brzy po roce 660. První označení specifické etnické identity a politické skupiny je rozpoznáno v geografickém termínu Carantanum, který Paul Diacon použil ve vztahu k roku 664, kdy zmínil i konkrétní Slovany (gens Sclavorum), kteří na území Karantánie žili.[3]

Když kolem roku 740 princ Boruth požádal bavorského vévodu Odila Bavorského o pomoc proti naléhavému nebezpečí, které představovaly znovu kmeny Avarů z východu, tak Karantánci ztratili nezávislost. Boruthovi nástupci museli přijmout nadvládu Bavorského vévodství a Franské říše, ovládané od roku 771 do roku 814 Karlem Velikým. Karel Veliký ukončil invazi Avarů a v letech 745-795 obsadil východní části Karantánie.

V roce 828 se Karantánie stala markrabstvím Franské říše. Místní knížata byla za účast v protifranské vzpouře sesazena včetně panonského prince Ljudevíta Posávského a nahrazená germánskou (primárně bavorskou) nadvládou. Na základě Verdunské smlouvy z roku 843 převzal vládu nad územím Karantánie Ludvík II. Němec (804–876), který podle Annales Fuldenses (863) udělil titul „prefekt Karantánie“ (praelatus Carantanis) jeho nejstaršímu synovi Karlomanovi.[4] V roce 887 Arnulf Korutanský (850–899), vnuk Ludvíka II. Německého, převzal titul krále Východofranské říše a stal se prvním vévodou Korutan.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Carantania na anglické Wikipedii.

  1. Franchi, Impero dei. hls-dhs-dss.ch [online]. [cit. 2020-05-26]. Dostupné online. (italsky) 
  2. Štih Peter. "Slovenska zgodovina: Od prazgodovinskih kultur do konca srednjega veka". (Slovinská historie: Od prehistorických kultur až do pozdního středověku) Archived copy [online]. [cit. 2008-06-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-03-19. 
  3. LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia. [s.l.]: P. Lang, 2008. ISBN 978-3-631-57011-1. (anglicky) 
  4. GOLDBERG, Eric Joseph. Struggle for empire : kingship and conflict under Louis the German, 817-876. [s.l.]: Cornell University Press, 2006. 388 s. Dostupné online. ISBN 9780801438905. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]