Kambrická exploze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Opabinia – kambrický členovec s chobotkem
Nárůst atmosférického kyslíku umožnil rozvoj života.[1]
Vývoj počtu rodů ukazuje, že v kambriu (Cm) nedošlo k tak významnému zvýšení jako v ordoviku (O).

Kambrická exploze je označení pro náhlý nárůst nálezů fosílií mnohobuněčných živočichů z období kambria, zhruba před 540 miliony lety.[2][3][4] Na tento počátek prvohor se datují první nálezy mnoha dodnes známých živočišných kmenů. K explozi života došlo ve vodě. Mohla to být říční delta.[5]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Kreacionismus označoval vrstvu, kde se fauna objevila, jako prvotní („primordial strata“) jak zmiňoval William Buckland. Náhlý nárůst fosílií byl problémem pro Darwinovu evoluční teorii. Pojem kambrická exploze se ujal až koncem 20. století.[1]

Hypotézy[editovat | editovat zdroj]

Hypotéz vysvětlujících kambrickou explozi je vícero. Mohlo jít skutečně o vznik nových fylogenetických linií (ačkoliv proti tomu mluví fakt, že známe některé kmeny i z prekambria, konkrétně z období ediakara,[6] a ty mohly být čilé)[7]evoluční radiace. V době před 550 miliony let patrně vzniklo vnitřní jádro Země, a tak magnetické pole Země mohlo bránit kosmickému záření.[8] Nárůst velikosti a komplexnosti mohl způsobit nárůst kyslíkuatmosféře a vodě.[9] Nárůst kyslíku mohly způsobit samotné organismy.[10] Tento nárůst umožnil, že kolagen začal více vázat buňky k sobě. Za nárůstem koncentrace kyslíku mohla stát desková tektonika.[11] Ovšem za nárůsty kyslíku nemusely být biologické či tektonické procesy, ale jen chemické cykly.[12] Uvažuje se ale i, že je kambrická exploze možná způsobená jen zvýšením počtu organismů schopných fosilizace, tzn. že při kambrické explozi došlo jen ke vzniku dostatečně velkých živočichů s tvrdou kostrou či schránkou. Jednobuněčné krytenky a nálevníci se podle nálezů objevili před 736 milióny let.[13] Mnohobuněčné organizmy lze nalézt už před 635 milióny let,[14] ale mohli se formovat už před 800 milióny let.[15][16] Tou dobou také vzrostla koncentrace mědi, která je důležitým článkem v procesu dýchání (cytochrom c oxidáza).[17] Navrhována je tak například avalonská exploze. Mnohobuněčné organizmy se známkami pohybu však mohou být i přes 2 miliardy let staré.[18] Jiné vysvětlení spočívá ve skutečnosti, že směrem k přítomnosti přibývá nálezů fosílií, protože je vyšší pravděpodobnost, že se tyto fosílie zachovají.[19]

Zalednění v neoproterozoiku mohla být i globální, jak se domnívá teorie sněhové koule, ale spíše globální nebyla.[20] Exploze života blízká tomuto období bývá dávána do souvislosti se zaledněním, kterému mohou být připisovaná hromadná vymírání, ale i rozvoj života. V chladnější vodě se totiž rozpustí více kyslíku, který je pro rozmach organismů důležitý.[21] V toniénu se jedná o ne příliš prokázané kaigasské zalednění (před 780 až 735 milióny let). V kryogénu o zalednění sturtianské (před 715 až 680 či 643 milióny let)[22][23] a marinojské (před 650 až 635 milióny let).[24] V ediakaře o zalednění gaskierské (před 579 milióny let)[25] a bajkonurské (před 547 milióny let).[26]

V kambriu však existovalo jen málo druhů. Koncentrace kyslíku v atmosféře postupně klesala, ale zhruba před 500 milióny let prudce vzrostla (SPICE událost) díky planktonu.[27] Velká biodiverzifikace (evoluční radiace) nastala až v následném ordoviku (GOBE událost) přibližně před 465 miliony let,[28] kterou způsobila změna klimatických cyklů (Milankovičovy cykly).[29] Nárůst počtu druhů uprostřed ordoviku záhy následovalo velké vymírání ordovik–silur.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Life exploded on Earth after slow rise of oxygen. phys.org [online]. 2015-12-18 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. The Cambrian Period. www.ucmp.berkeley.edu [online]. [cit. 2008-12-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-18. 
 3. The Cambrian Explosion – Timing. palaeo.gly.bris.ac.uk [online]. [cit. 2008-12-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-03-07. 
 4. Major fossil study sheds new light on emergence of early animal life 540 million years ago. phys.org [online]. 2018-05-21 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. University of Exeter. Modern animal life could have origins in delta. phys.org [online]. 2022-03-23 [cit. 2022-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006. (Vyd. 1). Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-11-16. ISBN 80-86960-08-0. S. 255.  Archivováno 16. 11. 2007 na Wayback Machine.
 7. SALISBURY, David. Life in the Precambrian may have been much livelier than previously thought. phys.org [online]. 2017-05-19 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. MIHULKA, Stanislav. Vnitřní jádro Země vzniklo před 550 miliony let a obnovilo magnetický štít. osel.cz [online]. 2022-07-28 [cit. 2022-12-26]. Dostupné online. 
 9. Oxygen linked with the boom and bust of early animal evolution. phys.org [online]. 2019-05-06 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Do animals control earth's oxygen level?. phys.org [online]. 2019-09-10 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Plate tectonics may have driven Cambrian Explosion, study shows. phys.org [online]. 2019-06-19 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Breathing new life into the rise of oxygen debate. phys.org [online]. 2019-12-10 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. PARFREY, Laura Wegener; LAHR, Daniel J. G.; KNOLL, Andrew H.; KATZ, Laura A. Estimating the timing of early eukaryotic diversification with multigene molecular clocks. S. 13624–13629. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 2011-08-16. Roč. 108, čís. 33, s. 13624–13629. Dostupné online. DOI 10.1073/pnas.1110633108. PMID 21810989. (anglicky) 
 14. Oldest evidence for animals found. phys.org [online]. 2018-10-15 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. ZIMMER, Carl. Genetic Flip Helped Organisms Go From One Cell to Many. The New York Times [online]. 2016-01-07 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 16. DEMMING, Anna. Microfossil spectroscopy dates Earth's first animals. phys.org [online]. 2020-06-22 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. A world full of copper helped animals colonise the Earth. phys.org [online]. 2019-03-11 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Discovery of the oldest evidence of motility on Earth. phys.org [online]. 2019-02-11 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. ZRZAVÝ, Jan, David Storch, Stanislav Mihulka. Jak se dělá evoluce : od sobeckého genu k rozmanitosti života. [s.l.]: Paseka, 2004. 
 20. EYLES, Nicholas; JANUSZCZAK, Nicole. ‘Zipper-rift’: a tectonic model for Neoproterozoic glaciations during the breakup of Rodinia after 750 Ma. S. 1–73. Earth-Science Reviews [online]. 2004-03. Roč. 65, čís. 1–2, s. 1–73. Dostupné online. DOI 10.1016/S0012-8252(03)00080-1. (anglicky) 
 21. BOAG, Thomas H.; STOCKEY, Richard G.; ELDER, Leanne E.; HULL, Pincelli M.; SPERLING, Erik A. Oxygen, temperature and the deep-marine stenothermal cradle of Ediacaran evolution. S. 20181724. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences [online]. 2018-12-19 [cit. 2019-03-10]. Roč. 285, čís. 1893, s. 20181724. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-08-30. DOI 10.1098/rspb.2018.1724. (anglicky) 
 22. MACDONALD, Francis A. Neoproterozoic Glaciation [online]. francismacdonald.fas.harvard.edu [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. STERN, R.J.; AVIGAD, D.; MILLER, N.R.; BEYTH, M. Evidence for the Snowball Earth hypothesis in the Arabian-Nubian Shield and the East African Orogen. S. 1–20. Journal of African Earth Sciences [online]. 2006-01. Roč. 44, čís. 1, s. 1–20. Dostupné online. DOI 10.1016/j.jafrearsci.2005.10.003. (anglicky) 
 24. SHIELDS, Graham Anthony. Marinoan meltdown. S. 351–353. Nature Geoscience [online]. 2008-06. Roč. 1, čís. 6, s. 351–353. Dostupné online. DOI 10.1038/ngeo214. (anglicky) 
 25. PU, Judy P.; BOWRING, Samuel A.; RAMEZANI, Jahandar; MYROW, Paul; RAUB, Timothy D.; LANDING, Ed; MILLS, Andrea. Dodging snowballs: Geochronology of the Gaskiers glaciation and the first appearance of the Ediacaran biota. S. 955–958. Geology [online]. 2016-11. Roč. 44, čís. 11, s. 955–958. Dostupné online. DOI 10.1130/G38284.1. (anglicky) 
 26. GERMS, G. J. B.; GAUCHER, C. NATURE AND EXTENT OF A LATE EDIACARAN (CA. 547 MA) GLACIGENIC EROSION SURFACE IN SOUTHERN AFRICA. S. 91–102. South African Journal of Geology [online]. 2012-03-01. Roč. 115, čís. 1, s. 91–102. Dostupné online. DOI 10.2113/gssajg.115.91. (anglicky) 
 27. Plankton key to origin of Earth's first breathable atmosphere. sciencedaily.com [online]. 2011-02-22 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. Early species developed much faster than previously thought, research shows. phys.org [online]. 2019-08-15 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. University of Copenhagen. Researchers puncture explanation for largest increase of biodiversity in Earth's history. phys.org [online]. 2021-11-10 [cit. 2022-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]