Přeskočit na obsah

Křížky (národní přírodní památka)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Národní přírodní památka
Křížky
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
V březnu 2023
V březnu 2023
Základní informace
Vyhlášení22. prosince 1962[1]
VyhlásilOkresní národní výbor v Chebu
Nadm. výška790–817[1] m n. m.
Rozloha4,46 ha[2][3]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresCheb
UmístěníPrameny
Souřadnice
Křížky
Křížky
Další informace
Kód198
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Národní přírodní památky v Česku

Křížky je národní přírodní památka, byla vyhlášena 22. prosince 1962 Okresním národním výboremChebu, v roce 2017 byla Správou CHKO Slavkovský les přehlášena a mírně zvětšena. Nachází se v centrální části CHKO Slavkovský les u obce Prameny (Mariánské Lázně) v Karlovarském kraji. Rozloha přírodní památky je 4,55 ha a leží v nadmořské výšce 790–817 m. Důvodem ochrany této lokality jsou vzácná rostlinná společenstva s mimořádně vysokým počtem vzácných a zákonem chráněných druhů rostlin. Geologickým podkladem lokality je hadec, podmiňující výskyt řady druhů rostlin vázaných svým výskytem pouze na tuto poměrně vzácnou horninu. Nejznámějším takovým druhem je jeden z nemnoha českých endemitůrožec kuřičkolistý, jež roste pouze na území Mnichovských hadců.

Informační tabule u NPP Křížky

Lokalita[editovat | editovat zdroj]

Území je součástí oblasti nazývané přírodovědci jako Mnichovské hadce – největší hadcové území v Česku. S hadcovým fenoménem a zdejší oblastí se návštěvníci mohou seznámit prostřednictvím asi 12 km dlouhé naučné stezky Mnichovské hadce spojující některá nejvýznamnější hadcová území Slavkovského lesa, kterými jsou například Pluhův bor, Dominova skalka a Křížky. Informační tabule naučné stezky jsou věnovány jedinečné hadcové květeně, vliv hadců na vegetaci a na minerální vody, historii využívání hadce a středověké stavbě Dlouhé stoky nedaleko Křížků.[4]

Historie[editovat | editovat zdroj]

O vzniku křížů existuje několik legend. Ta nejznámější pověst tvrdí, že ony tři kříže nechali postavit místní nemocní (někdy jsou označováni jako tři bratři), jako poděkování za své uzdravení. Historické letopisy a hlavně vyprávění pamětníků tuto verzi ani náznakem nepotvrzují. O této verzi není jediný zápis a dnes ještě žijící pamětníci ji pak zcela odmítají jako podvrh. Trojice křížů, které tvoří dominantu vrcholku kopce, byla vztyčena v roce 1849.[5]

Od roku 1979 byla na Křížcích vybudována naučná stezka přístupná lidem.[6]

Původně bylo území využíváno jako obecní pastvina. Extenzivní pastva na chudém podkladu vytvořila vhodné podmínky pro rozvoj cenných a ojedinělých společenstev ovlivněných zdejším specifickým geologickým podkladem. V podstatě se dá soudit, že extenzivní vypásání odpovídající běžnému režimu obecní pastviny, bylo pro vytvoření chráněného fenoménu základní podmínkou. Bránilo vnikání dřevin z náletu a nadměrnému rozrůstání předlesních stadií, a udržovalo bylinný porost v strukturální podobě vyhovující ohroženým společenstvům i druhům, především rožci kuřičkolistému, jehož ochrana je hlavním úkolem nejen této NPP, ale i celé CHKO.[7]

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Území se nachází na mohutném hadcovém tělese v mariánsko-lázeňském metabazitovém komplexu, největší hadcové oblasti v Českém masivu. Hadec (serpentinit) je hornina, která vzniká přeměnou silně bazických vyvřelých hornin. Bývá tmavozelený až černozelený, může být i skvrnitý a někdy obsahuje žilky vláknitého serpentinu (vlákna bývají kolmá na stěny puklin). Hadec uvolňuje do půdy velké množství hořčíku, a tak zde nalezneme i rostliny, které tyto podmínky pro život snesou.[8]

Flora[editovat | editovat zdroj]

Ze zvláště chráněných druhů rostlin je zřejmě nejvzácnější rostlinou v oblasti kriticky ohrožený (C1) endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), který roste zejména na vrcholcích skalek a skalních terásek, nebo ve štěrbinách mezi kameny. Dalším kriticky ohroženým druhem je sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a svízel sudetský (Galium sudeticum), jehož taxonomická příslušnost na Mnichovských hadcích není dosud uspokojivě vyřešena. Mezi zvláště chráněné druhy rostlin v kategorie silně ohrožených rostlin (C2) patří sleziník nepravý (Aspleinum adulterinum). Z ohrožených druhů (C3) zde rostou Prha arnika (Arnica montana), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vřesovec pleťový (Erica carnea), vranec jedlový (Huperzia selago), vratička měsíční (Botrychium lunaria) a zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus).[9]

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Odlesněné skalky jsou domovem vzácných a chráněných, zejména bezobratlých živočichů. V lokalitě žijí např. žluťásek borůvkový (Colias palaeno). Z plazů zde najdeme zmiji obecnou (Vipera berus), užovku hladkou (Coronella austriaca), slepýše křehkého (Anguis fragilis) nebo ještěrku obecnou (Lacerta agilis).[10]

Ochrana[editovat | editovat zdroj]

O lokalitu pečuje AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. Původní zdejší vegetací před příchodem člověka a jeho působením na krajinu byl řídký borový les s bohatým bylinným podrostem. Dlouhodobým využíváním zdejší krajiny (pravděpodobně již od 14. století) se vegetace přeměnila a vznikla jedinečná mozaika druhově velmi bohatých a specifických stanovišť. Cílem péče o lokalitu je zachování nelesního charakteru území, především vřesovištních a travinobylinných formací s endemickými a vzácnými druhy. Proto je zde nezbytné průběžně odstraňovat nálety dřevin, jinak by se území samovolně přeměnilo v les. Konkurenčně silné vysoké traviny, které ještě v nedávné minulosti nežádoucím způsobem omezovaly výskyt cílových druhů rostlin, jsou v území dlouhodobě potlačovány řízenou krátkodobou pastvou menšího stáda ovcí. Vybrané části území s travinnou vegetací se ručně kosí. V roce 2017 bylo kolem Křížků postaveno oplocení, jehož cílem je zamezení pastvy lesní zvěře, především nepůvodního jelena siky, který je v celé oblasti extrémně silně přemnožen. Pastva lesní zvěře silně negativně ovlivňovala především populaci vřesovce pleťového.

Ohrazená pěšina

Přístup[editovat | editovat zdroj]

Koncem 70. let a v 80. letech bylo území oblíbeným výletním místem, sbíraly se zde brusinky, docházelo k plošnému sešlapu a územím vedla síť pěšinek.[11] Od roku 1979 byla na Křížcích vybudována naučná stezka přístupná lidem. Místo bylo hojně turisticky navštěvováno, což sebou neslo poškozování předmětu ochrany, a proto byla stezka v roce 2001 zrušena a do území byl následně veřejnosti vstup zakázán.[12] Po vybudování dřevěného oplocení, které zároveň slouží jako ohrada při pastvě ovcí, byl na jednom místě ohrady umístěn průchod, který umožňuje a usměrňuje vstup návštěvníků.[13]

Na Křížky lze přijet po silnici z Nové Vsi na Prameny, případně v opačném směru od Pramenů. Ze silnice jsou dobře vidět, takže není složité je najít. Zaparkovat se dá kousek od nich u lesa.[14]

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b NPP Křížky [online]. AOPK ČR [cit. 2010-12-05]. Dostupné online. 
 2. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19].
 3. Nationally designated areas (CDDA). Dostupné online. [cit. 2021-06-26].
 4. Mnichovské hadce [online]. nasepriroda.cz [cit. 2023-03-28]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 5. JAŠA, Luděk. Tři kříže Prameny [online]. slavkovsky-les.cz [cit. 2015-12-14]. Dostupné online. 
 6. Křížky a Upolínová louka [online]. krasnezatisi.cz [cit. 2015-12-14]. Dostupné online. 
 7. Plán péče o NPP Křížky na období 2005–2014 [online]. Správa CHKO Slavkovský les: Agentura ochrany přírody a krajiny [cit. 2015-12-14]. Dostupné online. 
 8. MUCHA, Josef. Tři Křížky a Dominova skalka - Slavkovský les [online]. www.geologie-astronomie.cz [cit. 2023-03-27]. Dostupné online. 
 9. Plán péče o NPP Křížky na období 2017–2024. Správa CHKO Slavkovský les: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2017-01-15. 31 s. S. 6. Dále jen Plán péče (2017–2024). 
 10. Plán péče (2017–2024), s. 7
 11. Plán péče (2017–2024), s. 11.
 12. Tři křížky [online]. Mariánské Lázně: Město Mariánské Lázně [cit. 2015-12-14]. Dostupné online. 
 13. Plán péče (2017–2024), s. 12.
 14. Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2023-03-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]