Český skauting

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Junáctví)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík

Zakladatelem českého skautingu, také známého jako junáctví, který v roce 2011 oslavil 100 let od svého vzniku, byl středoškolský profesor a první starosta skautské organizace Antonín Benjamin Svojsík.

Počátky[editovat | editovat zdroj]

S prvními pokusy o skauting začal A. B. Svojsík v roce 1911. Inspirací mu byla práce R. Baden-Powella v Anglii, ale značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton a jeho myšlenky woodcraftu. Při psaní knihy Základy junáctví Svojsík oslovil současné české osobnosti, které významně přispěly k tomuto dílu.

Český skauting byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického, neboť kladl větší důraz na pobyt v přírodě a romantismus (vlivem amerického woodcraftu) a na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku. Naopak menší důraz byl kladen na původní křesťanské základy skautingu. To se také promítlo do poněkud odlišného českého znění skautského slibu.

Již před první světovou válkou doporučoval mládeži Baden-Powelovy práce a skauting také profesor Tomáš Garrigue Masaryk, pozdější prezident, jako činnost novou a všeobecně prospěšnou.

Za První republiky existovalo více skautských odnoží. Krom skautů „univerzálních“ existovala i skautská hnutí založená na principu národnostním, náboženském nebo politickém (např. sociálně-demokratičtí Skauti DTJ, agrárničtí Švehlovi junáci či komunističtí Spartakovi skauti Práce). Různorodé organizace měl zastřešovat Svaz junáků - skautů RČS založený A. B. Svojsíkem. Záhy však vznikla „konkurenční“ Federace československého junáka, sjednocení českých skautů se tedy nepodařilo.[1]

Během historie Česka byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy (nacisty a komunisty), neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svoji činnost. Přesto tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje.

V nové době[editovat | editovat zdroj]

Poslední přestávka v letech 19701989 trvala skoro 20 let. To se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí.

Protože měl český skauting v devadesátých letech problém oslovit dostatek dětí, jeho členská základna soustavně klesala. V roce 2005 však byl na valném sněmu největší skautské organizace – Junáka, přijat dokument Charta českého skautingu,[2] který dal podnět k inovaci skautského výchovného programu. Nový program více pracuje s genderově smíšenými oddíly, inovuje výchovné prostředky a přijímá do programu oddílu nové a atraktivní prvky. Spolu s tím se zavádějí nové skautské a vlčácké stezky, což jsou publikace provádějící dítě skautským rokem a sledující jeho osobnostní růst. Snaží se tak oslovit nejmladší generaci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času, než před 20 nebo 40 lety. Zdá se, že se to daří – pokles členů se zastavil a v roce 2009 byl zaznamenán přírůstek 1500 členů, což je množství, které by naplnilo přes 50 oddílů.[3]

V českém výchovném systému se nadále zachovávají prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření).[zdroj?] Samostatným hnutím návratu k přírodě, „útěku do lesů“, blízkým junáctví, který se v Česku rozvinul, je tramping, založený na individualitě, živelnosti mimo organizace, avšak s tradicí pravidel slušnosti a ohleduplnosti vůči přírodě.

Současné skautské organizace v Česku[editovat | editovat zdroj]

Skautky na třebíčském náměstí při Dnu v krojích (24. dubna)

Největší česká skautská organizace se nazývá Junák – český skaut. V současné době (2016) je Junák největší dětskou organizací v Česku s více než 50 000 členy.[4]

Z nejrůznějších důvodů (ideologických, organizačních) kromě této organizace existují ještě další (podstatně menší)[zdroj?] skautské organizace, které však nejsou členy celosvětových skautských sdružení WOSM nebo WAGGGS:

Stručná historie českého skautingu[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Junák – český skaut.
Účastníci skautského tábora u Kramolína na řece Jihlavě r. 1930
 • 1876 14. září se v Praze narodil A. B. Svojsík
 • 1895 12. května se narodila Vlasta Štěpánová, která pomáhala se zakládáním prvního dívčího oddílu.
 • 1911 Profesor tělocviku A. B. Svojsík počátkem léta odjel do Anglie, aby poznal zdejší skauty. Poté začal překládat Scouting for boys do češtiny.
 • 1912 A. B. Svojsík vydal knihu Základy junáctví a v červenci a srpnu uspořádal první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci.
 • 1914 Založen spolek Junák - český skaut.
 • 1915 Založen dívčí skauting. Začíná vydávání časopisu Junák.
 • 1916 První dívčí tábor Sasanky
 • 1918 Skauti se aktivně zúčastňují zakládání republiky. Vzniká Skautská pošta.[5]
 • 1919 Založen Svaz junáků - skautů RČS, na první schůzi ústřední rady Junáka byla zavedena jako znak svazu lilie s hlavou psa na štítě.
 • 1931 Slovanské jamboree v Praze.
 • 1938 Zemřel A. B. Svojsík.
 • 1939 Sjednoceny skautské organizace ve svazu Junák.
 • 1940 28. října vydal K. H. Frank nařízení o rozpuštění Junáka.
 • 1945 Junák obnoven.
 • 1946 V Praze odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu, založena mohyla na Ivančeně.
 • 1948-1950 Postupná likvidace Junáka komunisty.
 • 1968 Junák obnoven.
 • 1970 v září ukončil Junák pod nátlakem svou činnost.
 • 1989 Junák potřetí obnoven.
 • 1992 5. sněm Junáka, který přijal nový skautský slib respektující všechny 3 principy skautingu (umožňující současně návrat do světových organizací)
 • 1996 Chlapecký kmen přijat do WOSM, dívčí kmen přijat do WAGGGS
 • 1997 Středoevropské jamboree Fénix v Praze.
 • 2005 Na XI. Valném sněmu Junáka byl přijat dokument Charta českého skautingu[6], který byl impulsem pro inovaci skautského výchovného programu a pro modernizaci organizace.
 • 2006 Středoevropské jamboree Orbis 2006 v Brně - Mariánském údolí.
 • 2007 Výročí vzniku celosvětového skautingu - 100 let - proběhly oslavy v Praze (šátková metropole), na Ivančeně a vyvrcholily na mezinárodním Jamboree v srpnu v Anglii.
 • 2008 České národní jamboree Klíč v Plzni
 • 2009 Po několikaleté stagnaci se meziročně zvýšil počet členů Junáka o 1500
 • 2010 Středoevropské jamboree Concordia v Maďarsku
 • 2012 Výročí vzniku českého skautingu - 100 let
 • 2012 Středoevropské jamboree Aqua na Slovensku
 • 2014 Středoevropské jamboree v Česku
 • 2015 Změna názvu organizace na „Junák – český skaut, z. s.“ [7]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. MAREŠ, Jan. Zápas o dobré jméno. Skauting a tramping v první československé republice. Dějiny a současnost. Roč. 2015, čís. 9, s. 14-17. 
 2. Charta českého skautingu
 3. Výroční zpráva 2009 [online]. Praha: Junák, 2010 [cit. 2010-06-02]. Dostupné online. ISBN 978-80-86825-46-5. 
 4. Junák - Český skaut, z.s. - Výroční zpráva 2014
 5. PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha: Nakladatelství BRÁNA, 2012. 720 s. ISBN 978-80-7243-597-5. S. 100-106. 
 6. Charta českého skautingu
 7. Tisková zpáva

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]