Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Vznik 31. března 1999
Právní forma zájmové sdružení právnických osob
Sídlo Kladská 233/1, Šumperk, 787 01, Česko
Datová schránka aq3ikqx
IČO 68923244 (VR)
Některá data můžou pocházet z datové položky.

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) je destinačním managementem Jeseníků. Vzniklo 19. března 1999 a spravuje turistický region Jeseníky, za který považuje jádro tzv. Jesenické oblasti. J-SCR usiluje o podpory značky destinace a celkový rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblasti turistické destinace Jeseníků. Cílem činností J-SCR je podpora zvyšování návštěvnosti Jeseníků a prodlužování délky pobytu návštěvníků. Za tímto účelem provádí řadu aktivit především v oblasti marketingu a propagace turistické destinace Jeseníky. Kromě toho zabezpečuje další služby, mj. koordinuje údržbu lyžařských běžeckých tras, zajišťuje rozvoj investic do infrastruktury cestovního ruchu, zasazuje se o udržitelný rozvoj turismu v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny, podporuje činnosti turistických informačních center, podporuje akce cestovního ruchu a rozvoj kvality služeb zejména prostřednictvím vzdělávání lidských zdrojů a zaváděním mezinárodních certifikací (např. Hotelstars Union).

J-SCR je nevládní neziskovou organizací, jde o nepolitické, odborné nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob. Přidruženými členy se mohou stát i osoby fyzické. J-SCR je uznávanou profesní organizací, která odborně a efektivně naplňuje zájmy svých členů a přispívá k rozvoji celého turistického regionu Jeseníky. Sídlí v Šumperku.

Celkovým posláním organizace je sdružovat a prosazovat zájem svých členů v oblasti cestovního ruchu. V praxi se jedná o celou škálu různých aktivit, od společných marketingových projektů, propagačních kampaní, konferenční činnosti, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, až po investiční a infrastrukturní projekty a podporu. J-SCR je součástí formální organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji na základě projektu organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji a je významným partnerem jak na krajské tak i národní úrovni v oblasti cestovního ruchu. J-SCR intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery zejména z Polska, Slovenska, Německa a Rakouska.

Organizační struktura J-SCR je tvořena valnou hromadou, správní radou, která je statutárním orgánem J-SCR v čele s předsedou správní rady a výkonným orgánem v období mezi valnými hromadami, dozorčí radou, kontrolním orgánem, který je podřízen výhradně Valné hromadě. Výkonnou jednotkou J-SCR je sekretariát, zajišťující veškerý každodenní chod organizace a náplň její činnosti. V čele sekretariátu stojí ředitel jmenovaný správní radou. J-SCR hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Zdroje k finančnímu zjištění jejího hospodaření jsou zejména členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace a granty.

Pro své členy a celé Jeseníky zařizuje J-SCR propagaci na Facebooku (Nejkrásnější české hory – Jeseníky) a Turistickém informačním portále, kde najdou návštěvníci informace z Jeseníků. Každých 14 dní vydává J-SCR elektronický zpravodaj NavstivteJeseniky.cz.

Model fungování destinačního managementu[editovat | editovat zdroj]

J-SCR je praktickou aplikací modelu kombinovaného přístupu k řízení cestovního ruchu. Některými odborníky (Franke; Petříčková; viz zdroje) je proto J-SCR označováno za „příklad nejlepší praxe“ v rámci České republiky. Praxe organizací cestovního je značně komplikovaná a většinou aplikuje „top-down“ způsob vzniku a fungování instituce (vznik např. na většinový popud regionální autority). Opačný přístup „bottom-up“ v regionech není v České republice až na dílčí oblastní výjimky uplatňován. J-SCR je právě jednou z mála regionálních výjimek, kdy bylo založeno zespodu (bottom-up) v roce 1999 a v roce 2006 se stalo součástí přístupu shora (top-down), kdy se členem J-SCR stal Olomoucký kraj. Princip shora je aplikován také ve vazbě na celonárodní organizace (Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, Ministerstvo životního prostředí, CHKO Jeseníky apod.).

Povinnost členství[editovat | editovat zdroj]

Zatímco v jiných státech (např. Rakousko, Švýcarsko, Slovensko) se na organizaci cestovního ruchu podílejí subjekty cestovního ruchu přímo nebo nepřímo povinně, členství v J-SCR je nepovinné. Každý subjekt se sám rozhoduje, zda se do fungování destinačního managementu zapojí. Členství je podmíněno úhradou členského příspěvku, který schvaluje valná hromada organizace. Jedině členové mohou plně využívat služeb společné profesní organizace J-SCR. Členům je buď bezúplatně nebo za zvýhodněných podmínek nabízena účast ve všech aktivitách J-SCR. Organizace současně dává subjektům cestovního ruchu systémové zázemí a funguje jako síť. Zprostředkovávání a podpora zájmů svých členů je významnou funkcí J-SCR.

Některé subjekty nemohou být s ohledem na zákonná nebo vlastní omezení členy J-SCR. To platí například o Správě CHKO Jeseníky, Lesy ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj, České centrále cestovního ruchu CzechTourism, ad. Tyto subjekty jsou pak zpravidla partnery J-SCR.

Jeseníky Film Office[editovat | editovat zdroj]

Regionální filmová kancelář Jeseníky Film Office (JFO) je projektem organizace destinačního managementu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Cílem aktivit JFO je propagovat region prostřednictvím filmu a asistovat filmovým produkcím při vyhledávání lokací a při zabezpečení možností natáčení na území Jeseníků, kde se nachází chráněná krajinná oblast. Partnery JFO jsou členové Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, mezi které patří subjekty veřejné správy (obce, kraje, muzea, kulturní zařízení), soukromého sektoru (podnikatelé v cestovním ruchu: provozovatelé restauračních a ubytovacích zařízení, lázně, majitelé zámků, sportovní areály) i neziskového sektoru (sportovní, kulturní, environmentální organizace).

Regionální filmová kancelář JFO spolupracuje s národní Czech Film Commission, která podporuje a propaguje audiovizuální produkci v České republice a zároveň poskytuje filmovým producentům informace a rady pro bezproblémové natáčení. Kancelář byla založena v roce 2004 jako součást České filmové komory, o.p.s. a je členem mezinárodních asociací European Film Commissions Network (EUFCN) a Association of Film Commissioners International (AFCI).

Jeseníky Convention Bureau[editovat | editovat zdroj]

Jeseníky Convention Bureau (JCB) je regionální kanceláří destinačního managementu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) provozovanou za účelem podpory a propagace subjektů poskytujících služby v oblasti kongresové, korporátní a incentivní turistiky (dle § 2, odst. 2, písm. p) stanov J-SCR).

JCB poskytuje organizátorům asistenci a nezávislé komplexní informace při plánování a realizování kongresů, konferencí, obchodních setkání a incentivních akcích. Jeseníky jsou všestranné výhodné místo pro pořádání kongresů a JCB je chce dostat více do povědomí korporátní klientely a organizátorů firemních akcí.

Externí odkazy a použité zdroje[editovat | editovat zdroj]