Jelení žlíbek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní rezervace
Jelení žlíbek
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Jelení žlíbek (2011)
Jelení žlíbek (2011)
Základní informace
Vyhlášení21. dubna 1979[1]
VyhlásilNárodní výbor města Brna[1]
Nadm. výška340–385[2] m n. m.
Rozloha12,20 ha[3][4]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresBrno-město
UmístěníBrno-Bystrc
Souřadnice
Jelení žlíbek
Jelení žlíbek
Další informace
Kód901
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní rezervace v Česku

Jelení žlíbek je přírodní rezervace nacházející se v katastru městské části Brno-Bystrc v lokalitě Chrastava. Předmětem ochrany jsou přírodě blízké lesní porosty s mohutnými buky a duby s mnoha charakteristickými druhy rostlin a živočichů.[5][6] Lokalita, v roce 1979 vyhlášená jako chráněný přírodní výtvor, byla po schválení zákona o ochraně přírody a krajiny v roce 1992 přeřazena do kategorie přírodní rezervace.[2] Leží na území evropsky významné lokality Nad Brněnskou přehradou navržené k ochraně v rámci programu Natura 2000.[5]

Povrch[editovat | editovat zdroj]

Jelení žlíbek leží na úbočí kopce Chochola (410,9 m) na pravém břehu Brněnské přehrady. Mírné až střední svahy, vystupující i zaříznuté, orientované severním a severovýchodním směrem, klesají až do údolí bezejmenného potoka. Geologické podloží je tvořeno biotickýmiamfibol-biotickými granodiority, charakteristickými horninami brněnského masivu.[5]

Fauna a flóra[editovat | editovat zdroj]

Jelení žlíbek je ukázkou málo dotčených lesních společenstev s typickou druhovou skladbou rostlin i živočichů. Dominantu stromového patra tvoří mohutné, až 200 let staré buky lesní (Fagus sylvatica), jejichž kmeny často porůstají plodnice dřevokazné houby troudnatce kopytovitého (Fomes fomentarius). Poměrně hojně se objevuje také dub zimní (Quercus petraea), dále vtroušeně habr obecný (Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata), jilm habrolistý (Ulmus minor), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides) a javor babyka (Acer campestre). Charakteristickými druhy podrostu jsou trávy lipnice hajní (Poa nemoralis) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora), dále svízel vonný (Galium odoratum), svízel lesní (Galium sylvaticum), kopytník evropský (Asarum europeaum) a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea).[5] Celkem zde bylo zaznamenáno 167 druhů vyšších rostlin, z nichž 12 dominuje v Červeném seznamu flóry ČR,[5] dále 16 druhů mechorostů a 11 druhů dřevokazných hub.

Lesní porosty skýtají útočiště ptákům vázaným na staré doupné stromy, významným je výskyt silně ohroženého lejska malého (Ficedula parva) a holuba doupňáka (Columba oenas).[7] Celkem bylo na území rezervace zaznamenáno 26 druhů ptáků. Ze savců se zde vyskytuje např. ježek východní (Erinaceus concolor), veverka obecná (Sciurus vulgaris), myšice lesní (Apodemus flavicollis), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa) nebo zajíc polní (Lepus europeaus).[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b PR Jelení žlíbek [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2010-08-06]. Dostupné online. 
  2. a b c Jelení žlíbek [online]. Prygl.net, rev. 2003-12-05 [cit. 2010-08-05]. Dostupné online. 
  3. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
  4. Common Database on Designated Areas. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]
  5. a b c d e Jelení žlíbek – PR [online]. Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek [cit. 2010-08-05]. Dostupné online. 
  6. TICHÝ, Lubomír; ŠMITÁK, Jindřich; ŘEPKA, Radomír. Ohrožené rostliny města Brna. 1. vyd. Svazek 2. Brno: Rezekvítek a Magistrát města Brna, 1999. 74 s. 
  7. Vyhláška č. 395/1992 Sb. In: Sbírka zákonů. 1992. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]