Jan Kalvoda (geograf)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek pojednává o českém geografovi. Možná hledáte: Jan Kalvoda – český politik.
Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.jpg
Narození12. února 1943 (79 let)
Praha
Alma materPřírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Povolánífyzický geograf
vysokoškolský pedagog
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jan Kalvoda (* 12. února 1943 v Praze) je český fyzický geograf a geomorfolog. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, člen Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Životopis[editovat | editovat zdroj]

V roce 1966 absolvoval obor fyzické geografie na PřF UK v Praze. Poté působil jako aspirant fyzické geografie v Geografickém ústavu ČSAV. Roku 1972 obdržel titul CSc. a v následujícím roce titul RNDr. na PřF UK ve fyzické geografii a kvartérní geologii. V letech 1971-1974 byl technickým pracovníkem v Geologickém ústavu ČSAV. Od roku 1974 pracoval na pozici odborný pracovník a v letech 1980-1990 již jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV. V roce 1991 získal titul DrSc. na ČSAV a UK a stal se vedoucím vědeckým pracovníkem (PřF UK v Praze). Docentem Univerzity Karlovy se stal roku 1992. Profesorem v oboru fyzické geografie byl jmenován v roce 1994. V letech 1994-1997 působil jako proděkan PřF UK a v letech 1994-2007 byl členem vědecké rady PřF UK v Praze. Katedru fyzické geografie a geoekologie PřF UK vedl v letech 1997-2003. Od roku1998 do roku 2001 byl také členem vědecké rady Ostravské Univerzity v Ostravě. V letech 2000-2003 byl členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1991 do současnosti je nepřetržitě členem Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Horolezecké a výzkumné expedice[editovat | editovat zdroj]

Jan Kalvoda byl aktivním horolezcem a terénním výzkumníkem. V letech 1969-2002 se zúčastnil 8 horolezeckých a výzkumných expedic do velehorských oblastí Asie (Himálaj, Karákóram, Pamir, Ťan-Šan, atd.). Jako účastník III. československé horolezecké výpravy se podílel na scénáři k dokumentárnímu filmu P. Sirotka Himaláj 73.[1]

Zahraniční vědecké stáže[editovat | editovat zdroj]

 • V roce 1971 byl na stáži ve Wadia Institute of Himalayan Geology (New Delhi, Dehra Dun, Indie);
 • v roce 1985 působil 8 měsíců na Mezinárodní geofyzikální stanici Garm (Dušanbe, Garm, Tádžikistán);
 • v roce 1991 působil na University of Amsterdam (Nizozemsko);
 • v roce 1993 na University of Manchester (Velká Británie);
 • v letech 1996, 2001 a 2006 na Université Louis Pasteur, Strasbourg (Francie);
 • v letech1997, 1999, 2002, 2003 a 2006 na University of Oxford (Velká Británie);
 • v letech 1998, 2007, 2008 a 2009 na University of Cambridge (Velká Británie).

Mezinárodní odborná činnost[editovat | editovat zdroj]

 • Member of the Quaternary Palaeoenvironment Group, University of Cambridge, U. K.
 • Member of the Editorial Board of Geomorphology, Elsevier, Amsterdam
 • Member of the team World Centre of Excellence on landslide disaster and reduction of Charles University in Prague, UNESCO, etc., 2010 – 2014)
 • Člen redakční rady časopisu Geomorphologica Slovaca et Bohemica, AV SR, Bratislava

Přednášková činnost[editovat | editovat zdroj]

Profesor Kalvoda přednáší Teorii fyzické geografie, Matematickou geografii, Paleogeografii kvartéru, Geomorfologii, Přírodu velehor a vybrané přednášky pro studenty v programu ERASMUS, dále vede Seminář z fyzické geografie.

Odborné funkce[editovat | editovat zdroj]

 • Předseda a člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Vědy o Zemí při RVVI ČRPředseda a člen mezirezortní hodnotící komise výzkumných záměrů Matematika, fyzika a vědy o Zemi při MŠMT ČR
 • Člen stálé komise pro obhajoby doktorských disertací (D.Sc.) v oboru Geologické vědy grémia pro vědecký titul doktor věd při Vědecké radě AV ČR
 • Člen Redakční rady časopisu Geografie – Sborník ČGS, Praha
 • Člen Redakční rady monografické série Nakladatelství Geografie při ČGS, Praha
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze: alternující předseda komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru fyzická geografie a geoekologie, předseda rigorózní komise v oboru fyzická geografie, člen oborové rady a alternující předseda zkušební komise doktorského studia v oboru fyzická geografie a geoekologie, člen oborové rady doktorského studia obecné otázky geografie, školitel a konzultant témat doktorského studia fyzické geografie a geoekologie, periodicky předseda a/nebo člen komisí pro habilitační a jmenovací řízení.

Členství v odborných organizacích[editovat | editovat zdroj]

 • International Association of Geomorphologists
 • Asociace českých geomorfologů
 • Česká geografická společnost
 • Jednota Českých matematiků a fyziků

Vybrané publikace[editovat | editovat zdroj]

 • KALVODA, Jan. (2020) The dynamics of geomorphic evolution in the Makalu Barun area of the Nepal Himalaya. Prague: P3K. 378 s.
 • BALATKA, Břetislav a KALVODA, Jan. (2010) Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku. Vyd. 1. Praha: Česká geografická společnost. 198 s. Geographica; sv. 1. ISBN 978-80-904521-1-4.
 • GOUDIE, Andrew a Jan KALVODA (Eds., 2007) Geomorphological variations. Prague: P3K. 407 s. ISBN 978-80-903584-6-1.
 • BALATKA, Břetislav a KALVODA, Jan (2006) Geomorfologické členění reliéfu Čech = Geomorphological regionalization of the relief of Bohemia. Praha: Kartografie Praha. 79 s. ISBN 80-7011-913-6.
 • DRBOHLAV, Dušan, KALVODA, Jan a Vít VOŽENÍLEK (Eds., 2004) Czech geography at the dawn of the millenium. Olomouc: Palacky University. 428 s. ISBN 80-244-0858-9.
 • KALVODA, Jan (Ed., 2003) Global change in geomorphology. AUC Geographica,35, Supplementum 2000, 262 s.
 • KALVODA, Jan a Charles L. ROSEFELD (Eds., 1998) Geomorphological hazards in high mountain areas. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. xi, 314 s. The GeoJournal Library; Vol. 46. ISBN 0-7923-4961-X.
 • KALVODA, Jan (1992) Geomorphological record of the Quaternary orogeny in the Himalaya and the Karakoram. Amsterdam: Elsevier. 315 s. Developments in Earth surface processes; 3. ISBN 0-444-98676-6.
 • KALVODA, Jan (1985) Geomorphology of the Demaved and some other High Mountains in Asia Minor. Acta Montana, 69, 110 s., Praha.
 • KALVODA, Jan (1978) Genesis of the Mount Everest: (Sagarmatha). Praha: Academia, 1978. 62, [1] s. Rozpravy ČSAV. Řada matem. a přírodních věd; Seš. 2 (Roč. 88).
 • DANIEL, Milan a KALVODA, Jan (1978) Himálaj. Praha: Academia. 199 s., barev.fot. Nové obzory vědy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 1. KALVODA, Jan. Přírodovědecký výzkum III. československé horolezecké expedice Himaláj 1973.. Geologický Průzkum. 1973-01-02, roč. 15, čís. 11, s. 249.