Interleukin 8

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Gen CXCL8 kódující interleukin 8 se nachází na 4. chromosomu.[1]
Gen CXCL8 je v oblasti 4q13.3.[2]

Interleukin 8 (zkráceně IL-8, nebo také neutrofily aktivující peptid 1[3]) je protein o velikosti 11 kDa řadící se do skupiny neutrofily-aktivujících cytokinů s chemotaktickým účinkem. Byl objeven v roce 1987 a je kódován genem CXCL8[4] nacházejícím se u člověka na dlouhém raménku čtvrtého chromozomu[1][2].

Struktura interleukinu 8.

Struktura a produkce[editovat | editovat zdroj]

Strukturně se jedná o homodimerní protein, ale může se vyskytovat i ve formě monomeru. Je produkován makrofágy, lymfocyty, hepatocyty, epiteliálními buňkami a buňkami endothelia[3] jako 99 aminokyselin dlouhý prekurzor s charakteristickou leader sekvencí o 22 aminokyselinách[5] v odpovědi na prostředí s vysokou hladinou prozánětlivých cytokinů. Štěpením prekurzoru vzniká několik aktivních izoforem. Hlavní izoforma je štěpením zkrácena na 72 aminokyselin a je produkována především makrofágy[5]. Exprese interleukinu 8 se velmi liší ve zdravých a infikovaných buňkách. Zatímco ve zdravých buňkách je jeho hladina téměř nedetekovatelná, tak v odpovědi na zvýšení hladiny prozánětlivých cytokinů (jako IL-1, TNF a další) se jeho exprese desetkrát až stokrát zvyšuje [6].

Funkce[editovat | editovat zdroj]

U interleukinu 8 bylo popsáno několik funkcí. Působí především chemotakticky na neutrofily, bazofily a T-lymfocyty[5], kterým signalizuje, kde se nachází místo poškození či infekce a kam tedy mají migrovat. V signalizaci nutné pro migraci neutrofilů hraje interleukin 8 klíčovou roli[6]. Po stimulaci migrace buněk se podílí i na následné stimulaci fagocytózy a degraulaci[7]. Kromě funkce v buněčné signalizaci bylo popsáno i jeho zapojení v angiogenezi, tumorogenezi[7], mitóze a v přestavbě tkání[8]. Interleukin 8 může být sekretován jakoukoliv bunňkou, která nese toll-like receptory (TLR) podílející se na signalizaci v přirozeném imunitním systému. Obvykle jako první je tento chemokin sekretován makrofágy a tato sekrece indukuje spuštění sekrece i u dalších buněk. U monomerní i homodimerní formy interleukinu 8 byla popsána jejich role v signalizaci přes CXCR1 a CXCR2 chemokinové receptory.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b MEDICINE, National Center for Biotechnology Information, U. S. National Library of. English: Ideogram of human chromosome. Chromosome 4 highlighted. G-band, 850 bphs (bands per haploid set). Black and gray: Giemsa positive. Red: Centromere. Light blue: Variable region. Dark blue: Stalk.. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
  2. a b WORK, Own. English: Human chromosome 4. G-banding ideogram in resolution 850 bphs.. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
  3. a b BAGGIOLINI, M; WALZ, A; KUNKEL, S L. Neutrophil-activating peptide-1/interleukin 8, a novel cytokine that activates neutrophils.. Journal of Clinical Investigation. 1989-10-01, roč. 84, čís. 4, s. 1045–1049. Dostupné online [cit. 2019-06-18]. ISSN 0021-9738. DOI 10.1172/jci114265. 
  4. www.genecards.org [online]. [cit. 2019-06-18]. Dostupné online. 
  5. a b c Author index to volume 307. FEBS Letters. 1992-08-03, roč. 307, čís. 3, s. 393–396. Dostupné online [cit. 2019-06-18]. ISSN 0014-5793. DOI 10.1016/0014-5793(92)80721-r. 
  6. a b HOFFMANN, Elke; DITTRICH‐BREIHOLZ, Oliver; HOLTMANN, Helmut. Multiple control of interleukin-8 gene expression. Journal of Leukocyte Biology. 2002, roč. 72, čís. 5, s. 847–855. Dostupné online [cit. 2019-06-18]. ISSN 1938-3673. DOI 10.1189/jlb.72.5.847. (anglicky) 
  7. a b WILSON, Catherine; WAUGH, David J. J. The Interleukin-8 Pathway in Cancer. Clinical Cancer Research. 2008-11-01, roč. 14, čís. 21, s. 6735–6741. PMID 18980965. Dostupné online [cit. 2019-06-18]. ISSN 1078-0432. DOI 10.1158/1078-0432.CCR-07-4843. PMID 18980965. (anglicky) 
  8. DIXIT, Neha; SIMON, Scott I. Chemokines, selectins and intracellular calcium flux: temporal and spatial cues for leukocyte arrest. Frontiers in Immunology. 2012, roč. 3. Dostupné online [cit. 2019-06-18]. ISSN 1664-3224. DOI 10.3389/fimmu.2012.00188.