Integrovaný marketing

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Integrovaný marketing je marketingová koncepce, kdy se celá firma, tedy všechny její složky orientují na marketingovou komunikaci (reklama, podpora prodeje, public relations, atd.). V současné době se jedná o poměrně populární nástroj, který je však již používán několik desítek let.

Posláním integrovaného marketingu je sestavení marketingových programů tak, aby zákazníkům vytvářeli, sdělovali a poskytovali hodnotu. Marketingový program pomáhá identifikovat, jaké marketingové aktivity je možné použít. Tradičním popisným nástrojem marketingových aktivit je marketingový mix, který McCarthy dělí do čtyř kategorií, souhrnně nazývaných 4 P:

· Product – produkt,

· Price – cena,

· Place – umístění,

· Promotion – propagace.

Rozhodnutí, která vyplývají z marketingového mixu [2] v konečném důsledku, ovlivňují jak obchodní cesty, tak konečné spotřebitele.


Integrovaný marketing Obrázek popisuje, jak modelová firma připravuje mix výrobků, služeb a cen a jak je využíván komunikační mix reklamy, podpory prodeje, události, vztahů s veřejností, přímého marketingu a osobního prodeje k dosažení distribučních cest a cílových zákazníků. Je možné krátkodobě měnit ceny, množství pracovníků prodeje a výdajů na reklamu. V dlouhodobé perspektivě je možné měnit distribuční cesty a vyvíjet nové výrobky.

Koncept 4P je nástrojem prodejců, pomocí kterého ovlivňují zákazníky. Robert Lauterborn navrhl koncept 4C, který koresponduje s konceptem 4C:

· Customer solution – řešení potřeb zákazníka,

· Customer cost – výdaje zákazníka,

· Convenience – dostupnost řešení,

· Communication – komunikace.

Cílem společnosti je s ekonomickou efektivností řešit potřeby zákazníka v reálném čase. Integrovaný marketing se zabývá dvěma klíčovými tématy:

1. „Při sdělování a poskytování hodnoty je možné vyvíjet mnoho rozlišných marketingových aktivit.

2. Veškeré marketingové aktivity jsou koordinovány tak, aby se maximalizovaly jejich spojené důsledky. „[3]

Pro integrovanou komunikační strategii je nezbytné zvolit komunikační výběr navzájem korespondujících možností. Komunikační strategie musí být napojena na strategii firmy, musí být integrována do systému managementu prostředků, poptávky a sítí. Dobrý marketér je schopen zvolit správný marketingový mix tak, že se jednotlivé položky vzájemně podporují a doplňují – např. reklama v televizi, radiu a tisku, PR aktivity, webová prezentace a komunikace na sociálních sítích.