Integrovaný marketing

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Integrovaný marketing je marketingová koncepce, kdy se celá firma, tedy všechny její složky orientují na marketingovou komunikaci (reklama, podpora prodeje, public relations, atd.). V současné době se jedná o poměrně populární nástroj, který je však již používán několik desítek let.

Posláním integrovaného marketingu je sestavení marketingových programů tak, aby zákazníkům vytvářeli, sdělovali a poskytovali hodnotu. Marketingový program pomáhá identifikovat, jaké marketingové aktivity je možné použít. Tradičním popisným nástrojem marketingových aktivit je marketingový mix, který McCarthy dělí do čtyř kategorií, souhrnně nazývaných 4 P:

· Product – produkt,

· Price – cena,

· Place – umístění,

· Promotion – propagace.

Rozhodnutí, která vyplývají z marketingového mixu [2] v konečném důsledku, ovlivňují jak obchodní cesty, tak konečné spotřebitele.


Integrovaný marketing Obrázek popisuje, jak modelová firma připravuje mix výrobků, služeb a cen a jak je využíván komunikační mix reklamy, podpory prodeje, události, vztahů s veřejností, přímého marketingu a osobního prodeje k dosažení distribučních cest a cílových zákazníků. Je možné krátkodobě měnit ceny, množství pracovníků prodeje a výdajů na reklamu. V dlouhodobé perspektivě je možné měnit distribuční cesty a vyvíjet nové výrobky.

Koncept 4P je nástrojem prodejců, pomocí kterého ovlivňují zákazníky. Robert Lauterborn navrhl koncept 4C, který koresponduje s konceptem 4C:

· Customer solution – řešení potřeb zákazníka,

· Customer cost – výdaje zákazníka,

· Convenience – dostupnost řešení,

· Communication – komunikace.

Cílem společnosti je s ekonomickou efektivností řešit potřeby zákazníka v reálném čase. Integrovaný marketing se zabývá dvěma klíčovými tématy:

1. „Při sdělování a poskytování hodnoty je možné vyvíjet mnoho rozlišných marketingových aktivit.

2. Veškeré marketingové aktivity jsou koordinovány tak, aby se maximalizovaly jejich spojené důsledky. „[3]

Pro integrovanou komunikační strategii je nezbytné zvolit komunikační výběr navzájem korespondujících možností. Komunikační strategie musí být napojena na strategii firmy, musí být integrována do systému managementu prostředků, poptávky a sítí. Dobrý marketér je schopen zvolit správný marketingový mix tak, že se jednotlivé položky vzájemně podporují a doplňují – např. reklama v televizi, radiu a tisku, PR aktivity, webová prezentace a komunikace na sociálních sítích.