Informační design

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Informační design je oblast designu, praxe umělecko-technické výzdoby a reprezentace různých informací, s ohledem na ergonomii, na funkcionální možnosti, na psychologická kritéria vnímání informací člověkem, na estetiku vizuálních forem představy informací a dalších faktorů.

V informačním designu se používají tradiční a nové principy designu v procesu interpretace složitých a nestrukturovaných dat do pochopitelných informací. Pomoci obrázků, symbolů, barev a slov probíhá přenos informace, ilustrace dávají vizualizaci vztahů.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Podle Roberta Chorna ze Stanfordovy univerzityinformační design – je umění a věda přípravy informací takovým způsobem, aby mohla být efektivně používaná lidmi.

Dino Karabeg definoval informační design následovně: Informační design – je design informací.  

Informační design je protipříkladem tradičnímu informováni, při kterém profesionálové ve své oblasti vedou informační komunikace pomoci tradičních zdrojů. Pro informační design jsou důležité odpovědi na následující otázky:

 • Co je cílem informací v daně kultuře? 
 • Jakým způsobem se cíle mohou dostávat efektivněji?
 • Jakým novým cílům může sloužit dána informace? 
 • Jak musí být informace představena, aby byl cíl dosáhnut?

Ve svém článku Gerlinde Schuller předvádí vzorec definující informační design:

Informační design = složitost + mezioborovost + experiment.  

Principy[editovat | editovat zdroj]

Základním cílem informačního designu je zjednodušení komunikaci: zpráva musí být nejen přesně odeslána odesílatelem, ale i správně pochopena příjemci. 

Informační design se skládá z funkcionálních a estetických principů.

K funkcionálním principům patří:

 • jednodušší pochopení a učení
 • jasná struktura zprávy
 • jasnost
 • jednoduchost
 • jednota (angl. unity) elementů zprávy
 • zajištění vysoké kvality zprávy
 • snížení ceny

K estetickým principům paří:

Historie[editovat | editovat zdroj]

Pojem information design, vznikl v 90. létech 18. století. Někteří designéři začali používat tento pojem, a v roce 1979 byl založen časopis Information Design Journal . Podle vzpomínek redaktora časopisu, nový časopis měl za cíl přidat grafice té doby: informační komunikace, jazyk a proces plánování. Potřeba názorné představy vznikla dávno.

Metody designu[editovat | editovat zdroj]

Třídění kartiček[editovat | editovat zdroj]

Třídění kartiček je jednou z metod projektování struktury internetového portálu, ve kterém se účastní potenciální uživatelé. Metoda je zaměřena na ujasnění struktury a zjednodušení hledání informace. Podstatou metody je rozdělení kartiček na skupiny podle názvu materiálu stránek. Existuje zavřená a otevřená metoda, v závislosti na tom, jestli uživatelé mohou vytvářet své skupiny, nebo jestli jsou skupiny přesně dané. Mezi plusy patří jednoduchost, lacinost, rychlost provádění.

Obvyklé způsoby[editovat | editovat zdroj]

Zdůraznění[editovat | editovat zdroj]

Změnou různých parametrů textu (písmo, rozměr atd.) je možné dosáhnout kontrastu mezi textem, a takovým způsobem zdůraznit nejdůležitější informace.

Paralelní výklad[editovat | editovat zdroj]

Okrajové poznámky — paralelní texty — pomáhají obrátit pozornost na nejdůležitější informace.

Doplnění "vzduchem"[editovat | editovat zdroj]

Důležitou část textu je možné zdůraznit pomocí obtékání prázdným místem — "vzduchem". Takto "provzdušněný" dokument je příjemnější na čtení 

Zbytečná komplikovanost[editovat | editovat zdroj]

Jeden z problémů informačního designu je zbytečná komplikovanost (over-designed), který vytváří existence neužitečných informací.

Použití [editovat | editovat zdroj]

Informační design se používá například v oblastech:

 • informační materiály
 • vnitropodnikové dokumenty
 • ukazatele a organizace prostředí pro orientaci v prostoru


Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Информационный дизайн na ruské Wikipedii.