Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
ICT učebna

ICT ve vzdělávání je vzdělávací systém, jehož prostřednictvím je realizována systematická snaha o modernizaci vzdělávání s ohledem na rozvoj informační společnosti.

Základní cíle[editovat | editovat zdroj]

  1. zajištění kvalitního ICT vzdělávání učitelů (rozvoj informační a počítačové gramotnosti)
  2. rozvoj schopností ICT didakticky zakomponovat do výuky jednotlivých předmětů
  3. zajistit dostupnost technologií (dodávka a správa hardware, připojení k internetu)

Využívání ICT ve vzdělávání není vázáno pouze na jeden konkrétní předmět. ICT lze využívat při výuce matematiky, chemie, jazyka českého, němčiny, fyziky, techniky, přírodopisu, občanské výchovy, hudební výchovy atp.

ICT koordinátor[editovat | editovat zdroj]

Využívání ICT ve vzdělávání na školách řídí tzv. "ICT koordinátoři". Zpravidla se jedná o učitele – metodik ICT, který je schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně:

  • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů,
  • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
  • koordinovat nákupy a aktualizace software,
  • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
  • koordinovat provoz informačního systému školy.

Jeho úkolem je i postavit reálný plán rozvoje služeb ICT na škole. ICT koordinátor musí mít absolvované studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (vyhláška č. 317/2005 Sb. § 9 a)). Cílem studia je prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Interaktivní výuka[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Interaktivní výuka.

Jedná se o novou metodu výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Nejvýznamnějším cílem je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné žáky – ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

Nejčastěji probíhá pomocí interaktivní učebnice a interaktivní tabule.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]