Indonéská hymna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Indonesia Raya
Velká Indonésie
Jedna ze dvou originálních publikací hymny
Jedna ze dvou originálních publikací hymny
HymnaIndonésieIndonésie Indonésie
HudbaWage Rudolf Supratman, 1928
Přijata17. srpna 1945

Hymna Indonésie je píseň Indonesia Raya (česky Velká Indonésie). Hudbu složil v roce 1928 Wage Rudolf Supratman. V roce 1945, když Indonésie vyhlásila nezávislost, byla vybrána za národní hymnu.

Text[editovat | editovat zdroj]

Původní text (1928) Současný text Český překlad
INDONESIA RAJA[1]

Wage Rudolf Supratman

I.

Indonesia, tanah airkoe,
Tanah toempah darahkoe,
Disanalah akoe berdiri,
Mendjaga Pandoe Iboekoe.

Indonesia kebangsaankoe,
Kebangsaan tanah airkoe,
Marilah kita berseroe:
„Indonesia Bersatoe“.

Hidoeplah tanahkoe,
Hidoeplah neg'rikoe,
Bangsakoe, djiwakoe, semoea,
Bangoenlah rajatnja,
Bangoenlah badannja,
Oentoek Indonesia Raja.

Refrén:
Indones', Indones',
Moelia, Moelia,
Tanahkoe, neg'rikoe jang koetjinta.
Indones', Indones',
Moelia, Moelia,
Hidoeplah Indonesia Raja.

II.

Indonesia, tanah jang moelia,
Tanah kita jang kaja,
Disanalah akoe hidoep,
Oentoek s'lama-lamanja.

Indonesia, tanah poesaka,
Poesaka kita semoeanja,
Marilah kita berseroe:
„Indonesia Bersatoe“.

Soeboerlah tanahnja,
Soeboerlah djiwanja,
Bangsanja, rajatnja, semoea,
Sedarlah hatinja,
Sedarlah boedinja,
Oentoek Indonesia Raja.

Refrén

III

Indonesia, tanah jang soetji,
Bagi kita disini,
Disanalah kita berdiri,
Mendjaga Iboe sedjati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah jang terkoetjintai,
Marilah kita berdjandji:
„Indonesia Bersatoe“

S'lamatlah rajatnja,
S'lamatlah poet'ranja,
Poelaoenja, laoetnja, semoea,
Madjoelah neg'rinja,
Madjoelah Pandoenja,
Oentoek Indonesia Raja.

Refrén
INDONESIA RAYA[2]

(Perfected Spelling)

I.

Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya,
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.

Refrén:
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, neg'riku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.

II.

Indonesia, tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya,
Di sanalah aku berdiri,
Untuk s'lama-lamanya.

Indonesia, tanah pusaka,
P'saka kita semuanya,
Marilah kita mendoa,
Indonesia bahagia.

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, Rakyatnya, semuanya,
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya,
Untuk Indonesia Raya.

Refrén

III

Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti,
Di sanalah aku berdiri,
N'jaga ibu sejati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi,
Marilah kita berjanji,
Indonesia abadi.

S'lamatlah rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya,
Majulah Neg'rinya,
Majulah pandunya,
Untuk Indonesia Raya.

Refrén


I.

Indonésie, má rodná země,
Místo, kde jsem prolil svou krev,
To je místo, kde stojím,
Abych byl průkopníkem za svou rodnou zem.

Indonésie, má národnost,
Můj národ a má rodná zem,
Zvolejme,
Jednotná Indonésie.

Ať žije má země,
Ať žije můj stát,
Můj národ a všechen můj lid,
Postavme jeho ducha,
Postavme jeho tělo,
Za Velkou Indonésii.

Refrén:
Velká Indonésie,
Nezávislá a svrchovaná,
Má země, země, kterou miluji!
Velká Indonésie,
Nezávislá a svrchovaná,
Ať žije Velká Indonésie.

II.

Indonésie, vznešená země,
Naše bohatá země,
To je místo, kde stojím,
Na věky věků.

Indonésie, země zděděná
Naše dědictví,
Modleme se,
Za štěstí Indonésanů.

Ať je její půda úrodná,
Ať její duše kvete,
Můj národ a všechen můj lid,
Ať je jeho srdce bdělé,
Ať je jeho mysl ostrá,
Za Velkou Indonésii.

Refrén

III

Indonésie, posvátná země
Naše vítězná země,
To je místo, kde stojím,
Abych strážil čistou rodnou zem.

Indonésie, zářivá země,
Země, kterou zbožňuji,
Slibujeme,
Že Indonésie je věčná.

Ať jsou její lidé v bezpečí,
Ať jsou její děti v bezpečí,
Ostrovy, a všechna moře,
Stát jde vpřed,
Průzkumníci postupují,
Za Velkou Indonésii.

Refrén

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1972, s. 28–30
  2. Sularto 1982, s. 44–46

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]