Individuální vzdělávací plán

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Individuální vzdělávací plán, zkráceně IVP, je plán, který se stanoví žákovi za podmínek podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných [1]. Vychází z rámcového vzdělávacího programu rozpracovaného do příslušného školského vzdělávacího programu školy. Je vytvořen podle závěrů školského poradenského zařízení na základě speciálně pedagogického vyšetření , příp. vyšetření lékařského Zpravidla jej vytváří třídní učitel, za vytvoření je odpovědný ředitel školy. Při jeho vytváření je důležitá součinnost s rodiči, příp. dalšími odborníky. Individuální vzdělávací plán je součástí povinné dokumentace žáka. IVP může být vytvořen i z jiných závažných důvodů, než jsou speciální vzdělávací potřeby, např. z důvodů dlouhodobé nemoci nebo pro žáky, kteří jsou výkonnostními sportovci[2].

Obsah IVP[editovat | editovat zdroj]

Obsah IVP je dán platnou legislativou, forma však vychází ze zvyklostí konkrétní školy. Povinnou součástí jsou údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče včetně zdůvodnění. IVP také zahrnuje cíle vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, pedagogické postupy, způsob zadávání a plnění úkolů i způsob hodnocení žáka. Uvádí se i případnou potřebu dalšího pedagogického pracovníka (např. asistent pedagoga) či jiné osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah (např. osobní asistent žáka).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Web ministerstva školství
  2. . Online revue pro speciální pedagogiku

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Čadilová Věra, Žampachová Zuzana: Tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Praha: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-39-8
  • Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-544-X.

Související články[editovat | editovat zdroj]