Index klíčivosti semen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Index klíčivosti semen (IK), nebo též biozkouška, je jednoduchý, ale přesto kvalitní[zdroj?!] test, který se používá jako zkouška zralosti kompostu. Množství vyklíčených semen klíčících ve vodním výluhu ze sledovaného kompostu se srovná s nulovou variantou, tedy semeny klíčícími v destilované vodě.

Tato metoda je velmi jednoduchá, ale přesto dobře použitelná. Dá se říci, že odráží účinky kompostů na klíčící rostliny při jeho aplikaci na pole, což je z hlediska zemědělské praxe důležité. Hodnotí tedy zejména, zda kompost (či jiný sledovaný materiál) vykazuje k rostlinám fytotoxicitu

Dle Vleeschauwera et al. (1981) jsou hlavní příčinou fytotoxicity nízkomolekulární organické kyseliny, hlavně kyselina octová, dále fenolické kyseliny a vysoký obsah amonného iontu.

Velikost fytotoxicity měřená reakcí citlivé rostliny (řeřicha setá) je přímým odrazem obsahu fytotoxických meziproduktů a umožňuje kvalitativní ohodnocení intenzity a trvání rozkladu stanovením hodnoty indexu klíčivosti (IK), jehož vysoká hodnota je ukazatelem nepřítomnosti toxických meziproduktů. Index klíčivosti se vyjadřuje v procentech kontroly, kterou je destilovaná voda. Posouzení zralosti kompostů dle této metody shrnuje tabulka 1.

Tabulka 1: Hodnocení zralosti kompostů (Reichová et al. 1996)

Index klíčivosti % Zralost kompostů
do 50 nepoužitelnost kompostu k přímé aplikaci
60 - 80 možná aplikace s možným rizikem poškození citlivých rostlin
80 a výš deklaruje zralý kompost

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VLEESCHAUWER et al. 1981 in: REICHLOVÁ, E., VÁŇA, J., JANOVSKÝ, J.: Hodnocení testů zralosti kompostu, Rostlinná výroba, vol. 42, No. 2, 1996, CS ISSN 0370-663X
  • REICHLOVÁ, E., VÁŇA, J., JANOVSKÝ, J.: Hodnocení testů zralosti kompostu, Rostlinná výroba, vol. 42, No. 2, 1996, CS ISSN 0370-663X