Imhotep

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Imhotep
Narození28. století př. n. l.
Mennofer
Úmrtí27. století př. n. l.
starověký Egypt
Povoláníarchitekt, inženýr, astronom a lékař
RodičeKheredu-ankh
Funkcesage
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Imhotep (v egyptštině „Ten, který přichází v míru“ nebo „Vítaný“, v řeckém přepisu Imúthés) byl egyptský vezír, kněz, architekt, lékař a mudrc žijící v době 3. dynastie za vlády panovníka Džosera; někteří badatelé jej pokládají za Džoserova syna. Prozatím neprokázanou literární tradicí je mu připisováno sestavení prvního ze staroegyptských naučení. Byl spojován také s bohem moudrosti Thovtem. [1] V pozdější době byl pokládán za jednoho z bohů a patrona lékařů. Byl nazýván Asklépios nebo Josef.[2] Jeho nejslavnějším architektonickým dílem je Džoserova pyramida, vůbec první pyramida na světě a první známá monumentální kamenná stavba.[3] Sám Imhotep je prvním architektem, kterého zná historie jménem.[4]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Imhotep
varianty hieroglyfického zápisu
M18G17R4
X1 Q3

jj-m-ḥtp

M18G17R4

jj-m-ḥtp

M17M17G17R4

jj-m-ḥtp

V egyptských pramenech se Imhotep objevuje jako legendární, polobožská postava, která byla v Egyptě uctívána především v 1. tisíciletí před. n.l. To, že Imhotep skutečně žil a nejde jen o mytickou postavu, dokazuje podstavec Džoserovy sochy, na němž je zapsáno jeho jméno spolu s tituly:[2][1]

Strážce pečeti krále Dolního Egypta, první po králi Dolního Egypta, správce velikého paláce, dědičný pán, největší z velekněží v Iunu, Imhotep, stavitel, sochař, zhotovitel kamenných váz

Jeho jméno je uvedeno také na několika kamenných nádobách nalezených v podzemí Džoserovy pyramidy. Dalším dokladem Imhotepovy historicity je nápis tuší na obvodní zdi nedokončeného pyramidového komplexu Džoserova nástupce Sechemcheta.

Tradicí nejpozději z doby přelomu 11. a 12. dynastie je Imhotepovi připisováno autorství nejstarší tzv. Knihy moudrých rad do života, tj. v Egyptě velmi oblíbeného veršovaného literárního útvaru s didaktickým zaměřením (dnes jsou tyto skladby označovány jako egyptská naučení), takže je nejstarším známým egyptským mudrcem a spolu s dalšími (např. Hardžedefem nebo Ptahhotepem) byl součástí historické paměti Egypťanů nepřetržitě po celý starověk. Žádný z doposud objevených textů tohoto druhu ovšem nelze Imhotepovi připsat.

Život[editovat | editovat zdroj]

Podle dochovaných písemných pramenů se Imhotep narodil v Mennoferu kolem roku 2700 př.n.l. Jeho otec zastával úřad stavitele Horního a dolního Egypta a Imhotep se stal rovněž dvorním architektem.[5] Svou profesionální dráhu započal již na konci 2.dynastie za vlády panovníka Chasechemueje. [2] Jeho nejslavnější období je spojeno se jménem faraona Džosera, kdy byl povolán z chrámu boha Re v Heliopoli.[6] Po čase se Imhotep stal nejvyšším úředníkem v zemi, který byl nejen vrchním velitelem královských expedic a staveb, ale také zodpovídal za hospodářský rozvoj země a její blahobyt. Měl značnou pravomoc v určování náboženských rituálů, na nichž záviselo štěstí panovníka i říše. Měl znalosti v astronomii a medicíně.[5]

Imhotep jako architekt[editovat | editovat zdroj]

Džoserova pyramida v Sakkaře
Související informace naleznete také v článku Džoserova pyramida.

Viditelným projevem Imhotepovy činnosti je Džoserova stupňovitá pyramida v Sakkáře, vůbec první stavba svého druhu na světě postavená z opracovaných kamenů. Při výstavbě královského komplexu do té doby obvyklé stavební materiály jako nepálené cihly, rákos a dřevo nahradil kamennými kvádry. Novými stavebními prvky byly kamenné sloupy (pilastry), zdobené abstraktními kanelurami.[6] Rozsáhlý soubor staveb nazývaný Osvěžení bohů měl symbolizovat palác, kde se božský faraon, setkával po své fyzické smrti s ostatními egyptskými bohy.[2] Jeho dílem byla i nedokončená pyramida Džoserova nástupce Sechemcheta. [5] Předpokládá se, že v komplexu mohla být vybudována také Imhotepova hrobka, která však dosud nebyla nalezena.[2] S jeho jménem je spojeno také rozšíření výroby kamenných váz.[6]

Imhotep jako božský lékař[editovat | editovat zdroj]

Po smrti byl Imhotep zbožštěn. Náznaky jeho božského statutu lze vysledovat už v době 19. dynastie, zbožštěn byl v Pozdní době. Byl prohlášen za syna boha Ptaha a bohyně Sachmety, s nimiž vytvořil mennoferskou triádu (nahradil v ní boha Nefertuma). Místo Sachmety je někdy jako jeho matka zmiňována pozemská žena Chereduanch. Pro umocnění Imhotepova božství ovšem i jí mohl být přičítán božský původ – mohla být považována za dceru boha Banebdžedeta.

Nejdůležitějším centrem Imhotepova kultu byl Mennofer, resp. dnešní Sakkára, kde byl v období 26. dynastie (kolem roku 600 př. n. l.) kromě jiných památek rekonstruován také Imhotepem postavený Džoserův pyramidový komplex a nad zdejší údajnou Imhotepovou hrobkou byla zbudována svatyně. Vystupoval jako bůh písařů, písemnictví a vzdělanosti.

Za Ptolemaiovců se Imhotepův kult rozšířil po celém Egyptě. Jeho svatyně v Sakkáře nazývaná Asklépeion se v této době stala pro celém Středomoří jedním z míst zázračných uzdravení: bůh Imhotep zde lidem prostřednictvím snu sděloval návod, jak dosáhnout uzdravení. V řeckém prostředí této doby proto Imhotepa ztotožňovali s řeckým bohem Asklépiem,[5][6] jak dokládá řecky píšící egyptský kněz Manehto zpracovávající pro ptolemaiovské panovníky egyptskou historii:

Džoser vládl dvacet devět let, za jeho vlády byl Imhotep, jehož Egypťané staví na roveň Asklépiovi pro jeho lékařskou zdatnost a jeho vynález stavění z otesaného kamene, a také pro výtečnost jeho spisů.
Imhotep

Imhotep této doby byl především bohem léčení. Za svého pomocníka jej speciálně pokládali bezdětní manželé toužící po početí syna. Říkalo se mu Dárce života.[1] Podle mínění egyptologa Erika Hornunga Imhotep na konci ptolemaiovského období získal v Mennoferu větší úctu než zde od počátku historické doby uctívaný starobylý bůh Ptah.

V oblasti Vesetu, kde hlavní centrum jeho uctívání bylo v tehdy už dávno nefunkčním zádušním chrámu Džeser-Džeseru panovnice Hatšepsut v dnešním Dér el-Bahrí, tvořil Imhotep kultickou dvojici s Amenhotepem, synem Hapuovým.

Ikonografie[editovat | editovat zdroj]

Způsob Imhotepova zobrazování se ustálil krátce po vzniku jeho kultu v době 26. dynastie. Jde o drobnější bronzové sošky muže sedícího na židli s rozvinutým papyrovým svitkem s vyrytým Imhotepovým jménem v rukou jako symbolem moudrosti a vzdělanosti. Oděn bývá do dlouhé kněžské suknice, hlavu má holou nebo krytou přiléhavou pokrývkou ikonograficky odkazující na jeho božského otce Ptaha.[2] Podle Hornunga měla Imhotepova ikonografie důstojného starce vliv na pozdější představu Herma Trismegista.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c JANÁK, Jiří. Svatý Imhotep a sedm hladových let. medium.seznam.cz [online]. 2023-09-08 [cit. 2023-09-10]. Dostupné online. 
  2. a b c d e f BÁRTA, Miroslav. Imhotep, stavitel nejstarší parymidy na světě [online]. [cit. 2023-09-03]. Dostupné online. 
  3. Imhotep, velký mudrc a vezír [online]. Egypotologie.cz, 2011-02-13 [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. 
  4. Architekt, který se stal po smrti bohem. Imhotep, tvůrce pyramid. iDNES.cz [online]. 2012-10-06 [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. 
  5. a b c d MARKOVIČ, Petr. Přemožitelé času sv.21. Příprava vydání Milan Codr. Praha: Interpress magazin 1990 s. Kapitola Imhotep, s. 49-53. 
  6. a b c d JOHNSON, Paul. Civilizace starého Egypta. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0949-3. S. 334-37. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]